faktura czy rachunek dla zwolnionych z vat
unsplash.com

Faktura czy rachunek? Co powinien wybrać przedsiębiorca? Oto podstawowe informacje, które powinieneś znać prowadząc biznes.

Czasem osoby prowadzące działalność gospodarczą mają problem. Wystawiać fakturę czy też poprzestać na rachunku? A może jest wybór zależny od sytuacji?

W teorii zasada jest prosta. Podatnicy VAT (czynni) powinni wystawiać fakturę. Natomiast jeśli jesteś zwolniony z podatku od towarów i usług – nie przekroczyłeś wartości sprzedaży w wysokości 200 tys. zł – to fakturę wystawiasz na żądanie klienta. Jeśli nie ma takiego żądania, to możesz poprzestać na paragonie.

faktura czy rachunek dla nievatowca
unsplash.com

Faktura czy rachunek

Warto o tym pamiętać. Żądanie klienta jest święte. Jeśli chce fakturę, to trzeba ją wystawić. Naturalnie możesz też z własnej woli wypisać taki dokument.

Faktura czy rachunek dla zwolnionych z VAT

Wystawienie faktury przez nievatowców odbywa się na ustalonych zasadach.

Klient musi zażądać wystawienia faktury w terminie 3 miesięcy. Czas biegnie od końca miesiąca, w którym został dostarczony towar lub wykonana usługa lub przedsiębiorca dostał całość lub część zapłaty.

Faktura bez VAT podatnika, który korzysta ze zwolnienia z VAT powinna zostać wystawiona nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru/wykonano usługę.

Warto pamiętać, że fakturę może wystawić w imieniu przedsiębiorcy jego przedstawiciel podatkowy lub inna upoważniona osoba.

Faktura czy rachunek bez VAT

Faktura jest dokumentem, który powinien zawierać określone elementy. Jeśli jesteś przedsiębiorcą zwolnionym z płacenia VAT, to na fakturze umieszczasz:

  • datę wystawienia oraz kolejny numer faktury,
  • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
  • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
  • miarę i ilość (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
  • cenę jednostkową towaru lub usługi,
  • kwotę należności ogółem.

Warto pamiętać, że na wystawionym dokumencie nie musisz mieć napisane „faktura”.  Jeśli znajdą się na nim powyższe elementy, to będzie traktowany jako faktura.

Możesz używać formularza w którym jest do wypełnienia pole dotyczące stawki VAT. W to miejsce wpisujesz skrót „zw” (zwolniony).

Korzystasz ze zwolnienia podmiotowego? Informujesz na fakturze o przepisie, dzięki któremu jesteś zwolniony z podatku.

rachunek czy faktura
unsplash.com

Rachunek – w jakiej sytuacji

Każdy kto prowadzi działalność gospodarczą powinien wystawić rachunek potwierdzający sprzedaż lub wykonanie usługi.

Rachunek wystawiają na życzenie klienta, przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność nierejestrowaną, wykonują wolny zawód lub wynajmują mieszkanie.

Rachunek należy wypisać w 7 dni od:

  • dnia wykonania usługi lub wydania towaru (jeżeli zażądano rachunku przed wykonaniem usługi lub wydaniem towaru),
  • dnia zgłoszenia żądania (jeżeli zażądano rachunku po wykonaniu usługi lub wydaniu towaru).

Nie trzeba wystawiać rachunku, jeżeli klient zażądał jego wystawienia po upływie trzech miesięcy od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. 

Jak przeczytałeś wyżej: klient może chcieć faktury. W takiej sytuacji musisz go wystawić.

Wystawcy rachunków powinni je numerować i zbierać ich kopie (do chwili upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego).

W praktyce rachunek i faktura zawierają te same elementy. Dlatego teoretycznie nie ma większego znaczenia czy oznaczymy dokument „rachunek” czy „faktura”. Niemniej skarbówka zaleca oznaczanie dokumentów potwierdzających dokonaną transakcję sprzedaży nazwą „faktura”.