działalność gospodarcza
pixabay.com

Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej reglamentowanej. Kto powinien się o nią starać i jakie są podstawowe zasady obowiązujące przedsiębiorców?

Decyzja administracyjna w postaci zezwolenia na prowadzenie wybranej działalności gospodarczej to jeden z przejawów działalności reglamentowanej.

Do prowadzenia działalności reglamentowanej potrzebna jest zgoda urzędu (np. ministerstwa lub samorządowego). Forma tej zgody zależy od rodzaju działalności.

Nigdy nie jest przyznawana automatycznie. Przedsiębiorca musi spełnić warunki przewidziane szczegółowymi przepisami.

Możliwa jest:

 • zgoda,
 • koncesja,
 • wpis do rejestrów działalności regulowanej.

Zezwolenie jest jedną z najczęstszych decyzji administracyjnych pozwalających prowadzić reglamentowaną działalność.

działalność reglamentowana
pixabay.com

Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej

Zezwolenie to inna niż koncesja forma reglamentowania działalności. Jednak wydanie zezwolenia odbywa się na zbliżonych zasadach.

Najpierw przedsiębiorca składa wniosek o wydanie zezwolenia. Urzędnicy sprawdzają następnie czy jest on w stanie wykonywać określoną działalność gospodarczą. M.in. ustalają czy ma odpowiednie możliwości techniczne lub organizacyjne.

Zezwolenie na działalność

Przedsiębiorca musi spełniać określone prawem warunki wykonywania tej działalności.

Przepisy prawa ściśle określają, czy dana działalność wymaga zezwolenia oraz jaki urząd lub ministerstwo go wydaje.

Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej reglamentowanej ma formę decyzji administracyjnej. Wydawane jest w trybie postępowania administracyjnego.  Może zawierać warunki specjalne, które trzeba spełnić.

Uwaga! Jeżeli spełniasz wszystkie wymagania wykonywania określonej działalności, to organ jest zobowiązany do udzielenia zezwolenia.

To jedna z różnic pomiędzy zezwoleniem a koncesją. W przypadku koncesji nie wystarczy spełnienie wszystkich wymogów.

Ministerstwo ocenia czy twoja działalność nie będzie zagrożeniem dla bezpieczeństwa ludzi lub państwa. Możesz też nie dostać koncesji, bo inny przedsiębiorca wygrał przetarg na realizację działania.

zezwolenie na sprzedaż alkoholu
pixabay.com

Zezwolenie na sprzedaż alkoholu i inne przykłady

Jakie są przykładowe rodzaje działalności, które wymagają zgody urzędników w postaci zezwolenia? Na liście mamy m.in.:

 • sprzedaż hurtową alkoholu oraz sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych,
 • prowadzenie działalności w zakresie gier losowych,
 • ochronę przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt,
 • wytwarzanie i dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych, prowadzenia aptek ogólnodostępnych, hurtowni farmaceutycznych,
 • prowadzenie składu podatkowego,
 • wykonywanie rybołówstwa morskiego,
 • prowadzenie szeregu działalności w zakresie finansów np. działalności maklerskiej lub rachunków papierów wartościowych, prowadzenie funduszu emerytalnego albo banku i instytucji kredytowej,
 • prowadzenie giełdy towarowej,
 • instalację lub naprawę określonych rodzajów przyrządów pomiarowych (np. tachografów cyfrowych),
 • prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków.

Źródło: biznes.gov.pl