podatek VAT
pixabay.com

Rejestracja podatnika VAT – zobacz, kiedy musisz zacząć płacić podatek od towaru i usług oraz jak to zrobić.

Na początek najważniejsza informacja. Masz obowiązek rejestracji jako podatnik VAT, jeżeli wartość twojej sprzedaży w poprzednim roku przekroczyła kwotę 200 tys. zł.

Do wartości sprzedaży nie wliczasz kwoty podatku oraz nie bierzesz pod uwagę dostaw towarów i świadczonych usług uwzględnionych w art. 113 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (m.in. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju).

Jeżeli rozpoczynasz działalność w trakcie roku, to limit obliczasz proporcjonalnie do liczby miesięcy, jakie pozostały do zakończenia danego roku kalendarzowego.

To nie wszystko.

rejestracja podatnika
pixabay.com

Rejestracja podatnika VAT

Masz obowiązek rejestracji jako podatnik VAT, niezależnie od wartości zrealizowanej sprzedaży, gdy dostarczasz:

 • towary wymienione w załączniku nr 12 do ustawy o podatku od towarów i usług (np. złom z metali szlachetnych, monety),
 • towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem: energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0), wyrobów tytoniowych, samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych do środków trwałych podlegających amortyzacji,
 • budynki, budowle lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
 • tereny budowlane,
 • nowe środki transportu,
 • towary w związku z zawarciem umowy na odległość (dot. preparatów kosmetycznych i toaletowych, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, urządzeń elektrycznych i nieelektrycznego sprzętu domowego oraz maszyn i urządzeń które nie zostały sklasyfikowane),
 • części do pojazdów samochodowych i motocykli (dot. dostaw hurtowych i detalicznych).

Rejestracja jest też obowiązkowa jeśli świadczysz usługi:

 • prawnicze,
 • w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
 • jubilerskie,
 • ściągania długów, w tym factoringu,
 • nie masz siedziby działalności gospodarczej na terytorium Polski.

(Sprawdź jakie podatek płaci firma jednoosobowa)

zwolnienie podatkowe
pixabay.com

Rejestracja podatnika VAT – kiedy jesteś zwolniony

Po pierwsze, jeśli występuje tzw. zwolnienie podatkowe. To sytuacja, w której, niezależnie od wartości sprzedaży, wykonujesz wyłącznie czynności wymienione w art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (np. usługi medyczne, opieka nad osobami niepełnosprawnymi).

Naturalnie nie musisz rejestrować się jeśli nie przekroczysz limitu sprzedaży 200 tys. zł lub, gdy rozpoczynasz działalność w trakcie roku, limitu ustalonego proporcjonalnie do liczby miesięcy w roku, w jakich będziesz ją prowadzić. Wtedy mówimy o zwolnieniu podmiotowym.

Status podatnika zwolnionego oznacza, że firma nie musi składać deklaracji rozliczających VAT (np. VAT-7 albo VAT-7K). Czyli nie rozliczasz w urzędzie skarbowym podatku należnego z tytułu sprzedaży oraz nie masz prawa do odliczenia (zwrotu) podatku naliczonego.

(Zobacz kto musi płacić podatek CIT)

Kiedy masz wybór czy rejestrować się jako podatnik VAT

Wybór masz:

 • gdy rozpoczynasz działalność w bieżącym roku podatkowym i wiesz, że nie przekroczysz limitu wartości sprzedaży 200 tys. zł netto, obliczanego proporcjonalnie do liczby miesięcy w roku w jakich będziesz prowadzić działalność gospodarczą,
 • w ubiegłym roku wykazałeś przychody ze sprzedaży nie przekraczające limitu 200 tys. zł netto,
 • wykonujesz wyłącznie czynności wymienione w art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (stanowią katalog czynności zwolnionych przedmiotowo z VAT),
 • jeśli nie masz w Polsce siedziby działalności gospodarczej, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu i wykonujesz na terytorium Polski wyłącznie czynności takie jak np. usługi transportowe, lub usługi telekomunikacyjne świadczone na rzecz osób niebędących podatnikami. Więcej na ten temat dowiesz się z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego.

(Sprawdź na czym polega i kiedy wejdzie w życie estoński CIT)

Źródło: biznes.gov.pl