zezwolenie na hurtową sprzedaż alkoholu
unsplash.com

Zezwolenie na hurtową sprzedaż alkoholu powyżej 18 proc. – na taki biznes potrzebujesz ministerialnego zezwolenia. Jak je uzyskać?

Zezwolenie na hurtową sprzedaż alkoholu do 18 proc. wydają urzędy marszałkowskiego. W przypadku mocniejszych trunków sytuacja jest inna.

Jeżeli chcesz handlować napojami spirytusowymi powyżej 18 proc., wniosek składasz w Ministerstwie Rozwoju.

sprzedaż alkoholu
unsplash.com

Zezwolenie na hurtową sprzedaż alkoholu powyżej 18 proc.

Otrzymasz zezwolenie na taką sprzedaż po złożeniu:

Po złożeniu wniosku wszystko jest w rękach ministerialnych urzędników. Jeśli twoja dokumentacja nie jest kompletna, to dostaniesz tydzień na jej uzupełnienie.

Ostatecznie minister wyda zezwolenie na hurtową sprzedaż alkoholu powyżej 18 proc. lub otrzymasz decyzję odmowną.

Wniosek musi być poprawny pod względem formalnym i merytorycznym. Takie zezwolenie będzie ważne przez maksymalnie 1 rok.

Urzędnicy wydali decyzję z którą się nie zgadzasz? Masz prawo do ponownego rozpatrzenia sprawy. W tym celu w ciągu 14 dni złóż wniosek do Ministra Rozwoju.

Opłata za sprzedaż hurtową alkoholu

Ile trzeba zapłacić za zezwolenie?

Opłata zależy od rozmiaru twojego biznesu. Zapłacisz:

 • jeśli limit twojego obrotu wynosi minimum 250 tys. litrów 100 proc. alkoholu rocznie – opłata za wydanie zezwolenia wynosi 22 500 zł za 250 tys. litrów 100 proc. alkoholu,
 • jeśli prowadzisz sprzedaż polegającą wyłącznie na zaopatrywaniu statków, pociągów lub samolotów, opłatę ustala się stosownie do deklarowanego obrotu. Maksymalny limit wynosi 2 tys. litrów 100 proc. alkoholu rocznie,
 • jeżeli masz zezwolenie uprawniające do wyrobu/rozlewu napojów spirytusowych w ilości do 10 tys. litrów 100 proc. alkoholu rocznie – opłata będzie ustalona w zależności od deklarowanego rocznego obrotu własnymi wyrobami.

Uwaga! Musisz pamiętać, że zrobić opłatę przed wydaniem zezwolenia.

Przy prowadzeniu sprzedaży w dodatkowych miejscach – czyli poza miejscem prowadzenia działalności – musisz zapłacić 50 proc. stawki.

Pieniądze należy przelać na konto 16 1010 1010 0039 0022 3100 0000

Podobnie jak w przypadku zezwolenia na hurtową sprzedaż słabszego alkoholu, musisz szybko informować o zmiana danych zawartych w zezwoleniu. Zrób to w ciągu 14 dni powiadamiając ministerstwo.

opłata za sprzedaż hurtową alkoholu
unsplash.com

Zezwolenie na hurtową sprzedaż alkoholu powyżej 18 proc. – zasady

Handlując hurtowo mocniejszymi trunkami, pamiętaj, żeby robić to legalnie. Dlatego:

 • sprzedawaj napoje alkoholowe, wymienione w zezwoleniu, wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami lub zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych,
 • prowadź obrót hurtowy tylko alkoholem z akcyzą,
 • zaopatruj się w napoje alkoholowe, wymienione w zezwoleniu, u producentów oraz u przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami,
 • posiadaj prawo do korzystania ze stacjonarnego magazynu dostosowanego do przechowywania napojów alkoholowych (jeśli korzystasz z takiego magazynu),
 • wykonuj działalność gospodarczą we własnym imieniu i wyłącznie w miejscach wymienionych w zezwoleniu,
 • zgłaszaj Ministrowi Rozwoju zmiany stanu faktycznego i prawnego, w stosunku do danych zawartych w zezwoleniu, w terminie 14 dni od dnia powstania zmiany.

Przestrzegaj tych zasad, bo za ich złamanie grozi ci cofnięcie zezwolenia na sprzedaż hurtową.

Ryzykujesz utratę zezwolenia jeśli:

 • sprzedajesz alkohol wymieniony w zezwoleniu przedsiębiorcom, którzy nie mają zezwolenie na obrót hurtowy lub zezwolenie na sprzedaż detaliczną,
 • bezprawnie korzystasz ze stacjonarnego magazynu dostosowanego do przechowywania napojów alkoholowych,
 • nie zgłosisz ministrowi zmiany danych określonych w zezwoleniu (w terminie 14 dni od ich powstania),
 • powtarzają się zakłócania porządku publicznego w miejscu obrotu alkoholem.

Straciłeś zezwolenie? Możesz po nie wystąpić ponownie. Jednak masz do tego prawo dopiero po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia.