COVID-19
pexels.com

Żółta strefa związana z pandemią COVID-19 została od 10 października 2020 roku wprowadzona na terenie całej Polski. Ograniczenia dotkną wielu przedsiębiorców.

Obowiązek noszenia maseczek w miejscach publicznych to nie wszystko. Od 10 października obowiązują też nowe obostrzenia dla poszczególnych branż na terenie tzw. powiatów czerwonych i żółtych.

Żółta strefa – zasady

Rozporządzenia w sprawie nowych zasad podpisał premier Mateusz Morawiecki. Zacznijmy od ograniczeń dotyczących organizacji targów i kongresów.

żółta strefa zasady
pexels.com

Żółta strefa – kongresy i targi

Organizacja tego typu wydarzeń jest dopuszczalna na określonych zasadach i tylko w strefie żółtej:

 • pod warunkiem, że widzowie lub klienci będą zakrywali usta i nos. Wydarzenia na otwartej przestrzeni  (tj. przedstawienia, spektakle, projekcje filmów lub nagrań wideo) będą dostępne tylko dla połowy przewidzianej liczby widzów lub klientów,
 • w miejscu odbywania się imprezy (targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania) na  jedną  osobę powinno przypadać 4 mkw. (wyjątek stanowi obsługa). Jeżeli ten wymóg jest spełniony, to nie ma ograniczenia do 150 osób.

W powiatach, które trafiły do strefy czerwonej jest zakaz organizacji kongresów i targów.

Żółta strefa baseny, siłownie i wydarzenia sportowe

Na basenach i w aquaparkach obowiązuje maksymalnie do 75 proc.  obłożenia osób, które z nich korzystają.

Na siłowniach, w klubach i centrach fitness w strefie żółtej wprowadzono ograniczenie do jednejosoby na 7 mkw., a w strefie czerwonej – ograniczenie do jednej osoby na 10 mkw.

Jeśli chodzi o wydarzenia sportowe, to w strefie żółtej:

 • piłka nożna i żużel – na stadionach i boiskach należy udostępnić publiczności co czwarte miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie. Uwaga – w grę wchodzi nie więcej niż 25 proc. wszystkich miejsc przewidzianych dla publiczności,
 • w wydarzeniu sportowym, w którym nie ma ograniczenia liczby uczestników (z wyłączeniem pól golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do sportów wodnych i lotniczych), jednocześnie może uczestniczyć nie więcej niż 250 uczestników (nie licząc obsługi). Osoby przebywające  w obiektach sportowych muszą zachować 1,5-metrowy dystans, zapełnione może być maksymalnie  25 proc. wszystkich miejsc. 
 • sport na basenach – co czwarte miejsce na widowni, w rzędach naprzemiennie i nie więcej niż 25 proc. liczby miejsc przewidzianych dla publiczności. W przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni należy zachować 1,5-metrowy dystans.
 • sport na siłowniach, w klubach i centrach fitness oraz organizacja obozów sportowych – konieczna weryfikacja liczby osób, dezynfekcja szatni itp. Osoby, które uczestniczą w zajęciach sportowych lub wydarzeniu sportowym oraz korzystają z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego, kiedy wchodzą i opuszczają obiekt, wydarzenie lub zajęcia sportowe, muszą dezynfekować ręce. Natomiast wszyscy widzowie są zobowiązani do zakrywania ust i nosa.

W powiatach znajdujących się w strefie czerwonej wydarzenia sportowe mogą się odbywać tylko bez udziału publiczności

Wydarzenia kulturalne w żółtej strefie

Tego typu wydarzenia mogą się odbywać:

 1. W pomieszczeniach pod warunkiem:
  • udostępnienia widzom lub słuchaczom co czwartego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 25 proc. wszystkich miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu 1,5-metrowej odległości między widzami lub słuchaczami,
  • zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy koniecznie zakrywali usta i nos.
 2. W obiektach sportowych na otwartej przestrzeni pod warunkiem:
  • udostępnienia co drugiego miejsca na widowni, w rzędach naprzemiennie. W przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni należy zachować 1,5-metrowy dystans i zająć nie więcej niż 25 proc. miejsc przewidzianych dla publiczności.
  • zapewnienia, aby widzowie, słuchacze, zwiedzający lub uczestnicy koniecznie zakrywali usta i nos.
 3. Na otwartej przestrzeni wydarzenia kulturalne mogą odbywać się – w strefie żółtej – maksymalnie  z udziałem 100 osób w jednym miejscu i pod warunkiem:
  • zapewnienia, aby   na jednego  widza, słuchacza, zwiedzającego lub uczestnika przypadało  5 mkw.,
  • zachowania 1,5-metrowego dystansu między osobami przez  wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności,

W strefie czerwonej wydarzenia kulturalne mogą się odbywać:

 1. W pomieszczeniach, w tym w klubach muzycznych i salach widowiskowo-sportowych, a także w amfiteatrach oraz muszlach koncertowych, pod warunkiem:
  • udostępnienia widzom co czwartego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 25 proc. wszystkich miejsc -oraz  zachowania 1,5-metrowej odległości między widzami,
  • zapewnienia, aby widzowie  zakrywali usta i nos;
 2. Na otwartym powietrzu pod warunkiem:
  • zapewnienia, aby jednocześnie liczba widzów  nie przekraczała 100 osób,
  • zachowania co najmniej 1,5-metrowej odległości od innych osób przez wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności ,
  • zapewnienia, aby widzowie realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, chyba że zostanie zachowana co najmniej 1,5-metrowa odległość między osobami.
żółta strefa restauracje
pexels.com

Żółta strefa restauracje i gastronomia 

W strefie żółtej w lokalach i ogródkach kawiarnianych na 4 mkw może znaleźć się jeden klient.

Goście muszą zakrywać usta i nos do czasu zajęcia miejsc, w których będą jedli lub pili.

Obsługa ma obowiązek ciągłego zakrywania ust i nosa.

Dodatkowo w strefie czerwonej działalność gastronomiczną można prowadzić w godzinach 6:00-22:00. Tego ograniczenia nie stosuje się do usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu.

Żółta strefa hotele

Zarówno w strefie żółtej jak i czerwonej nadal można prowadzić działalność hotelarską.

Wyłączone muszą być dyskoteki i kluby nocne oraz inne miejsca o zamkniętej przestrzeni, w których można byłoby tańczyć.

Obowiązują tutaj analogiczne przepisy do tych, które dotyczą kongresów, basenów, siłowni oraz działalności kulturalnej – jeśli taka jest świadczona w hotelu.

Żółta strefa – wesołe miasteczka, parki rozrywki lub parki rekreacyjne

W tego typu miejscach rozrywki może przebywać nie więcej niż jedna osoba na 10 mkw. powierzchni, bez uwzględnienia parkingów.

Natomiast w strefie czerwonej wprowadzono zakaz korzystania z tego typu form rozrywki. 

Handel oraz salony kosmetyczne, fryzjerskie, tatuażu i piercingu

W strefach żółtej i czerwonej, podczas robienia zakupów lub świadczenia usług, klienci muszą nosić jednorazowe rękawiczki lub stosować środki do dezynfekcji rąk. Dotyczy to zarówno obiektów handlowych i usługowych powyżej 2000 mkw., jak również mniejszych sklepów, stacji benzynowych czy też targowisk.

W salonach kosmetycznych, fryzjerskich, tatuażu i piercingu może przebywać wyłącznie obsługa oraz klienci, a w przypadku gdy klient wymaga opieki, także jego opiekun.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii