zmiana danych firmy w CEIDG
pexels.com

Zmiana danych firmy – możesz zmienić miejsce zamieszkania, wyjść za mąż lub poszerzyć działalność. Jak i kiedy musisz poinformować o tym w CEIDG?

Jeśli prowadzisz firmę jednoosobową, to zmiany sprowadzają się do aktualizacji wpisuCentralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). To baza, w której zarejestrowałeś swoją firmę.

Zmiana danych firmy

Podczas rejestracji biznesu podajesz szereg kluczowych informacji. Jeśli któryś z tych faktów zmieni się, to masz obowiązek zaktualizować wpis w CEIDG.

zmiana danych firmy CEIDG
pexels.com

Zmiana danych w firmy w CEIDG

Aktualizację zrób jeśli zmieniły się:

 • twoje dane osobowe/obywatelstwo,
 • nazwa działalności gospodarczej,
 • adres do doręczeń/stałego miejsca wykonywania działalności/zamieszkania,
 • poczta elektroniczna, adres strony internetowej, numer telefonu,
 • adres skrzynki ePUAP,
 • przedmiot wykonywanej działalności,
 • data rozpoczęcia działalności,
 • dane zarządcy sukcesyjnego,
 • małżeńska wspólność majątkowa.

W sytuacjach związanych z funkcjonowaniem firmy masz możliwość zawieszenia działalności, zamknięcia działalności lub wznowienia działalności. To też robisz za pomocą rejestru CEIDG.

Opcja zmiany danych pomoże ci również np. zgłosić rachunek bankowy, zmienić formę opodatkowania czy też zawiadomić o wyborze prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Zmiana danych terminy

Terminy zależą od wagi zmiany. I tak, masz do 7 dni na zgłoszenie zmiany:

 • imienia i nazwiska, 
 • zmiany nazwy, 
 • informacji o obywatelstwie,
 • adresu do doręczeń oraz adresu stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej (o ile je posiadasz),
 • danych kontaktowych, które podałeś we wniosku o wpis,
 • przedmiotu wykonywanej działalności (kod PKD).

Niezwłocznie – czyli nie później niż w dniu roboczym po dniu zmiany – podajesz:

 • dane zarządcy sukcesyjnego, o ile zarządca sukcesyjny został powołany.

W dogodnym dla ciebie terminie, choć pamiętając o zgodności ze stanem faktycznym, zgłoś m.in. datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, daty zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej, datę zamknięcia firmy oraz informację o istnieniu/ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej.

zmiana danych firmy online
pexels.com

Zmiana danych firmy online

Zmiany możesz zgłosić osobiście w urzędzie miasta/gminy, listownie, dzwoniąc do urzędu lub online (za pomocą platformy CEIDG).

W urzędzie możesz podpisać wniosek elektroniczny wypełniony na stronie CEIDG albo złożyć wniosek papierowy.

Wniosek online potwierdzisz Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Możesz również wypełnić wniosek na internetowej stronie CEIDG, a potem podpisać osobiście w urzędzie.

Zmianę przez telefon zrobisz dzwoniąc na infolinię Centrum Pomocy (tel.: 801 055 088 lub 22 765 67 32). Konsultant pomoże ci wypełnić wniosek. Będziesz go musiał podpisać osobiście w urzędzie.

Warto pamiętać, że zmiana danych w CEIDG – podobnie jak rejestracja firmy – jest bezpłatna.

Wpis jest dokonywany z chwilą zamieszczenia danych w CEIDG, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku o wpis.

Źródło: biznes.gov.pl