sprzedaż żywności przepisy
pixabay.com

Sprzedaż żywności z własnego gospodarstwa rolnego – jak ją rozpocząć i czego dopilnować. O tym dowiesz się z naszego przewodnika.

Sprzedaż żywności bezpośrednio konsumentowi – czyli na małą skalę – możliwa jest w ramach:

 • dostawy bezpośredniej,
 • sprzedaży bezpośredniej,
 • rolniczego handlu detalicznego,
 • działalności marginalnej, ograniczonej i lokalnej.

Przy wyborze kluczowy jest profil produkcji gospodarstwa (produkcja zwierzęca lub roślinna), rodzaj wytwarzanych środków spożywczych (w postaci przetworzonej i nieprzetworzonej), pochodzenie żywności/surowców wykorzystywanych do jej produkcji oraz planowana wielkość, intensywność i obszar sprzedaży.

dostawa bezpośrednia
pixabay.com

Sprzedaż żywności z własnego gospodarstwa

Spójrzmy najpierw na sprzedaż surowców roślinnych w formie dostawy bezpośredniej.

Mowa o m.in. zbożach, owocach, warzywach, grzybach uprawnych, ziołach oraz środkach spożywczych pochodzących z wyżej wymienionych produktów/surowców w postaci kiszonej/suszonej.

Dostawa bezpośrednia – surowce roślinne

Prowadząc taką działalność musisz zarejestrować dostawę bezpośrednią w Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

Wniosek o wpis do rejestru składasz przynajmniej na 14 dni przed rozpoczęciem działalności. Do wniosku musisz dołączyć aktualny KRS lub zaświadczenie o wpisie do CEIDG oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych.

Po uzyskaniu zaświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów nadzorowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną może prowadzić sprzedaż surowców.

Uwaga! Sprzedaż dopuszczalna jest:

 • na terenie województwa, w którym prowadzona jest produkcja,
 • na obszarze województw przyległych,
 • w wyznaczonym miejscu znajdującym się na terenie twojego gospodarstwa,
 • w miejscach przylegających do miejsca produkcji,
 • we własnych sklepach,
 • w wyznaczonych punktach sprzedaży detalicznej,
 • ze specjalistycznych środków transportu,
 • na targowiskach,
 • przez internet („paczki od rolnika”).

Co z surowcami pochodzenia zwierzęcego?

Surowce pochodzenia zwierzęcego

Tutaj sprzedaż bezpośrednia może dotyczyć m.in. sprzedaży tuszek i podrobów z drobiu, zajęczaków, drobnej i grubej zwierzyny łownej, żywych ślimaków, surowego mleka/śmietany, żywych i poddanych obróbce ryb.

Na liście są również jajka oraz produkty pszczelarskie: miód, pyłek, pierzga, mleczko pszczele.

Chcesz prowadzić sprzedaż bezpośrednią tych produktów?

Musisz zarejestrować sprzedaż w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii.

Wniosek o wpis do rejestru podmiotów nadzorowanych przez IW składasz do Państwowego Lekarza Weterynarii na przynajmniej 30 dni przez rozpoczęciem działalności.

Po rozpatrzeniu wniosku dostaniesz decyzję administracyjną o wpisie oraz weterynaryjny numer identyfikacyjny.

Sprzedaż surowców pochodzenia zwierzęcego możesz prowadzić:

 • na terenie województwa, w którym prowadzisz produkcję oraz na terenie województw przyległych,
 • na wystawach, festynach, targach i kiermaszach organizowanych w innych województwach,
 • w miejscu produkcji (gospodarstwo, pasieka),
 • w obiektach ruchomych i tymczasowych,
 • wykorzystując specjalistyczne środki transportu na targowisku lub poza nim,
 • używając urządzenia dystrybucyjne do sprzedaży żywności na terenie miejsca produkcji, na targowisku lub poza nim,
 • sprzedając przez internet („paczka od rolnika”),
 • dostarczając produkty do zakładów detalicznych zaopatrujących konsumentów.

Spójrzmy teraz na rolniczy handel detaliczny. Tu też obowiązuje rozróżnienie na produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.

rolniczy handel detaliczny
pixabay.com

Rolniczy handel detaliczny

W przypadku surowców lub produktów przetworzonych pochodzenia roślinnego musisz pamiętać o:

 • spełnieniu wymagań higienicznych,
 • rejestracji w Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • wniosku o wpisie do rejestru (złóż go 14 dni przed dniem rozpoczęcia działalności),

Z handlem możesz ruszyć po uzyskaniu zaświadczenia o wpisie do rejestru podmiotów nadzorowanych przez PIS.

Produkty sprzedasz:

 • klientowi finalnemu na terenie całej Polski: w gospodarstwie, na targowiskach i innych miejscach do tego przeznaczonych, przez sprzedaż wysyłkową,
 • zakładom (tylko na terenie województwa, w którym produkuje się żywność w ramach RHD lub na terenie powiatów/miast stanowiących siedzibę wojewody/sejmiku województwa, sąsiadujących z tym województwem).

Teraz handel produktami pochodzenia zwierzęcego.

Handel produktami pochodzenia zwierzęcego

Masz do wyboru surowce/produkty pochodzenia zwierzęcego, żywność złożoną czyli zawierającą jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego.

Po spełnieniu wymagań higienicznych składasz wniosek o rejestrację w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii. Robisz to na minimum 30 dni przed rozpoczęciem planowanej działalności.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku otrzymasz decyzję administracyjną o wpisie do rejestru oraz weterynaryjny numer identyfikacyjny.

Sprzedaż możesz prowadzić:

 • dla klientów finalnych w gospodarstwie, na targowisku lub wysyłkowo,
 • do zakładów – tylko w województwie w którym produkujesz żywność w ramach rolniczego handlu detalicznego lub w powiecie/mieście stanowiącym siedzibę wojewody/sejmiku województwa, sąsiadującym z tym województwem.

Pamiętaj o znakowaniu opakowanej żywności, zachowaniu jakości handlowej surowców oraz jakości mikrobiologicznej.

(Zobacz na czym polega działalność reglamentowana i jak ją prowadzić)

Źródło: „Żywność prosto z gospodarstwa – źródłem dochodu rolników” publikacja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi