podatek na zasadach ogólnych
pixabay.com

Jaki podatek płaci firma jednoosobowa? Sprawdź, jaką formę opodatkowanie możesz wybrać prowadząc swoją działalność gospodarczą.

Jako przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą możesz skorzystać z różnych form podatku dochodowego. Wiele zależy od twoich przychodów czy też rodzaju prowadzonej działalności.

Zobacz, która forma podatku PIT jest dla ciebie optymalna.

Jaki podatek płaci firma jednoosobowa

Generalnie rzecz biorąc masz do wyboru:

  • skalę podatkową czyli podatek na zasadach ogólnych,
  • podatek liniowy,
  • ryczałt,
  • na zasadzie karty podatkowej.

Formę opodatkowania możesz zmienić w większości przypadków. Warto pamiętać, że PIT płacą również wspólnicy w spółkach jawnej, cywilnej, partnerskiej oraz komandytowej.

Przejdźmy do konkretów.

podatek liniowy
pixabay.com

Skala podatkowa i podatek liniowy

Skala podatkowa to najbardziej popularna forma podatku dochodowego od działalności gospodarczej. Wybierając ją oddasz państwu 17 lub 32 proc.

Od czego zależą progi podatkowe? Od twoich dochodów. Jeśli w danym roku podatkowym przekroczyły 85 528 zł, to wchodzisz w drugi próg podatkowy i obowiązuje cię stawką 32 proc.

Zaletą podatku rozliczanego na zasadach ogólnych jest m.in. możliwość zastosowania wielu ulg podatkowych (tego brakuje przy podatku liniowym).

Teraz podatek liniowy. Po jego wyborze masz stałą daninę w wysokości 19 proc.

W obu przypadkach opodatkowany jest twój dochód. M.in. na tym polega różnica z ryczałtem i kartą podatkową.

Przypomnijmy, że dochodem jest różnica między sumą przychodów z działalności gospodarczej osiągniętych w danym roku kalendarzowym, a sumą kosztów uzyskania przychodów poniesioną w celu osiągnięcia przychodów.

Jeśli płacisz podatek na zasadach ogólnych (według skali) lub liniowy, to podstawę opodatkowania możesz pomniejszyć o koszty uzyskania przychodu.

Skala podatkowa i podatek liniowy jest dobrym rozwiązaniem jeśli masz duże koszty uzyskania przychodu. To również może być korzystny wybór w przypadku straty (spowodowanej np. inwestycją) – możesz ją rozliczyć.

I jeszcze jedna ważna uwaga. Chcesz się rozliczać z mężem/żoną? To umożliwia tylko opodatkowanie na zasadach ogólnych czyli skala podatkowa.

karta podatkowa
pixabay.com

Ryczałt i karta podatkowa

Z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych może skorzystać każda osoba fizyczna uzyskująca przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej. Stawka wynosi od 2 proc. do 20 proc. (to zależy od rodzaju biznesu, który prowadzisz).

Są jednak rodzaje działalności przy których nie można skorzystać z ryczałtu.

To m.in. prowadzenie aptek, lombardów, handel częściami/akcesoriami samochodowymi oraz usługi prawne, doradztwo podatkowe i niektóre wolne zawody.

Ryczałt jest raczej dla małych firm – obowiązuje limit 250 tys. euro dochodu.

Decydując się na ryczałt, państwo opodatkuje twój przychód (na zasadach ogólnych i liniowym danina obliczana jest od dochodu). To znaczy, że nie będziesz mógł rozliczyć kosztów jego uzyskania.

Zalety?

Na pewno prosty sposób ustalenia podstawy opodatkowania oraz uproszczona ewidencja.

Jeszcze inaczej wygląda sytuacja w przypadku karty podatkowej.

Najpierw musisz sprawdzić czy twoja działalność widnieje w katalogu działalności dopuszczających taką formę rozliczenia. Na liście są m.in.

  • handel wyrobami spożywczymi (w detalu, bez napojów o zawartości alkoholu powyżej 15‰) i nieżywnościowymi (poza m.in. paliwami silnikowymi),
  • gastronomia,
  • usługi weterynaryjne i medyczne,
  • korepetycje,
  • usługi transportowe,
  • usługi rozrywkowe.

W przypadku karty podatek ustalany jest w zależności od m.in. rodzaju działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę, miejsca jej wykonywania czy liczby pracowników. Robi to naczelnik urzędu skarbowego.

Jak przy ryczałcie, w przypadku karty nie możesz rozliczyć kosztów uzyskania przychodu.

Do zalet karty należy z góry ustalona wartość podatku oraz brak obowiązku prowadzenia ewidencji księgowej (jednak nadal zbierasz rachunki!). Wada: po wybraniu karty podatkowej nie rozliczysz składek na ubezpieczenie społeczne.

Pamiętaj, że w karcie i ryczałcie nie możesz rozliczyć ewentualnej straty podatkowej!