podatek CIT
pexels.com

Jaka jest zaliczka na podatek CIT i czy każda osoba prawna musi ją płacić? Sprawdź najważniejszy informacje dotyczące tych zaliczek.

CIT to podatek od dochodów, które uzyskała osoba prawna w danym roku podatkowym.

Podatnikami CIT są:

 • osoby prawne (m.in. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie),
 • spółki kapitałowe w organizacji,
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (m.in. wspólnoty mieszkaniowe, placówki oświatowe), z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej,
 • spółki komandytowo-akcyjne mające siedzibę lub zarząd w Polsce,
 • podatkowe grupy kapitałowe (zarejestrowane w urzędzie skarbowym grupy składające się z co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które funkcjonują w związkach kapitałowych i spełniają określone warunki),
 • spółki niemające osobowości prawnej mające siedzibę lub zarząd w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.
zaliczka na podatek CIT 2020
pexels.com

Zaliczka na podatek CIT

trzy rodzaje zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych:

 • miesięczne
 • kwartalne
 • w formie uproszczonej.

Jakie stawki podatku CIT obowiązują?

Stawki podatku CIT wynoszą:

 • 19% – stawka podstawowa, stosuje ją każdy podmiot podlegający podatkowi CIT
 • 9% – jeśli jesteś tzw. małym podatnikiem albo podatnikiem rozpoczynającym działalność.

Spójrzmy, jak są wyliczane zaliczki na podatek od osób prawnych.

Zaliczka na podatek CIT 2020

Schemat wyliczania zaliczki na podatek CIT wygląda następująco:

 1. Od kwoty przychodu (od początku roku) odejmij koszty poniesione przez ten okres. W ten sposób otrzymasz kwotę dochodu.
 2. Otrzymany dochód zaokrąglij do pełnych złotych, aby otrzymać podstawę opodatkowania.
 3. Pomnóż podstawę opodatkowania przez stawkę podatku i od otrzymanej kwoty odejmij kwotę wolną od podatku. Otrzymasz kwotę podatku.
 4. Od uzyskanej kwoty podatku odejmij sumę opłaconych od początku roku składek na ubezpieczenie zdrowotne, aby otrzymać podatek należny od początku roku.
 5. Odejmij, od wyliczonego podatku, sumę zaliczek dotychczas wpłaconych w danym roku podatkowym. Otrzymasz kwotę należnej zaliczki za dany miesiąc/kwartał.
 6. Zaliczkę należną za dany miesiąc/kwartał zaokrąglij do pełnych złotych. Uzyskasz kwotę, którą musisz wpłacić do urzędu skarbowego.
zaliczka na podatek CIT do 1000 zł
pexels.com

Zaliczka na podatek CIT do 1000 zł

Uwaga! Nie zawsze masz obowiązek wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. W jakie sytuacji tak będzie?

Nie musisz wpłacać zaliczek na podatek dochodowy aż do momentu, gdy ich wartość przekroczy – łącznie od początku roku – kwotę 1000 zł.

Zaliczki pobiera się od momentu (za ten miesiąc), kiedy dochód liczony narastająco przekroczył tę kwotę.

(Dowiedz się, na czym ma polegać estoński CIT)

Źródło: biznes.gov.pl