spółka cywilna
unsplash.com

Spółka cywilna to prosty sposób na prowadzenie firmy ze wspólnikiem. Jakie są wady i zalety tej formuły? Sprawdź nasz przewodnik.

Jeśli nie chcesz działać jednoosobowo czyli jako solopreneur, to założenie spółki cywilnej może być niezłym rozwiązaniem. Zobacz czym charakteryzuje się taka firma.

Spółka cywilna – wady i zalety

Spółka jest przedsięwzięciem dwóch lub więcej osób, wspólnikiem może też być osoba prawna czyli na przykład spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zgodnie z kodeksem cywilnym, wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów.

Spółka cywilna definicja

Wkład wspólnika może polegać na wniesieniu do spółki własności lub innych praw albo na świadczeniu usług.

Umowę spółki należy stwierdzić na piśmie.

Spółka cywilna nie posiada osobowości prawnej – nie jest samodzielnym podmiotem prawa. Dlatego podmiotem praw i obowiązków są wspólnicy. To jedna z głównych cech spółki cywilnej.

Trzeba pamiętać, że spółce nie przysługuje status przedsiębiorcy. Są nimi tylko wspólnicy w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Spółki nie trzeba rejestrować w KRS. Natomiast każdy ze wspólników – jeśli to osoby fizyczne – powinien zarejestrować działalność gospodarczą w CEIDG. Taki wpis trzeba mieć przed podjęciem działalności w ramach spółki.

Do założenia spółki nie jest wymagany kapitał. Może być przekształcona w każdą spółkę prawa handlowego.

Jak wygląda podział zysków?

Udział każdego wspólnika w zysku jest równy, bez względu na wartość wniesionego wkładu. Tak jest co do zasady, jednak zmianę można wprowadzić w umowie.

Skrót dla takiej spółki to s.c. 

spółka cywilna zus
unsplash.com

Spółka cywilna wady i zalety

Nie ma wątpliwości: prowadzenie biznesu w formule spółki cywilnej ma dużo zalety. Oto najważniejsze:

  • niski koszt założenia,
  • krótki czas założenia spółki,
  • możesz korzystać z uproszczonej księgowości,
  • do jej założenia nie potrzebujesz notariusza – umowa może być spisana w zwykłej formie pisemnej, 
  • możesz połączyć kapitały wspólników,
  • masz szansę wybrać formę opodatkowania.

Naturalnie przed podjęciem decyzji warto też przemyśleć wady takiej firmy. Wśród najczęściej wymienianych jest:

  • osobista odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki (za długi spółki cywilnej wspólnicy odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem, w tym także swoim majątkiem odrębnym od majątku spółki),
  • brak możliwości sprzedaży udziałów w firmie,
  • nieograniczona odpowiedzialność za zobowiązania,
  • wspólnicy muszą płacić składki na ubezpieczenie społeczne w ZUS.

(Dowiedz się na czym polega ulga na start w ZUS)

Spółka cywilna ZUS

Wspólnicy – jeśli są osoba fizycznymi – muszą mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą i w związku z tym płacić też za siebie składki ubezpieczenia społecznego oraz zdrowotną w ZUS.

Jeżeli spółka zatrudni pracowników czy zleceniobiorców, to jest ona płatnikiem składek. Należy zgłosić ją jako płatnika składek w ZUS (w 7 dni od dnia rejestracji spółki). Na formularzu tym należy podać dane identyfikacyjne spółki czyli NIP, REGON oraz nazwę skróconą spółki.

Co jeśli wspólnik prowadzi kilka rodzajów działalności?

W takiej sytuacji musi odprowadzać składkę zdrowotną z każdego tytułu – np. spółki cywilnej i jednoosobowej działalności gospodarczej.

Dobra wiadomość – wspólnicy spółki cywilnej mogą korzystać z niższych składek ubezpieczeń społecznych czyli np. ulgi na startu ZUS.

spółka cywilna reprezentacja
unsplash.com

Spółka cywilna reprezentacja

Podobnie jak w przypadku spółki jawnej, każdy wspólnik jest uprawniony i zobowiązany do prowadzenia spraw spółki i reprezentowania jej.

Jak zawiesić działalność spółki cywilnej

Pierwszym krokiem jest zgłoszenie zawieszenia do GUS (rejestr REGON). Następnie należy zrobić to w urzędzie skarbowym. Ostatnia formalność to potwierdzenie zawieszenia w CEIDG (najłatwiej online, na formularzu CEIDG-1 z załącznikiem CEIDG-SC).

Uwaga! Zawieszenie spółki będzie skuteczne jeśli zrobią to wszyscy wspólnicy. Dlatego wnioski do GUS i urzędu skarbowego musi podpisać każdy z nich. Podobnie ze złożeniem wniosku w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.