zaległości podatkowe raty
unsplash.com

Zaległości podatkowe możesz spróbować spłacić w częściach. O tym czy rozliczysz się w ratach, zdecyduje urząd skarbowy. Sprawdź, jak przygotować wniosek.

W trakcie prowadzenie firmy może okazać się, że masz kłopoty ze spłatą podatku. Na horyzoncie pojawia się widmo zaległości podatkowych. To może być spory kłopoty jeśli znalazłeś się w trudnej sytuacji finansowej.

Co dalej? Zaległości podatkowe możesz spłacić w ratach i w nowych terminach. Jednak udzieleniu takiej ulgi decyduje urząd skarbowy.

Dowiedz się jak przygotować wniosek, który przekona urzędników do twojej argumentacji.

Warto pamiętać, że urząd skarbowy może udzielić też innych ulg, np. odroczyć termin płatności lub umorzyć zaległości podatkowe.

zaległości podatkowe rozłożenie na raty
pixabay.com

Zaległości podatkowe – rozłożenie na raty

Najpierw najważniejsza informacja. Wniosek o rozłożenie zaległości musisz złożyć w urzędzie skarbowym przed upływem terminu płatności podatku. W ten sposób unikniesz zaległości podatkowych i naliczenia odsetek za zwłokę.

Jakie zaległości podatkowe można rozłożyć na raty? W grę wchodzi:

 • zapłata podatku,
 • zapłata zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę,
 • odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek.

(Sprawdź, kto płaci podatek od czynności cywilnoprawnych)

Wniosek o rozłożenie zaległości na raty może złożyć:

 • podatnik,
 • płatnik (najczęściej będzie to pracodawca),
 • inkasent (np. osoba wyznaczona przez radę gminy do poboru podatku),
 • spadkobierca podatnika lub płatnika,
 • osoba trzecia.

Wniosek składasz osobiście, listownie lub online.

Zaległości podatkowe – złożenie wniosku

We wniosku podajesz:

 • swój numer NIP, REGON, nazwę firmy lub imię, nazwisko i PESEL (jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą zarejestrowaną w CEIDG),
 • adres siedziby firmy/adres zamieszkania (w przypadku zarejestrowania w CEIDG),
 • swoją propozycję: jakie zaległości chcesz rozłożyć na raty, ile będzie tych rat i jaki termin spłaty proponujesz,
 • opis sytuacji, która sprawiła, że występujesz o ulgę,
 • o jaką ulgę wnioskujesz: pomoc publiczną, pomoc de minimis (będą potrzebne dodatkowe zaświadczenia związane z tą pomocą), czy ulgę, która nie jest pomocą publiczną.

Do wniosku powinieneś dołączyć wszystkie dokumenty, które potwierdzają twoją trudną sytuację. Mówiąc bardzie oficjalnie – musisz wykazać ważny interes swój lub publiczny, który uzasadnia prośbę.

Np. możesz opisać, jak konieczność jednorazowej spłaty zaległości pozbawi cię możliwości zarobkowania. Natomiast w interesie publicznym leży, żebyś nie musiał sięgać po pieniężną pomoc państwa.

(Dowiedz się jaki podatek płaci firma jednoosobowa)

Do dokumentów, które zazwyczaj dołączą się do wniosku, należą:​​

 • oświadczenie o sytuacji finansowej/rodzinnej,
 • informacje o bieżącej sytuacji finansowej które zaczerpnąłeś np. z rachunku zysków i strat,
 • dokumenty, które uprawdopodobnią twoją obietnicę spłaty zaległości we wskazanym terminie,
 • oświadczenie o nieruchomościach i prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego lub oświadczenie o odmowie jego złożenia.

Wniosek powinien być podpisany np. profilem zaufanym lub odręcznie.

zaległości podatkowe odsetki
pixabay.com

Zaległości podatkowe – opłata, terminy, decyzja

Decyzja o rozłożeniu na raty będzie ważna jeśli zapłacisz opłatę prolongacyjną. Ta opłata ustalana jest od kwoty podatku lub zaległości podatkowej. Jednak w czasie epidemii koronawirusa opłata nie będzie naliczana.

17 zł – tyle kosztuje opłata, jeśli wniosek złożysz przez pełnomocnika. Nie płacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Jeśli twój wniosek jest niepełny, to urząd skarbowy wezwie cię do jego uzupełnienia. Masz na to siedem dni.

Urząd skarbowy w ciągu miesiąca (maksymalnie dwóch) wyda decyzję o rozłożeniu zaległości na raty lub o odmowie (masz wtedy prawo do odwołania do dyrektora izby administracji skarbowej).

Uwaga! Jeśli nie zapłacisz w terminie którejś raty lub rat, to rozpocznie się naliczanie odsetek. Gorzej jeśli nie zapłacisz w terminie trzech kolejnych rat. Wtedy decyzja o rozłożeniu na raty wszystkich niezapłaconych rat wygaśnie. Twoim obowiązkiem będzie spłacić jednorazową całą pozostałą należność podatkową wraz z odsetkami za zwłokę.