przewóz towarów niebezpiecznych
unsplash.com

Świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR jest niezbędne jeśli zamierzasz w ramach działalności biznesowej przewozić towary niebezpieczne.

Kierowca, który chce wozić towary sklasyfikowane jako niebezpieczne musi mieć zaświadczenie ADR. Jednak to nie wszystko.

Sprawdź również – Gdzie zrobić kurs ADR w Warszawie?

Jeśli zamierzasz przewozić samochodem towary niebezpieczne musisz mieć świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR.

świadectwo ADR
unsplash.com

Świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR

Do towarów niebezpiecznych zalicza się m.in. paliwa, gazy, chemikalia czy też materiały wybuchowe.

Zanim zapakujesz je do ciężarówki lub innego pojazdu, musisz zdobyć pozwolenie.

Świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR potwierdzi, że twój pojazd spełnia wymagania bezpiecznego przewozu towarów niebezpiecznych po drogach. 

Przewóz towarów niebezpiecznych – świadectwo

ADR to międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych. 

Jako przewoźnik, właściciel lub użytkownik pojazdu, musisz mieć ważne świadectwo dopuszczenia pojazdu ADR.

Świadectwo to wymagane jest dla pojazdów typu FL, OX, AT, EX/II, EX/III, oraz MEMU.

Kategoria pojazdu OX nie występuje w ADR2017 i świadectwa dla tego typu pojazdów OX będą wydawane zgodnie z ADR2015.

Pojazdy ADR

Jakie pojazdy wymagają takiego świadectwa?

Na liście są pojazdy cysterny, pojazdy baterie, pojazdy cysterny, autocysterny oraz pojazdy – wraz z ciągnikiem siodłowym – przewożące materiały wybuchowe klasy 1. To wspomniane już pojazdy typu: FL, OX, AT, EX/II, EX/III, oraz MEMU.

Opis pojazdów, które muszą mieć świadectwo ADR opublikował w rozporządzeniu Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

pojazd ADR
unsplash.com

Świadectwo dopuszczenia pojazdu

Świadectwo wydaje Transportowy Dozór Techniczny. Trzeba o nie wystąpić na piśmie. Robi to właściciel lub użytkownik pojazdu. Szczegóły można znaleźć na stronie TDT (tdt.pl).

Wniosek składasz w oddziale terenowego Transportowego Dozoru Technicznego. 

Musisz pamiętać o przedstawieniu pojazdu do badania technicznego. Zrobisz to np. w okręgowej stacji kontroli pojazdów. Badanie takie może być także przeprowadzone podczas okresowego badania pojazdu.

Podczas badania diagnosta oceni czy twój pojazd spełnia dodatkowe wymagania techniczne, określone w ADR. Dostaniesz zaświadczenie potwierdzające.

Kopię protokołu trzeba dołączyć do wniosku o wydanie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR. Oprócz tego potrzebna będzie: 

  • kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu lub pozwolenia czasowego z aktualnym wpisem terminu następnego okresowego badania technicznego pojazdu,
  • kopie dokumentów upoważniających cię do użytkowania pojazdu, w przypadku gdy nie jesteś właścicielem, a tylko przewoźnikiem lub użytkownikiem pojazdu,
  • oryginał zaświadczenia o przeprowadzonym dodatkowym badaniu technicznym pojazdu,
  • potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie świadectwa ADR,
  • dotychczas posiadane świadectwo dopuszczenia pojazdów do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych (nie dotyczy pojazdów, dla których świadectwo wydane jest po raz pierwszy).

Ponadto w przypadku pojazdów cystern (naczep, przyczep, autocystern), pojazdów baterii, pojazdów MEMU do wniosku dołącz:

  • kopię protokołu z badania potwierdzającego spełnienie wymagań określonych w ADR – poświadczoną przez TDT, notariusza lub organ samorządowy,
  • potwierdzenie wniesienia opłaty za czynności jednostek dozoru technicznego.

W szczególnych przypadkach, TDT może wymagać od ciebie dostarczenia dodatkowych dokumentów np. wyciągu ze świadectwa homologacji typu pojazdu czy też wyciągu ze świadectwa zgodności typu pojazdu.

Jeśli pojazd uzyskał pozytywny wynik badania technicznego, to dostaniesz świadectwo dopuszczenia pojazdu do przewozu określonych towarów niebezpiecznych.

Z takim świadectwem możesz wozić towary niebezpieczne (oczywiście osoba, która siądzie za kierownicą też musi mieć zaświadczenie ADR).

Świadectwo jest ważne maksymalnie rok od dnia badania.

Koszt każdego świadectwa ADR to 150 zł. Za wydanie wtórnika świadectwa zapłacisz 20 zł.

Źródło: biznes.gov.pl