spółdzielnia rolników podatek dochodowy
pixabay.com

Spółdzielnia rolników może być ciekawym pomysłem na prowadzenie biznesu jeśli masz gospodarstwo rolne. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić.

Czym jest spółdzielnia rolników? To dobrowolne zrzeszenie osób fizycznych lub prawnych (np. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością). Takie osoby muszą:

  • prowadzić gospodarstwo rolne – w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,
  • prowadzić działalność rolniczą w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej,
  • być producentami produktów rolnych/grup tych produktów,
  • prowadzić chów lub hodowlę ryb (rolnicy),
  • prowadzić działalność w zakresie przechowywania, magazynowania, sortowania, pakowania lub przetwarzania produktów rolnych/grup tych produktów/ryb, wytworzonych przez rolników (podmioty niebędące rolnikami).

Przedmiotem działalności spółdzielni rolników jest prowadzenie działalności gospodarczej na rzecz jej członków.

(Zobacz jak założyć spółdzielnię – krótki przewodnik)

jak założyć spółdzielnię rolników
pixabay.com

Spółdzielnia rolników – podatek dochodowy i inne korzyści

Z powyższych informacji wynika, że spółdzielnię to organizacja skupiająca rolników i producentów żywności.

Dzięki takiej współpracy małe i średnie gospodarstwa mają mocniej szansę zaistnieć na rynku.

Spółdzielniom rolników łatwiej konkurować z dużymi firmami sprzedającymi żywność. Mogą np. uzyskać lepsze ceny za sprzedawane produkty lub korzystniejsze ceny przy zaopatrzeniu. 

Dodatkowo spółdzielnie rolników zwolnione są podatku dochodowego w zakresie sprzedaży produktów wyprodukowanych przez członków spółdzielni. Nie muszą również płacić podatku od nieruchomości będących własnością lub w wieczystym użytkowaniu.

Spółdzielnia rolników – cele

Spółdzielnia działa jak każda firma, której właściciele chcą zarobić pieniądze. Planuje produkcję swoich członków, sprawdza czy odpowiada to zapotrzebowaniu rynkowemu, dba o jej jakość i ilość.

Rolnicy i producenci mogą też skorzystać z działań spółdzielni, która pomaga im w m.in. zbycia produktów czy też zorganizowanym nabyciu środków do produkcji.

Spółdzielnia rolników może także prowadzić działalność gospodarczą dotyczącą produktów swoich członków. Chodzi o:

  • przechowywanie, konfekcjonowanie i standaryzację,
  • przetwarzanie oraz obrót uzyskanymi w ten sposób produktami przetworzonymi,
  • świadczenie usług na rzecz rolników,
  • sprzedaż.

Spółdzielnia rolników – jak ją założyć

Jakie warunki musisz spełnić, żeby wraz z innymi rolnikami/producentami założyć spółdzielnię?

Potrzebujecie przynajmniej 10 rolników. To ważne – członkami nie muszą być rolnicy, ale założycielami i członkami rady nadzorczej, tak.

Musicie uchwalić statut spółdzielni, a potem zarejestrować ją w KRS właściwym dla miejsca siedziby spółdzielni.

Ważne! Każdy z członków spółdzielni rolników może przynależeć do jednej takiej spółdzielni w zakresie określonych produktów lub grup produktów.

Należy też pamiętać, że nazwa spółdzielni rolników musi zawierać oznaczenie „Spółdzielnia Rolników”.

statut spółdzielni rolników
pixabay.com

Statut spółdzielni rolników

W statucie trzeb zamieścić m.in. warunki przyjmowania członków będących rolnikami oraz podmiotów niebędących rolnikami, minimalny czas członkostwa (nie krótszy niż rok obrotowy) oraz jakie informacje o powierzchni upraw i wielkości produkcji muszą dostarczyć członkowie spółdzielni.

Ważnym zapisem w statucie spółdzielni są zasady produkcji, które obowiązują członków. Chodzi o np. ich jakość, ilość oraz sposoby przygotowania do zbycia.

Statut powinien też regulować zasady użytkowania, dzierżawy lub najmu przez spółdzielnię wkładów niepieniężnych oraz sposób ustalania odpłatności za ich użytkowanie, dzierżawę lub najem.

Założyciele spółdzielni muszą też ustalić rodzaj i zakres odpowiedzialności członków. Za tym idą też sankcje wobec członka spółdzielni rolników, który nie wypełnia nałożonych na niego obowiązków statutowych.

Spółdzielnia rolników działa dla zysku, dlatego w statucie należy określić szczegółowy sposób i warunki podziału nadwyżki bilansowej i pokrywania strat.

Źródło: „Żywność prosto z gospodarstwa – źródłem dochodu rolników” publikacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi