sprzedaż alkoholu
unsplash.com

Koncesja na sprzedaż alkoholu – jeśli chcesz handlować piwem, winem lub wódką, to musisz mieć zezwolenie na detaliczną sprzedaż alkoholu.

Jeśli rozważasz sprzedaż alkoholu w detalu, to musisz pamiętać, że trzeba postarać się o zezwolenie na konkretny rodzaj alkoholu.

Zezwolenia mają związek z mocą trunku:

 • do 4,5 proc. zawartości alkoholu oraz na piwo,
 • powyżej 4,5 proc. do 18 proc. zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • powyżej 18 proc. zawartości alkoholu.

Oznacza, to, że jeżeli zamierzasz handlować wszystkimi rodzajami trunków, to potrzebujesz kompletu zezwoleń. Brak zezwolenia to narażenie się na karę grzywny.

zezwolenie na sprzedaż alkoholu
unsplash.com

Koncesja na sprzedaż alkoholu

Żeby dostać koncesję na sprzedaż alkoholu musisz złożyć wniosek do urzędu miasta lub gminy (właściwego dla lokalizacji punktu sprzedaży).

We wniosku zaznaczasz, jakie napoje alkoholowe zamierzasz sprzedawać. W jednym wniosku możesz pomieścić trzy zezwolenia.

Pamiętaj: jeśli prowadzisz firmę w formie spółki cywilnej, to wniosek podpisują wszyscy wspólnicy lub jedna osoba, która ma reprezentować całą firmę.

Do wniosku należy dołączyć decyzję o zatwierdzeniu zakładu, potwierdzenie tytułu prawnego do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych oraz zgodę właściciela budynku/użytkownika budynku/zarządcy budynku/administratora budynku (jeśli punkt sprzedaż ma być w budynku mieszkalnym wielorodzinnym).

Wniosek ocenią urzędnicy, a gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych wyda opinię o lokalizacji punktu sprzedaży.

Pamiętaj, żeby sprawdzić wszelkie warunki obowiązujące w twojej miejscowości. W grę wchodzi np. odległość sklepu/baru od szkoły oraz maksymalna liczba zezwoleń jaka może być wydana na danym terenie.

Złożony wniosek jest poprawny, lokalizacja punktu sprzedaży nie budzi protestu, zapłaciłeś za zezwolenia? W takiej sytuacji urząd wyda ci koncesję na sprzedaż alkoholu.

Zezwolenie dostaniesz na minimum 2 lata – w placówkach handlu detalicznego (sklep, stacja benzynowa). Natomiast minimum 4 lata obowiązują w placówkach gastronomicznych (restauracja, pub).

Koncesja na alkohol – terminy opłat

Co roku płacisz za korzystanie z zezwolenia. Do końca stycznia składasz oświadczenie o ilości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w poprzednim roku. To właśnie na tej podstawie wyliczysz opłatę.

Handlowałeś już alkoholem? Opłatę zrób w trzech równych ratach, w terminach: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września lub jednorazowo – do 31 stycznia danego roku kalendarzowego.

Wysokość opłat zależy od rodzaju sprzedawanego alkoholu:

 • napoje alkoholowe do 4,5 proc. alkoholu oraz piwo i napoje od 4,5 proc. do 18 proc. alkoholu (bez piwa):
  • 525 zł – przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży mniejszą niż 37 500 zł
  • 1,4 proc. wartości sprzedaży w poprzednim roku – przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł
 • napoje alkoholowe powyżej 18 proc. alkoholu:
  • 2100 zł – przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży mniejszą niż 77 000 zł
  • 2,7 proc. wartości sprzedaży w poprzednim roku – przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 77 000 zł

Starasz się o zezwolenie w trakcie roku? Opłatę oblicz proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia.

 • dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 18 proc. alkoholu opłatę wylicz w następujący sposób: 525 zł ÷ liczba dni w roku × liczba dni do końca roku kalendarzowego
 • dla zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 proc. alkoholu opłatę wylicz w następujący sposób: 2100 zł ÷ liczba dni w roku × liczba dni do końca roku kalendarzowego.

Jeżeli występujesz o kolejne zezwolenie, opłata jest naliczana na podstawie wartości sprzedaży za poprzedni rok, a jeżeli występujesz o kolejne zezwolenie w trakcie roku, to opłata jest naliczana proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia.

koncesja na alkohol terminy opłat
unsplash.com

Sprzedaż alkoholu – kiedy stracisz zezwolenie

Zezwolenie na sprzedaż stracisz jeśli:

 • sprzedajesz alkohol nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw,
 • nie wezwiesz policji lub straży miejskiej do awanturujących się klientów,
 • sprzedajesz nielegalny alkohol,
 • podasz fałszywe dane w oświadczeniu o rocznej wartości sprzedaży napojów alkoholowych (np. gdy zaniżysz, albo zawyżysz wartość sprzedanego alkoholu),
 • popełnisz przestępstwo w celu osiągnięcia korzyści majątkowej,
 • dostaniesz zakaz prowadzenia działalności gospodarczej objętej zezwoleniem.

Po cofnięciu zezwolenia, nowy wniosek możesz złożyć nie wcześniej niż po 3 latach od dnia wydania decyzji o jego cofnięciu.

O zakończeniu handlu alkoholem przed terminem wygaśnięcia zezwolenia musisz poinformować urząd gminy lub miasta. Masz na to dwa tygodnie.

Uwaga! Zawieszenie działalności gospodarczej nie wygasza ważności zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Dlatego nadal musisz wypełniać wszystkie obowiązki związane z posiadaniem koncesji – w tym płacić za zezwolenie. 

Źródło: biznes.gov.pl