podatek CIT 2020
unsplash.com

Podatek CIT to podatek dochodowy dla osób prawnych. Najważniejsze informacje na jego temat znajdziesz w naszym przewodniku.

Podatek CIT płacą m.in. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne. Takie firmy mają status osoby prawnej i podlegają ustawie o podatku dochodowym od takich podmiotów.

Spółki płacące CIT – podatek od dochodów w danym roku podatkowym – mogą liczyć w niektórych przypadkach na preferencyjną stawkę. Choć trzeba pamiętać, że zasady są inne niż w przypadku przedsiębiorców, którzy prowadzą firmy jednoosobowe lub spółki osobowe (np. spółkę partnerską). Jakie są jeszcze przywileje i obowiązki płatników CIT?

podatek CIT co to
unsplash.com

Podatek CIT 2020

Podatek CIT płacą:

 • spółki prawa handlowego, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne,
 • podatkowe grupy kapitałowe (tj. grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego, pozostające w związku kapitałowym),
 • inne osoby prawne – wśród nich są m.in. stowarzyszenia, fundacja, banki.

Jesteś podatnikiem CIT lub planujesz nim zostać? Obowiązują cię poniższe zasady:

 • rozliczasz się do końca trzeciego miesiąca roku następnego po roku podatkowym i w tym terminie wpłacasz podatek, co do zasady do 31 marca następnego roku, zakładając, że rok podatkowy podatnika pokrywa się z rokiem kalendarzowym,
 • w trakcie roku podatkowego nie składasz deklaracji podatkowych – wpłacasz zaliczki na ten podatek do 20. dnia każdego miesiąca. Podatnicy, którzy korzystają z zaliczek kwartalnych, wpłacają je do 20. dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który jest wpłacana zaliczka,
 • Prowadzisz księgi rachunkowe, czyli tzw. pełną księgowość.

Podatek CIT – stawka

Jaką daninę na rzecz państwa muszą płacić osoby prawne?

Wysokość podstawy opodatkowania w przypadku CIT wynosi 19 proc. Nie wszystkie spółki z o.o. czy też spółki akcyjne muszą uiszczać go w takiej wysokości. Niektóre mogą skorzystać z preferencyjnego CIT.

Pamiętaj, że podatek CIT płaci się od dochodów czyli nadwyżki przychodów nad poniesionymi przez podmiot kosztami.

Dochód to suma dochodów osiągniętych z zysków kapitałowych oraz z innych źródeł przychodów.

podatek CIT stawka
unsplash.com

Co to jest podatek CIT – stawka preferencyjna

Preferencyjny CIT wynosi 9 proc. podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych. Wcześniej – przed nowelizacją z 2019 roku – niższa stawka wynosiła 15 proc.

Żeby płacić preferencyjny CIT, podatnik musi spełnić szereg warunków. 

Mniejszy podatek zapłacą:

 • nowi i mali podatnicy. Nowi podatnicy, to podmioty dla których będzie to pierwszy rok płacenia CIT. Do małych podatników zaliczamy firmy z przychodami poniżej 1 200 000 euro (przeliczonych na złotówki),
 • podatnicy, którzy stracili status nowego podatnika, ale kontynuują działalność jako mali podatnicy.

Jeśli limit przychodu został przekroczony, to podatnik musi stosować stawkę 19 proc. (od następnego miesiąca lub kwartału).

Podatek CIT – kto bez ulgi

Niższy, 9 proc. podatek jest jednak poza zasięgiem wielu przedsiębiorstw. Dzieje się tak ze względu na wykluczenia przewidziane przez praw. Np. z ulgi nie skorzysta nowa spółka z o.o jeśli powstała w wyniku przekształcenia z firmy jednoosobowej. Na tym nie koniec wyjątków.

Z niższego CIT nie mogą korzystać:

 • podmioty utworzone w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników (z wyjątkiem przekształcenia w inną spółkę),
 • podatnicy utworzeni w wyniku przekształcenia jednoosobowych działalności gospodarczych,
 • podmioty, do których wniesiono na poczet kapitału wkład niepieniężny (aport) – uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwa, zorganizowane części przedsiębiorstwa albo składniki przedsiębiorstwa, których łączna wartość przekracza kwotę 10 000 euro (po przeliczeniu według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł),
 • podatnicy utworzeni przed podmioty, które tytułem aportu, wniosły do spółki składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) likwidowanych podatników.