pro forma
pixels.com

Faktura pro forma to narzędzie stosowane przez przedsiębiorców w relacjach handlowych. Co musisz wiedzieć o takim dokumencie?

Faktura po forma jest dokumentem wystawionym w obrocie gospodarczym w celu przedstawienia szczegółów transakcji.

faktura pro forma co to
pexels.com

Co to jest faktura pro forma

Taka faktura może być:

  • formą oferty handlowej,
  • dokumentem określającym kwotę do zapłaty za przyszłą dostawę towaru lub wykonanie usługi,
  • formą wezwania do zapłaty,
  • dokumentem wystawianym dla kontrahenta przed zapłatą przez niego zaliczki za przyszłą dostawę towaru lub wykonanie usługi. Faktura może informować w szczególności o kwocie wymaganej zaliczki.

Faktura pro forma

Szczególnie często wystawiane są faktury pro forma jako podstawa dokumentacyjna do dokonania przez nabywcę zapłaty w formie zaliczki.

Warto pamiętać, że fakturę pro forma wystawia się zawsze przed otrzymaniem części zapłaty za towar lub usługę.

Nie można wystawiać faktury proforma po otrzymaniu zapłaty.

Otrzymanie zapłaty (w postaci np. zaliczki) należy udokumentować fakturą VAT, którą należy wystawić nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty od nabywcy towaru lub usługi.

Uwaga! Nie dotyczy to jedynie niektórych wskazanych w ustawie o VAT rodzajów usług.

jak wystawić fakturę pro forma
pexels.com

Jak wystawić fakturę pro forma

Termin faktura pro forma jest zwyczajowy – to znaczy, że nie występuje w przepisach. Pro forma nie jest fakturą czyli dokumentem księgowym.

Oznacza to, że nie jest ona ujmowana w ewidencji księgowej czy też w ewidencji prowadzonej w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Nie odzwierciedla ona dokonanej sprzedaży ani żadnej innej operacji gospodarczej.

Wystawienie faktury pro forma:

  • nie powoduje skutków w zakresie podatku VAT, tj. obowiązku zapłaty wykazanego w tym dokumencie podatku,
  • nie stanowi dla kontrahenta podstawy do odliczenia wykazanego w tym dokumencie podatku VAT,
  • podobnie nie dokumentuje przychodu i kosztu uzyskania przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym,
  • nie odzwierciedla operacji gospodarczej i nie stanowi podstawy do realizacji płatności w ramach mechanizmu tzw. split payment.

Trzeba pamiętać, że wystawienie faktury pro forma nie zwalnia z obowiązku wystawienia faktury dokumentującej dokonanie dostawy towaru lub wykonanie usługi albo otrzymanie całości lub części należności przed dostawą lub wykonaniem usługi.

Ze względów technicznych – tj. odróżnienia faktury pro forma od faktury VAT – należy zawsze na fakturze mającej spełniać cechy faktury proforma, umieścić dopisek „pro forma”.

Rządowy portal podaje następujący przykład faktury pro forma „w akcji”:

Adam Kowalczyk prowadzi działalność gospodarczą polegającą na usługach stolarskich. Uzgodnił z klientem, dla którego wykonuje meble biurowe, że w ciągu 3 dni od zawarcia umowy, klient wpłaci mu zaliczkę. Zaliczka miała wysokość 30 proc. wartości zamówienia, tj. 8000 zł plus VAT. W tym celu Kowalczyk wystawił w dniu 5 lipca 2018 r. klientowi fakturę pro forma na kwotę 9840 zł (kwota z VAT). Przedsiębiorca otrzymał zapłatę tej kwoty w dniu 12 lipca 2018 r. W związku z otrzymaniem zapłaty Kowalczyk powinien wystawić fakturę VAT w terminie do dnia 15 sierpnia 2018 roku.

(Zobacz na czym polega pusta faktura)

Źródło: biznes.gov.pl