Polityka Nowej Szansy tarcza antykryzysowa
unsplash.com

Polityka Nowej Szansy to kolejny rządowy pomysł na pomoc przedsiębiorcom, którzy mają kłopoty m.in. ze względu na epidemię COVID-19.

Nabór wniosków do programu tarczy antykryzysowej rozpoczął się 24 września 2020 roku. Celem jest ratowanie firm w trudnościach ekonomicznych.

Polityka Nowej Szansy

Ministerstwo Rozwoju informuje, że na wsparcie dla przedsiębiorców dotkniętych trudnościami rocznie, przez 10 lat, trafi będzie z budżetu państwa 120 mln złotych.

Dodatkowo tą pulę zasilą środki z funduszu covidowego w minimalnej wysokości 600 mln złotych.

Polityka Nowej Szansy tarcza antykryzysowa
unsplash.com

Polityka Nowej Szansy – tarcza antykryzysowa

Ministerstwo przygotowało program z myślą o przedsiębiorcach, którzy już od jakiegoś czasu przeżywają kryzys, a pandemia go pogłębiła.

Chodzi o firmy, które są zagrożone niewypłacalnością lub już są niewypłacalne i chcą uratować swój biznes oraz mają na to pomysł.

Polityka Nowej Szansy ma uzupełnić inne działania wynikające z innych tarcz antykryzysowych, m.in. tarczy finansowej PFR.

Pomoc będzie mogła być udzielana zarówno przedsiębiorcom, których trudności nie są związane z epidemią, jak i tym, którzy dotknięci skutkami COVID-19 skorzystali z tarczy antykryzysowej, ale nadal potrzebują wsparcia – tłumaczy Jadwiga Emilewicz, Wicepremier i Minister Rozwoju.

Środki z Polityki Nowej Szansy będzie można łączyć ze wsparciem przewidzianym w ramach Tarczy Antykryzysowej. Pieniądze pomogą firmom, które mają trudności, choć wykazują też potencjał do rozwoju w przyszłości.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu we współpracy z biznesem, w tym również z przedsiębiorcami znajdującymi się w trudnej sytuacji, posiadamy niezbędny know-how w obszarze restrukturyzacji, którym będziemy w stanie się podzielić z beneficjentami programu – zapewnia Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu.

Polityka Nowej Szansy 2020

Kto skorzysta z pomocy?

O wsparcie mogą ubiegać się:

  • przedsiębiorcy w trudnej sytuacji ze wszystkich segmentów (mikro, małych, średnich i dużych firm),
  • przedsiębiorcy w trudnej sytuacji ekonomicznej,
  • firmy, które są już w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego,
  • przedsiębiorstwa, którym grozi likwidacja.

Wniosek o pomoc można złożyć w Agencji Rozwoju Przemysłu (to operator programu) lub w Ministerstwie Rozwoju.

Najwygodniejszym rozwiązaniem jest skorzystanie z platformy ePUAP.

(Sprawdź, jak założyć profil zaufany)

Uwaga! Wniosek należy złożyć w formie dokumentu zawierającego niezbędne elementy zawarte w Ustawie z dnia 16 lipca o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców.

Wzór wniosku + wykaz niezbędnych dokumentów znajduje się na stronie internetowej: www.arp.pl/uslugi-finansowe/polityka-nowej-szansy

Polityka Nowej Szansy koronawirus
unsplash.com

Polityka Nowej Szansy dla MŚP – pożyczki i pomoc na restrukturyzację

Na jaką konkretnie pomoc mogą liczyć przedsiębiorcy w kłopotach?

  1. Krótkookresowe pożyczki.

Wysokość pożyczki zależy od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy. Pożyczki te będą udzielane na 6 miesięcy.

Jeżeli okres lub wysokość tej pomocy okaże się niewystarczająca, przedsiębiorca z sektora MŚP wystąpi o dodatkową pożyczkę z puli tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego i przedłużyć tym samym okres spłaty do 18 miesięcy.

2. Pomoc na restrukturyzację

To propozycja dla dużych przedsiębiorców. Celem tej formy pomocy jest zapewnienie przedsiębiorcy płynności na czas potrzebny do opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia sprawnej likwidacji.

Jeśli sytuacja przedsiębiorcy poprawi się na tyle, że będzie mógł kontynuować swoją działalność, zamiast się restrukturyzować albo likwidować, będzie zobowiązany jedynie do złożenia stosownego oświadczenia i zwrotu pożyczki.

Polityka Nowej Szansy dla MŚP – tymczasowe wsparcie oraz pomoc na restrukturyzację

3. Tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne przyznawane na okres do 18 miesięcy

Podobnie jak przy pożyczkach na ratowanie – wysokość pomocy będzie uzależniona każdorazowo od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy.

Wsparcie pomyślano jako kontynuację pomocy na ratowanie. Przybierze formę dodatkowej pożyczki, lub samodzielnego instrumentu.

Tymczasowe wsparcie obejmie przedsiębiorców, którzy są w stanie samodzielnie przeprowadzić restrukturyzację. Chodzi o firmy potrzebujące wsparcia płynności finansowej po to, aby cały proces przebiegł skutecznie.

To pomoc dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw tylko w ramach zatwierdzonego przez KE programu pomocowego.

4. Pomoc na restrukturyzację

To narzędzie przeznaczono dla przedsiębiorców, którzy samodzielnie nie udźwignęliby restrukturyzacji, ale opracowali jej plan.

Koszty realizacji planu mogą być finansowane jako element pomocy na ratowanie lub jako tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne.

Logika proponowanych w Polityce Nowej Szansy mechanizmów wsparcia zakłada, że przedsiębiorca, w chwili stwierdzenia trudności z zachowaniem płynności finansowej, będzie mógł ubiegać się o krótkoterminową pożyczkę w ramach pomocy na ratowanie.

Jeżeli jednak taka sytuacja okaże się poważniejsza, i udzielona pożyczka niewystarczająca – przedsiębiorca wystąpi dodatkowo o pożyczkę.

Firma dostanie takie tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne, jeżeli należy do sektora MŚP.

Jeśli i ta pomoc okaże się niewystarczająca, przyjedzie kolej na pomoc na restrukturyzację.

Duże przedsiębiorstwa nie będą miały dostępu do pomocy w ramach tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego. Natomiast duża firma ma szansę ubiegać się o dodatkową pomoc lub wydłużenie terminu spłaty pożyczki w ramach pomocy na restrukturyzację.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju