zaległości podatkowe
pexels.com

Niezaleganie w podatkach może być ważną informacją o stanie twojego biznesu. Co zrobić, jeśli kontrahent chce, żeby pokazał mu zaświadczenie.

Zaległości w urzędzie skarbowym lub innym czy też ich brak świadczą o wiarygodności twojej firmy. Przynajmniej tak to mogą postrzegać biznesowi partnerzy.

Dlatego zdarza się, że będziesz potrzebował zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach. Zaświadczenie czasem wymagane jest przez m.in. firmy leasingowe lub kredytodawców oraz organizatorów przetargów.

Jak zdobyć taki dokument?

niezaleganie w podatkach US
pexels.com

Niezaleganie w podatkach

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach/stwierdzające zaległość podatkową potwierdza twoją aktualną sytuację podatkową

Urząd wyda ci zaświadczenie:

  • gdy takie potwierdzenie wynika z przepisów,
  • jeśli zależy ci na poświadczeniu twojej sytuacji podatkowej

Niezaleganie w podatkach – US

To od rodzaju podatku zależy, do jakiego urzędu złożysz wniosek.

Żeby dostać zaświadczenie w sprawie PIT,CIT,VAT musisz złożyć kompletny wniosek w Urzędzie Skarbowym.

Natomiast podatek od nieruchomości/środków transportowych to domena urzędu miasta/gminy.

Urzędy marszałkowskie przyjmują wnioski dotyczące opłaty za korzystanie ze środowiska.

Napisz wyraźnie, jakie informacje mają być potwierdzone przez urząd w zaświadczeniu. Potwierdzenie braku zaległości? A może chodzi ci o stan zaległości w podatkach?

 

Możesz spotkać się z odmową US czy innego urzędu. Np. złożysz wniosek o niezaleganiu w podatkach, a w trakcie weryfikacji ujawnione zostaną zaległości.

(Sprawdź, jak rozłożyć zaległości podatkowe na raty)

Warto wiedzieć, że możesz też wnioskować o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu innego przedsiębiorcy. Musisz mieć jednak jego zgodę.

opłata za niezaleganie w podatkach
pexels.com

Zaświadczenie o wysokości zaległości

Urząd wydaje takie zaświadczenie na żądanie:

Uwaga! Do wniosku musisz dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej – 21 zł. Masz na to maksymalnie 3 dni.

Nie musisz płacić, jeśli potrzebujesz zaświadczenia w sprawach alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia oraz ubezpieczenia społecznego.

Zaświadczenie potwierdzające sytuację podatkową urząd wystawi w ciągu 7 dni. Dokument prześle ci pocztą tradycyjną lub elektroniczną (możliwy jest również odbiór w urzędzie).

Zaświadczenie potwierdza twoją sytuację podatkową w dniu jego wydania. Dokument traci ważność, kiedy zmieni się twoja sytuacja.

Ważna informacja. Zapadła decyzja o odroczeniu lub rozłożeniu zaległości na raty twojej zaległości? W takiej sytuacji urząd uznaje, że do wyznaczonego terminu jej spłaty nie masz zaległości.

Źródło: biznes.gov.pl