zaświadczenie o zdolności do pracy po zwolnieniu lekarskim
unsplash.com

Zaświadczenie o zdolności do pracy jest potrzebne jeśli m.in. przez dłuższy czas chorowałeś. Co trzeba wiedzieć, zanim pójdziesz do lekarza?

Po 30 dniach na zwolnieniu chorobowym pracodawca musi wysłać pracownika na badania kontrolne. Badania kontrolne wykonuje lekarz medycyny pracy.

Jakie jest zadanie lekarza?

Musi stwierdzić czy pracownik może pracować na dotychczasowym stanowisku. Na zakończenie wystawi zaświadczenie o zdolności do pracy.

badania kontrolne
unsplash.com

Zaświadczenie o zdolności do pracy

Pracownik ma obowiązek poddać się badaniu (robionemu na koszt pracodawcy). Jeśli tego nie zrobi, to grozi mu upomnienie, nagana czy nawet kara pieniężna.

Lekarz potwierdza zdolność pracownika do pracy i wydaje orzeczenia o braku przeciwwskazań do świadczenia pracy przez pracownika na danym stanowisku.

Ten dokument pełni jeszcze jedną rolę. Orzeczenie usprawiedliwia nieobecność pracownika w pracy z powodu choroby.

Orzeczenie lekarskie wypisywane jest według ustalonego wzoru.

Z zaświadczenia pracodawca dowie się czy jego pracownik ma lub nie ma przeciwskazań do wykonywania pracy na danym sta­nowisku.

Pracownik nie będzie mógł wykonywać dotychczasowej pracy jeśli orzeczona zostanie utrata utratę zdolności do pracy, stwierdzone zagrożenie na danym stanowisku dla życia lub zdrowia pracownika czy też stwierdzenie obja­wów choroby zawodowej.

Zaświadczenie o zdolności do pracy po zwolnieniu lekarskim

Obowiązkowe, wstępne badania lekarskie odbywają się po podpisaniu umowy o pracę. W trakcie pracy pracownicy muszą przechodzić kontrolne i okresowe badania lekarskie.

To poważna sprawa, bo zgodnie z przepisami pracodawca powinien nie dopuścić do pracy osoby, która przychodzi do roboty przerywając zwolnienie wystawione przez lekarza (stwierdzające jego niezdolność do pracy).

Kobieta w ciąży, dzięki zaświadczeniu lekarskiemu, może liczyć na przepisy ochronne. M.in. będzie chroniona przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę czy też zostanie przeniesiona do innej pracy jeśli dotychczasowe stanowisko jest szkodliwe dla kobiet ciężarnych.

Zaświadczenie lekarskie przyda się również kobiecie karmiącej piersią. Zyska m.in. dodatkową przerwę w pracy.

zaświadczenie o zdolności do pracy od lekarza rodzinnego
unsplash.com

Zaświadczenie o zdolności do pracy od lekarza rodzinnego

Orzeczenie lekarskie wystawia tylko lekarz medycyny pracy. Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej nie może wystawić zaświadczenia o zdolności do pracy. Powód jest prosty – nie ma takich uprawnień.

Natomiast lekarz POZ może przydać się w innej sytuacji. Można wziąć od niego zaświadczenie o zakończeniu leczenie i dokumentację – będzie podstawą do wystawienia zaświadczenia o zdolności do pracy.

Warto pamiętać, że od lekarskiej decyzji przysługuje odwołanie. Badany może pójść do wojewódzkiego lekarza o ponowne przeprowadzenie badania lekarskiego. Takie orzeczenie będzie ostateczne.

Orzeczenie lekarskie, w którym lekarz stwierdzi szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, zobowiązuje pracodawcę do prze­niesienia pracownika w terminie wskazanym w tym orzeczeniu do innej pracy (nieszkodliwej dla jego zdrowia). Jeżeli pracodawca nie wyko­na zalecenia lekarza, pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pra­codawcy.