nazwa spółki
pexels.com

Nazwa firmy to wizytówka przedsiębiorcy. Jak ją wybrać, żeby dobrze oddawała charakter przedsiębiorstwa, a jednocześnie była zgodna z przepisami?

Na początek warto podkreślić: nie możesz dowolnie nazwać swojej firmy. Musisz kierować się zasadami ujętymi w przepisach.

nazwa firmy jednoosobowej
unsplash.com

Nazwa firmy jednoosobowej

Jedną z ważniejszych informacji o firmie jest nazwa pod jaką figuruje w rejestrze. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej nazwa musi zawierać imię i nazwisko, np. Andrzej Kowalczyk.

Imię i nazwisko w nazwie firmy jednoosobowej to minimum. Możliwe jest dodanie innych elementów określających profil twojej działalności – np. „Andrzej Kowalczyk warsztat samchodowy”.

Czy dopuszczalne są bardziej fantazyjne elementy?

Tak. Możesz uznać barwnych określeń, np. Andrzej Kowalczyk – Mistrz Klucza Francuskiego.

Pełną nazwą należy posługiwać się w umowach oraz na fakturach i rachunkach.

Warto pamiętać, że w CEIDG tylko pod jednym wpisem. 

Nazwa spółki cywilnej

Nazewnictwo spółki cywilnej nie jest prawnie uregulowane. Jedna praktycznie będzie użyć w nazwie imienia i nazwiska wszystkich wspólników wraz z dodaniem formy prawnej „spółka cywilna” (czy też skrótu „s.c”).

Nazwa spółki jawnej, z o.o. akcyjnej, partnerskiej, komendytowej

W przypadku spółek wpisanych do KRS w zależności od rodzaju spółki obowiązują inne zasady. Jedną z nich jest konieczność podania formy prawnej na końcu nazwy, w pełnym brzmieniu lub w wersji skróconej (np. spółka jawna, spółka z o.o., spółka akcyjna).

W przypadku spółki jawnej w nazwie musi się znaleźć nazwisko co najmniej jednego wspólnika, a więc np.: „Krawczyk, Nowak, Kowalczyk sp.j.”, „Nowak sp.j.”, „Nowak zakład fryzjerski sp.j.”.

W przypadku spółki partnerskiej w nazwie musi znaleźć się nazwisko co najmniej jednego wspólnika, a jeżeli nazwiska wszystkich wspólników nie są uwzględnione, również dopisek „i partner” albo „i partnerzy”.

W przypadku spółki komandytowej w nazwie musi znaleźć się nazwisko bądź nazwa komplementariusza (podmiotu odpowiedzialnego całym majątkiem za zobowiązania spółki). Jeśli jest nim spółka – dla przykładu z ograniczoną odpowiedzialnością – musisz podać jej pełną nazwę z formą prawną, np. „Grand sp. z o.o. spółka komandytowa”.

Nazwa firmy
pexels.com

W przypadku spółki komandytowo-akcyjnej w nazwie musi znaleźć się również nazwisko bądź nazwa komplementariusza. Jeżeli jest nim np. spółka z o.o. Grand, to należy podać pełną nazwę z formą prawną – „Grand sp. z o.o. spółka komandytowo-akcyjna”.

Dostępność nazwy – jak ją sprawdzić

Przed rozpoczęciem działalności warto sprawdzić, czy wybranej nazwy fantazyjnej nie używa już inna firma dla tego samego lub podobnego rodzaju działalności.

Dzięki temu unikniesz potencjalnego konfliktu z taką firmą i zarzutów o nieuczciwą konkurencję bądź o naruszenie praw do znaku towarowego.

Nazwę sprawdzisz wpisując ją do wyszukiwarki przedsiębiorców w bazie CEIDG i KRS

Nazwę firmy można zmienić w każdej chwili. Trzeba jednak pamiętać o obowiązujących zasadach, np. konieczności użycia imienia i nazwiska. W przypadku spółek zarejestrowanych w KRS, zmianę zgłaszamy do Rejestru. Co ważne, po zmianie nazwy nie trzeba korygować faktur i umów ze starą nazwą.

Źródło: biznes.gov.pl