zezwolenie na alkohol
unsplash.com

Opłata za zezwolenie na alkohol – ile wynosi, w jakich terminach trzeba ją opłacić oraz pozostałe kluczowe informacje znajdziesz w tym artykule.

Opłata za zezwolenie jest jednym z warunków, który trzeba spełnić żeby móc sprzedawać detalicznie alkohol. Pozostałe to złożony poprawny wniosek o zezwolenie oraz lokalizacja punktu sprzedaży, która nie budzi wątpliwości.

koncesja na alkohol
unsplash.com

Opłata za zezwolenie na alkohol

Opłata różni się w zależności od rodzaju sprzedawanego alkoholu. Dla przedsiębiorców, którzy zaczynają działalność wynosi:

  • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
  • 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
  • 2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Taką opłatę należy przelać na konto gminy przed wydaniem koncesji na sprzedaż alkoholu.

Koncesja na sprzedaż alkoholu

Każdy przedsiębiorca, którzy sprzedaje alkohol musi do 31 stycznia złożyć pisemne oświadczenie. Wymienia w nim jaką miał wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w swoim punkcie w ubiegłym roku.

Uwaga! Wartość sprzedaży obliczasz dla każdego rodzaju napojów alkoholowych.

Na tej podstawie obliczasz opłatę jeśli to kolejny rok twojej sprzedaży.

Jeśli roczna wartość przekroczyła:

  • 37 500 zł dla napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa – płacisz 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  • 37 500 zł dla napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu  (z wyjątkiem piwa) – płacisz 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,
  • 77 000 zł dla napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu – płacisz 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Co jeśli twoja sprzedaż nie przekroczyła wspomnianych limitów? Wtedy opłata wynosi tyle, co dla przedsiębiorcy rozpoczynającego sprzedaż alkoholu.

koncesja na alkohol - terminy opłat
unsplash.com

Koncesja na alkohol – terminy opłat

Jakie są terminy opłaty rocznej za zezwolenie na sprzedaż alkoholu?

Pieniądze wpłacasz w trzech równych ratach, w terminach do:

  • 31 stycznia,
  • 31 maja,
  • 30 września.

Możesz też wpłacić całą kwotę do końca stycznia.

Pieniądze powinny trafić na rachunek gminy.

Może się zdarzyć, że o zezwolenie występujesz w trakcie roku. Wtedy opłatę obliczasz proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia.

Dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 18% alkoholu: 525 zł ÷ liczba dni w roku × liczba dni do końca roku kalendarzowego.

Dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu: 2100 zł ÷ liczba dni w roku × liczba dni do końca roku kalendarzowego.

Zezwolenie wygasa w trakcie roku w związku z upływem terminu na jaki zostało wydane? W takiej sytuacji opłata w tym roku będzie proporcjonalna do okresu sprzedaży.

Uwaga! Jeśli zezwolenie zostanie cofnięte/wygaśnie przed upływem terminu na jaki zostało wydane, to nie przysługuje ci zwrot „niewykorzystanej” części opłaty.