pusta faktura konsekwencje dla nabywcy
pixabay.com

Pusta faktura lub faktura nieprawidłowo wystawiona – w niektórych sytuacjach można słono za nią zapłacić. Sprawdź, jakie kary przewidują przepisy.

Błąd na fakturze zdarza się nawet najbardziej doświadczonemu przedsiębiorcy. Powodem może być zwykłe przeoczenie lub pomyłka wynikająca ze zmęczenia.

Na szczęście można sobie z nim poradzić. Wystarczy np. wystawienie faktury korygującej.

Jeśli przypadkowo popełniłeś błąd przy wystawianiu faktury, to nie odpowiadasz za popełnienie przestępstwa.

Jednak czasem zdarzają się nieuczciwe firmy lub osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Oto co grozi za wystawienie pustej faktury.

pusta faktura kks
pixabay.com

Pusta faktura – konsekwencje i kary

Przede wszystkim należy pamiętać, że przy wystawianiu faktury obowiązują ścisłe przepisy. Nie ma tu pola na dowolność.

Karane jest przez państwo:

 • niewystawianie faktur lub odmowa ich wydania,
 • brak przechowania wystawionej lub otrzymanej faktury przez 5 lat,
 • brak zapisku na fakturze „mechanizm podzielonej płatności” mimo obowiązku stosowania MPP
 • wystawienie pustych faktur (nierzetelnych, sfałszowanych),
 • posługiwanie się pustymi fakturami (nierzetelnymi, sfałszowanymi) żeby osiągnąć korzyści majątkowe (najpopularniejsze do wyłudzenie zwrotu VAT czy też zwiększenia kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym).

(Sprawdź jaki podatek płaci firma jednoosobowa)

Pusta faktura – definicja

Czym jest pusta faktura? To faktura, które nie oddaje faktycznego stanu rzeczy. Może np. dokumentować usługę, która nie została wykonana lub niedostarczony towar.

To nie wszystko. Bywa też, że skarbówka uznaje za pustą fakturę dokument dotyczący usługi/towaru za który nabywca zapłacił podatek VAT, ale nie zrobił tego dostawca lub inna firma z łańcucha dostaw.

Wystawiający pustą fakturę powinien zapłacić podatek. Choć do transakcji nie doszło. Natomiast odbiorca takiego dokumentu nie ma prawa odliczyć wykazanego na nim podatku.

(Faktura czy rachunek – sprawdź, co powinieneś wybrać)

Pusta faktura – sankcje

Co mówi Kodeks karny skarbowy o nierzetelnych lub sfałszowanych fakturach?

Oto sankcje, które grożą nieuczciwym przedsiębiorcom:

 • za niewystawienie faktury lub rachunku, wystawienie w sposób wadliwy albo odmowę ich wydania – kara grzywny do 180 stawek dziennych,
 • wystawienie faktury lub rachunku w sposób nierzetelny albo posługiwanie się takim dokumentem – kara grzywny do 720 stawek dziennych albo kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż rok, albo obie te kary łącznie,
 • za wystawienie faktury lub rachunku w sposób nierzetelny albo posługiwanie się takim dokumentem, jeśli kwota podatku wynikająca z faktury albo suma kwot podatku wynikających z faktur jest małej wartości (mała wartość to dwustukrotna wysokość minimalnego wynagrodzenia, w 2020 r. wynosi 520 000 zł) – kara grzywny do 720 stawek dziennych albo kara pozbawienia wolności, albo obie te kary łącznie,
 • brak przechowywania wbrew obowiązkowi wystawionej lub otrzymanej faktury lub rachunku bądź dowodu zakupu towarów – kara grzywny do 180 stawek dziennych.

W 2020 roku stawka dzienna, według Kodeksu karnego skarbowego, wynosi od 86,67 zł do 34 668 zł.

Mechanizm podzielonej płatności – kary

Przedsiębiorcy, którzy mają obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności muszą dać na fakturze adnotacją „MPP”. Jeśli tego nie zrobią, to grozi im grzywna do 180 stawek dziennych.

Nabywca, który nie zapłaci za pomocą MPP choć ma taki obowiązek, naraża się na grzywnę do 720 stawek dziennych.

pusta faktura definicja
pixabay.com

Puste faktury – Kodeks karny

Przedsiębiorcy powinni pamiętać, że za wystawianie nierzetelnych faktur można odpowiedzieć na podstawie Kodeksu karnego skarbowego i Kodeksu karnego.

Kodek karny zauważa, że przestępstwem jest podrabianie lub przerabianie faktur w celu użycia jako autentycznych albo używanie faktur sfałszowanych jako autentycznych w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Tak samo przestępstwem jest wystawianie faktur na znaczne kwoty, poświadczając nieprawdę co do okoliczności faktycznych wpływających na obowiązki podatkowe lub używanie takich faktur.

Jakie za to grożą kary?

 • za fałszowanie faktury, nawet jednej (podrobienie, przerobienie, użycie podrobionej przerobionej jako autentycznej) – od 6 miesięcy do 8 lat więzienia,
 • fałszowanie faktury lub faktur na łączną kwotę od 5 mln zł lub uczynienie z fałszowania faktur stałego źródła dochodu – od 3 do 15 lat pozbawienia wolności,
 • za fałszowanie faktury lub faktur na łączną kwotę od 10 mln zł – minimum 5 lat albo 25 lat pozbawienia wolności,
 • wystawianie pustych faktur (podanie w fakturze nieprawdy) na kwotę co najmniej 200 000 zł – od 6 miesięcy do 8 lat,
 • za wystawianie pustych faktur (podanie w fakturze nieprawdy) na kwotę od 5 mln zł – od 3 lat do 15 lat pozbawienia wolności,
 • wystawianie pustych faktur (podanie w fakturze nieprawdy) na kwotę od 10 mln zł – minimum 5 lat albo 25 lat pozbawienia wolności,
 • czyny mniejszej wagi – do 2 lat pozbawienia wolności, ograniczenie wolności lub kara grzywny (przy podrabianiu/używaniu podrobionych faktur) albo do 3 lat (przy wystawianiu sfałszowanych faktur) lub do lat 5 (przy fakturach na 10 mln zł).

Wiezienie, to nie wszystko. Oprócz tego sąd może wymierzyć grzywnę do 3000 stawek dziennych (według Kodeksu karnego stawka dzienna wynosi od 10 zł do 2000 zł).