rynek pracy
unsplash.com

Praca z domu – jak wyglądała sytuacja podczas epidemii pokazał świeży raport Głównego Urzędu Statystycznego. Co 10 osoba była skazana na pracę zdalną.

93,6 tys. – tyle miejsc pracy wyparowało z Polski w II kwartale 2020 roku. Takie dane podał GUS. Nie ma wątpliwości, że zwolnienia były związane przede wszystkim z epidemią COVID-19.

Ile osób pracowało zdalnie? Do końca czerwca w ten sposób wykonywało swoje obowiązki służbowe 10 proc. zatrudnionych.

praca zdalna z domu
GUS

Praca z domu

Z informacji GUS wynika, że w końcu II kwartału liczba pracujących była o 2,7 proc. niższa niż w końcu I kwartału 2020 r. Daje to 93,6 tys. zlikwidowanych miejsc pracy.

Czy to dużo? Trzeba pamiętać, że i tak, to o prawie 22 proc. mniej niż w I kwartale 2020 r.

Co ciekawe, miejsca pracy likwidowano najczęściej w firmach działających w zakresie:

  • przetwórstwa przemysłowego,
  • handlu,
  • naprawy pojazdów samochodowych,
  • budownictwa.

Likwidacja miejsc pracy w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19 miała miejsce niemal wyłącznie w sektorze prywatnym – informuje GUS

Praca zdalna i COVID-19

Epidemia wywołała jeszcze jedną, poważną zmianę na rynku pracy. To otwarcie pracodawców na formy zatrudnienia pozwalające na zachowanie dystansu społecznego. Jedną z takich form jest praca zdalna (telepraca).

Pod koniec czerwca z domu pracowało 10 proc. osób (o niecały procent mniej niż w końcu marca 2020 roku).

telepraca
GUS

Warto zauważy, że im większa firma, tym więcej osób było na pracy zdalnej. W rejonie Warszawy prawie 50 proc. osób działało w tym trybie.

Które województwa są na końcu zestawienia?

Najrzadziej praca zdalna występowała w regionach:

  • podlaskim,
  • opolskim,
  • warmińsko-mazurskim,
  • świętokrzyskim

Tam z domu pracowała tylko co 20 osoba.

Telepraca objęła przede wszystkim osoby z branży informacyjnej i komunikacyjnej (60 proc.).

Źródło danych GUS