praca zdalna
unsplash.com

Telepraca – to formuła pracy zdalnej, która zawiera Kodeks pracy. Zobacz na czym polega, jakie obowiązki ma pracodawca i pracownik.

W przeciwieństwie do tzw. pracy zdalnej z domu, telepraca jest ujęta w Kodeksie pracy. Zgodnie z przepisami to praca wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

telepraca
unsplash.com

Telepraca – co mówi kodeks pracy

Telepracownik ma taki sam status jak osoba wykonująca zadania w zakładzie pracy. To znaczy, że ma prawo do wszystkich świadczeń gwarantowanych przepisami.

Pracodawca powinien zapewnić telepracownikom swobodny dostęp do firmy oraz możliwość korzystania z urządzeń i obiektów socjalnych firmy.

Pracodawca może przekazać sprzęt komputerowy pracownikowi lub wypłacać telepracownikowi ekwiwalent w wysokości ustalonej w odrębnym porozumieniu. Obowiązkowe jest też zapewnienie pomocy technicznej oraz szkolenia BHP.

Telepraca definicja

O telepracy można mówić, gdy zachodzą przesłanki:

 • regularność jej wykonywania,
 • wykonywanie pracy poza zakładem pracy,
 • korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej,
 • rodzaj pracy (efekty swojej pracy telepracownik przesyła online).

Te cechy wskazują, która branże mogą korzystać z telepracy. Kluczowa jest możliwość przesyłania wyników pracy np. pocztą elektroniczną e-mail.

Telepracownikiem nie będzie np. robotnik, natomiast takiej formy może użyć dziennikarz, marketingowiec, specjalista public relations czy też architekt lub grafik.

Formy telepracy

W grę wchodzi – w zależność na miejsce oraz czas wykonywania telepracy:

 • telepraca domowa – najczęściej występujący rodzaj telepracy, wykonywany w domu lub w mieszkaniu telepracownika,
 • telepraca zamienna – świadczenie pracy na zmianę z firmie pracodawcy i we własnym domu pracownika (np. 2 dni w siedzibie firmy i 3 dni w domu),
 • telepraca świadczona w telecentrum – czyli praca w punkcie znajdującym się z dala od firmy (często w innych krajach), w którym pomieszczenie biurowe może być zarówno własnością pracodawcy jak i innego podmiotu,
 • telepraca mobilna – pracownik wykonuje obowiązki poza siedzibą firmy, ale ze względu na dużą mobilność nie może wskazać jednego konkretnego miejsca pracy czyli np. domu.

(Zobacz jakie przysługują ci prawa podczas podróży służbowej zagranicznej)

Telepraca kodeks pracy – umowa

Jeśli pracownik zdecyduje się na telepracę, to należy uzupełnić umowę o pracę (lub zawrzeć w dotychczasowej) następujące elementy:

 • rodzaj świadczonej pracy,
 • miejsce jej wykonywania (poza siedzibą firmy),
 • wynagrodzenie za pracę,
 • wymiar czasu pracy,
 • termin rozpoczęcia pracy,
 • warunki wykonywania pracy poza siedzibą przedsiębiorcy oraz sposób korzystania ze środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu których pracownik będzie się rozliczał z efektów pracy.

Jaki jest czas pracy telepracownika? Najczęściej takie osoby pracują w ramach zadaniowego czasu pracy. Uwaga! Trzeba pamiętać, że telepracownik ma prawo do nadgodzin.

telepraca wady i zalety
unsplash.com

Telepraca – wady i zalety

Telepraca ma podobne plusy i minusy jak „zwykła” praca z domu. Daje jednak pracownikowi dodatkowe atuty.

Pracownik na telepracy ma te same prawa, co jego kolega lub koleżanka pracujący w zakładzie pracy.

Telepracownik ma elastyczny czas pracy – może łatwiej pogodzić swój styl życia z wymaganiami służbowymi. To zwiększa motywację do pracy wielu osób.

Pracodawca może poczynić oszczędności czy też zatrudnić osoby niepełnosprawne.

Minusem telepracy jest m.in. trudność w rozdzieleniu pracy od życia prywatnego (u pracowników). Dlatego bardzo ważna jest umiejętność dobrej organizacji czasu pracy.

Pracodawca może obawiać się, że będzie miał mniejszą kontrolę nad pracą telepracownika. Może jednak robić to drogą elektroniczną lub przeprowadzić kontrolę w domu pracownika (za jego zgodą).