działalność reglamentowana przykłady
unsplash.com

Działalność reglamentowana – zobacz jakie są ograniczenia w swobodnej działalności gospodarczej. Czy musisz postarać się o zezwolenie, koncesję lub wpis do rejestru?

Niektóre rodzaje działalności gospodarczej wymagają zgody odpowiedniego urzędu, np. ministerstwa. Tak jest np. z prowadzenie kasyna czy produkcją i sprzedażą energii elektrycznej.

Na tym właśnie polega działalność reglamentowana. Żeby podjąć taką działalność przedsiębiorca musi spełnić szereg warunków.

W zależności od konkretnej działalności potrzebne jest zezwolenie (np. na sprzedaż alkoholu), wpis do rejestru działalności regulowanej lub koncesja (to najbardziej rygorystyczny rodzaj działalności reglamentowanej).

Naturalnie w niektórych przypadkach, przedsiębiorca potrzebuje szczególnych uprawnień, żeby prowadzić działalność. Chodzi o  uprawnienia zawodowe, spełnienie warunków  lokalowych, technicznych, posiadanie właściwego sprzętu lub pojazdu. Przykładem jest zaświadczenie ADR dla kierowcy lub świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR (pozwala na przewóz niebezpiecznych towarów).

działalność regulowana
unsplash.com

Działalność reglamentowana

Masz zamiar prowadzić działalność reglamentowaną? Będziesz potrzebował pozwolenia. Musisz sprawdzić czy powinieneś wystąpić o:

  • koncesję,
  • zezwolenie,
  • wpis do rejestru działalności regulowanej.

Odpowiedź znajdziesz w szczegółowych przepisach. Określają one:

  • rodzaj działalności objętej reglamentacją,
  • szczególne warunki wykonywania danego rodzaju działalności,
  • organ-urząd reglamentacyjny,
  • jakie informacje muszą być zawarte we wniosku o rozpoczęcie działalności reglamentowanej,
  • tryb postępowania organu reglamentacyjnego,
  • zakres i formę kontroli na etapie podejmowania oraz wykonywania danej działalności,
  • podstawy odmowy udzielenia zezwolenia, koncesji, wpisu do rejestru przez właściwy organ, ograniczenia, podstawy cofnięcia.
koncesja
unsplash.com

Koncesja, zezwolenie oraz działalność regulowana

Koncesja, zezwolenie lub wpis do rejestru działalności regulowanej pozwolą ci prowadzić działalność gospodarczą w całej Polsce.

Czas zgody jest tylko w niektórych przypadkach określony. Musisz jednak pamiętać o kontrolach – jeśli złamiesz zasady możesz stracić uprawnienie lub zostanie ono ograniczone.  

Starając się o zgodę na prowadzenie działalności reglamentowanej, składasz wniosek do urzędu. W niektórych przypadkach będą to samorządy (np. urząd miasta czy gminy). W innych – tak jest z koncesjami lub  zezwoleniem na hurtowy handel alkoholem – ministerstwa.

Zazwyczaj uzyskanie pozwolenia wiąże się z opłatą.

Listę rodzajów działalności gospodarczej wymagających uzyskania koncesji, zezwolenia albo wpisu do rejestru działalności regulowanej, wraz ze wskazaniem odpowiednich aktów prawnych znajdziesz na stronie: media.biznes.gov.pl/v1/files/leaflets/437/Lista-uprawnie%C5%84.pdf

Źródło: biznes.gov.pl