zatrudnienie
unsplash.com

Rynek pracy w Polsce może się odrodzić w czwartym kwartale 2020 roku – przewidują eksperci z Manpower. Tak wynika z sondażu, który zrobili wśród przedsiębiorców.

Więcej firm z którymi rozmawiali przedstawiciele Manpower planuje zatrudnić pracowników niż ich zwalniać. Prognoza netto zatrudnienia wynosi + 5 proc.

Jednak w przeważającej większości, właściciele firm zamrażają zatrudnienie.

Tak wynika z „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia dla czwartego kwartału 2020 r.” opracowanego po wywiadach z reprezentatywną próbę 434 pracodawców w Polsce.

Przedsiębiorcy odpowiedzieli na jedno pytanie: „jakie są przewidywania dotyczące zmian w całkowitym zatrudnieniu firmy w Pani/Pana oddziale w ciągu trzech miesięcy, do końca grudnia 2020 r., w porównaniu do obecnego kwartału?”

rynek pracy 2020
unsplash.com

Rynek Pracy 2020

Jak wygląda prognozowany rynek pracy w Polsce?

Pracodawcy w Polsce w nadchodzącym kwartale ostrożnie podchodzą do powiększania swoich zespołów – czytamy w raporcie.

W przełożeniu na liczby:

  • 9 proc. pracodawców przewiduje zwiększenie zatrudnienia,
  • 4 proc. przewiduje spadek liczby etatów,
  • 83 proc. deklaruje brak zmian.

Jak wygląda sytuacja w porównaniu do poprzedniego kwartału? Manpower odnotował wzrost prognozy o 12 proc. Jednak w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku prognoza jest niższa o 3 proc.

(Sprawdź jak możesz skorzystać na pracy tymczasowej)

Rynek pracy w Polsce – mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa

Prognozy różnią się w zależności od wielkości przedsiębiorstwa.

Duże przedsiębiorstwa (powyżej 250 osób) deklarują prognozę netto zatrudnienia na poziomie +14 proc.

Wzrost liczby pracowników przewidywany jest również przez mikro- i średnich przedsiębiorców (odpowiednio do 10 i 50-249 pracowników), gdzie prognoza jest równa odpowiednio +6 proc. i +1 proc.

Pracowników nie zamierzają zwalniać ani zatrudniać małe firmy czyli podmioty z 10–49 osobami.

(Zobacz, kogo obejmuje ochrona przed zwolnieniem)

Polski rynek pracy

W porównaniu do poprzedniego kwartału plany pracodawców polepszyły się we wszystkich czterech kategoriach wielkości przedsiębiorstw.

Największy wzrost, o 19 punktów procentowych, został odnotowany w dużych organizacjach, natomiast w przypadku małych i średnich firm – wskaźnik wzrósł odpowiednio o 12 i 9 punktów procentowych.

Z kolei w kategorii mikroprzedsiębiorstw nastąpił wzrost prognozy o 5 punktów procentowych.

W ujęciu rocznym prognozy są znacznie gorsze w średnich i dużych przedsiębiorstwach. Sytuacja jest stabilna w małych firmach, a lepsza w mikroprzedsiębiorstwach.

Rynek pracy w regionach

W ciągu następnych trzech miesięcy wzrost liczby pracowników przewidują pracodawcy we wszystkich sześciu regionach.

Najbardziej optymistyczne plany zatrudnienia zatrudnienia odnotowano w regionie Południowo-Zachodnim, gdzie prognoza wynosi +7 proc.

Natomiast w trzech regionach – Centralnym, Północnym i Południowym – prognoza znajduje się na poziomie +6 proc.

Najmniej optymistyczne perspektywy przewidują firmy z regionu Wschodniego (tam są najbiedniejsze województwa w kraju) i Północno-Zachodniego, gdzie wskaźnik równa się +3 proc.

Jak wypada porównanie z trzecim kwartałem 2020 roku?

Widać dużą zmianę. W pięciu z sześciu badanych regionów perspektywy zatrudnienia uległy poprawie.

Najbardziej znaczący wzrost – 19 proc. – zanotowano w regionie Centralnym, natomiast w regionie Północnym i Południowym prognoza wzrosła o 16 proc.

O 10 proc. i 3 proc. poprawiła się sytuacja w regionie Północno-Zachodnim i Południowo-Zachodnim.

Pracodawcy z regionu Wschodniego deklarują spadek wynoszący 3 punkty procentowe.

W porównaniu z analogicznym okresem w ubiegłym roku prognozy obniżyły się w czterech z sześciu regionów, najbardziej znacząco w regionie Południowo-Zachodnim – o 8 punktów procentowych. Plany zatrudnienia poprawiły się o 4 punkty procentowe w regionie Północnym i o 2 punkty procentowe w Centralnej Polsce.

polski rynek pracy
unsplash.com

Rynek pracy – sektory

W najbliższym kwartale pracodawcy planują wzrost zatrudnienia we wszystkich siedmiu sektorach, przede wszystkim w:

  • budownictwie – prognoza netto zatrudnienia wynosi + 19 proc.,
  • handel detaliczny i hurtowy – +15 proc.,
  • finanse/usługi dla biznesu – + 6 proc.,
  • produkcja przemysłowa – + 6 proc.,
  • restauracje/hotele – + 2 proc.,
  • inne usługi/produkcje – +1 proc.

W porównaniu do poprzedniego kwartału pracodawcy we wszystkich siedmiu sektorach planują powiększać swoje zespoły.

Największa różnica – aż 31 proc. – zauważalna jest w branży restauratorskiej i hotelarskiej.

Znacząco więcej planują zatrudnić firmy z branż budownictwo oraz handel detaliczny i hurtowy.

W porównaniu z analogicznym okresem w roku ubiegłym perspektywy zatrudnienia uległy pogorszeniu w czterech z siedmiu sektorów.

Największy spadek, o odpowiednio 8 i 7 punktów procentowych odnotowano dla sektora produkcja przemysłowa i inne usługi, natomiast w przypadku innych obszarów produkcji – o 6 punktów procentowych.

Wzrost o 6 punktów procentowych odnotowano w budownictwie oraz handlu detalicznym i hurtowym, natomiast o 3 punkty procentowe w finansach i usługach dla biznesu.