sprzedaż alkoholu
unsplash.com

Hurtowa sprzedaż alkoholu do 18 proc. rządzi się swoimi prawami. Jak zdobyć zezwolenie na taki handel i ile trzeba za nią zapłacić?

Zezwolenie na hurtową sprzedaż alkoholu (do18 proc.) wydają urzędy marszałkowskie. To tam powinieneś złożyć swój wniosek. Wybierasz urząd właściwy dla siedziby twojej firmy.

Pamiętaj, że taka koncesja na sprzedaż alkoholu wydawana jest oddzielnie w zależności od rodzaju trunku:

 • do 4,5 proc. zawartości alkoholu oraz na piwo
 • powyżej 4,5 proc. do 18 proc. zawartości alkoholu (z wyłączeniem piwa).

Dlatego przedsiębiorcy, którzy chcą sprzedawać wszystkie rodzaje napojów z zawartością alkoholu do 18 proc. powinni złożyć wnioski o dwa różne zezwolenia.

opłata za sprzedaż hurtowa alkoholu
unsplash.com

Hurtowa sprzedaż alkoholu

Do urzędu marszałkowskiego składasz:

Urzędnicy ocenią kompletność twojego wniosku (masz 7 dni na ew. uzupełnienie dokumentacji) oraz jego poprawność.

Zezwolenie na hurtową sprzedaż alkoholu dostaniesz na maksymalnie 2 lata.

Jeśli wniosek będzie niepoprawny merytorycznie, to dostaniesz decyzję odmowną.

Opłata za sprzedaż hurtową alkoholu

Wysokość opłaty zależy od tego czy zaczynasz sprzedaż i jaka była jej wysokość w ubiegłym roku.

Opłata za sprzedaż hurtową alkoholu wynosi:

 • dla osób pierwszy raz starających się o zezwolenie/z wartością sprzedaży w poprzednim roku poniżej 1 mln zł – 4 000 zł,
 • dla osób ze sprzedażą powyżej 1 mln zł – 0,4 proc. wartości sprzedaży w roku poprzednim (z zaokrągleniem do 100 zł).

Uwaga! Wartość sprzedaży hurtowej obliczasz dla każdego rodzaju sprzedawanego trunku.

Dodatkowo wprowadzenie danych w zezwoleniach kosztuje 200 zł.

Sprzedaż w dodatkowych punktach poza miejscem prowadzenia działalności to 50 proc. stawki dla zezwolenia.

(Zobacz ile wynosi opłata za zezwolenie na alkohol sprzedawany w detalu)

Koncesja na alkohol – hurt

Musisz pamiętać, że możesz sprzedawać alkohol – trunki wymienione w zezwoleniu – wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami lub zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych.

Naturalnie w grę wchodzi tylko sprzedaż legalnego, akcyzowanego alkoholu.

Twoim obowiązkiem jest też zaopatrywanie się w alkohol u producentów oraz u przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami.

Jeśli coś zmieni się w danych w zezwoleniu, to musisz o tym poinformować urząd marszałkowski (masz na to 14 dni od powstania zmiany).

koncesja na alkohol
unsplash.com

Zezwolenie na handel hurtowy – utrata zezwolenia

Zezwolenie zostanie ci cofnięte przez marszałkowskich urzędników jeśli:

 • sprzedajesz alkohol bez akcyzy,
 • wprowadzasz do obrotu napojów alkoholowych pochodzące z nielegalnych źródeł,
 • gdy nie zaopatrujesz się w napoje alkoholowe, wymienione w zezwoleniu, u producentów oraz u przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót hurtowy tymi napojami,
 • sprzedajesz alkohol jako przedsiębiorca, który nie jest wymieniony w zezwoleniu lub do sprzedaży dochodzi w miejscach innych niż wymienione w zezwoleniu,
 • popełniłeś przestępstwo, żeby osiągnąć korzyść majątkową,
 • przedstawiłeś fałszywe dane w oświadczeniu o wartości sprzedaży hurtowej napojów alkoholowych w ostatnim roku kalendarzowym,
 • masz orzeczony zakaz prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem,
 • zleciłeś prowadzenie handlu hurtowego alkoholem innym przedsiębiorcom.

Zezwolenie może być ci cofnięte również w przypadku innych sytuacji, m.in. gdy nie zgłosiłeś zmian do urzędu marszałkowskiego lub nie masz prawa do korzystania ze stacjonarnego magazynu dostosowanego do przechowywania napojów alkoholowych.

Możesz ponownie starać się o wydanie zezwolenia. Jednak jest to możliwe dopiero po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

Jeśli twoje zezwolenie wygaśnie, to dostaniesz z urzędu marszałkowskiego (na wniosek) zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych.

Termin wyprzedaży nie przekroczy 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.

Uwaga! Jeśli będziesz prowadzić obrót hurtowy napojami alkoholowymi bez wymaganego zezwolenia popełniasz przestępstwo za co grozi ci grzywna do 500 000 zł.