kasa fiskalna
pexels.com

Rejestracja kasy fiskalnej jest obowiązkowa. Musisz jej dokonać przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia. Potrzebujesz również uzyskania numeru ewidencyjnego.

Rejestracja kasy fiskalnej to inaczej mówiąc fiskalizacja. W przypadku kas online odbywa się ona automatycznie. Jako przedsiębiorca nie masz wtedy obowiązku zgłoszenia kasy do naczelnika urzędu skarbowego.

Jako użytkownik kasy online, powinieneś zapewnić sobie pomoc serwisanta oraz mieć dostęp do internetu, żeby przesłać dane pomiędzy kasą online, a Centralnym Repozytorium Kas („CRK”).

Kasa online przekazuje CRK dane o sobie i o właścicielu kasy, otrzymując zwrotnie przydzielony numer ewidencyjny

rejestracja kasy fiskalnej krok po kroku
pexels.com

Rejestracja kasy fiskalnej

Użytkownicy kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii nadal mają obowiązki zgłoszeniowe.

Jednak ten obowiązek został zmniejszony. Użytkownicy nie muszą już składać do urzędu skarbowego zawiadomienia o rozpoczęciu ewidencjonowania na kasie fiskalnej.

Nadal obowiązuje obowiązek zgłoszenia do właściwego naczelnika urzędu skarbowego danych dotyczących kasy po dokonanej fiskalizacji, czyli rejestracja kasy.

Obowiązek rejestracji kasy fiskalnej

Najpierw musisz znaleźć urząd skarbowy do którego powinieneś zgłosić dane dotyczące kasy z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii:

  • prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą – zgłoś kasę fiskalną do urzędu skarbowego właściwego dla twojego miejsca zamieszkania,
  • prowadzisz firmę jako osoba prawna (np. spółka z o.o.) lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej (np. stowarzyszenie) – zgłoś kasę fiskalną do urzędu skarbowego właściwego dla siedziby podmiotu,
  • nie masz w Polsce siedziby, ale na stałe prowadzisz tutaj działalność gospodarczą – zgłoś kasę fiskalną do urzędu skarbowego właściwego dla stałego miejsca prowadzenia działalności,
  • nie masz siedziby, ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce – zgłoś kasę fiskalną do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście,
  • jeśli masz oddział w Polsce, wielomilionowe przychody ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług (co najmniej 5 mln euro netto rocznie w przeliczeniu na złotówki), firmę z kapitałem zagranicznym – w wyspecjalizowanym, dużym, urzędzie skarbowym.

Rejestracja kasy fiskalnej krok po kroku

Jak przebiega fiskalizacja tradycyjnej kasy?

Serwisant dokonuje fiskalizacji – po tej czynności zacznie się praca modułu fiskalnego kasy z pamięcią fiskalną kasy, zakończoną wydrukiem dobowego raportu fiskalnego.

Do pamięci kasy wpisany będzie twój numer NIP, dostaniesz dobowy raport fiskalny potwierdzający fiskalizacje.

Serwisant prześle zgłoszenie serwisu zawierające m.in. dane twojej kasy, do urzędu skarbowego w ciągu maksymalnie 7 dni od fiskalizacji

Do obowiązku przedsiębiorcy należy dołączenie raportu z fiskalizacji do książki kasy.

Książka kasy zawiera dane o kasie rejestrującej, obowiązkowe przeglądy techniczne kasy oraz inne dane dotyczące kasy. Przedsiębiorca musi ją prowadzić i przechowywać tak długo, jak użytkujesz kasę.

Zmiana danych kasy

Aktualizacja danych jest konieczna:

  • jeśli zmienisz miejsce używania kasy fiskalnej – złóż do swojego urzędu skarbowego zgłoszenie aktualizacyjne, 
  • po zmianie twojego urzędu skarbowego. Tak będzie gdy np. zmienisz siedzibę swojej firmy) – złóż do nowego urzędu skarbowego wniosek o zarejestrowanie kasy pod dotychczasowym numerem ewidencyjnym kasy,
  • jeśli wymienisz pamięć fiskalną kasy po jej zapełnieniu lub uszkodzeniu – ponownie dokonaj fiskalizacji i złóż do swojego urzędu skarbowego zgłoszenie aktualizacyjne.

Zgłoszenie musisz zaktualizować w 7 dni od wystąpienia zmiany.

książka kasy fiskalnej
pexels.com

Książka kasy fiskalnej

Urząd skarbowy po zgłoszeniu przez ciebie i serwis danych dotyczących kasy sprawdza ich prawidłowość.

Jeśli prawidłowość zgłoszeń nie budzi wątpliwości, urząd przesyła zawiadomienie o zarejestrowaniu kasy i nadanym jej numerze ewidencyjnym.

Numer ten dla kasy oraz książki kasy jest identyczny i niepowtarzalny. To znaczy, że żadna inna kasa w Polsce nie będzie miała takiego numeru.

Numer ten musisz nanieść w książce kasy, a także w sposób trwały na obudowę kasy (np. trwałym flamastrem).

Numer nie zmieni się w przypadku zmiany właściwości urzędu skarbowego (np. w razie zmiany siedziby) lub w przypadku wymiany modułu fiskalnego kasy.

Zawiadomienie o nadanym numerze ewidencyjnym dostaniesz maksymalnie w ciągu 30 dni od momentu kiedy złożysz wniosek.

Źródło: biznes.gov.pl