prosta spółka akcyjna od kiedy
unsplash.com

Prosta spółka akcyjna pojawi się w naszej rzeczywistości w przyszłym roku. Już teraz możesz przygotować się i sprawdzić czy to propozycja dla ciebie.

Prosta spółka akcyjna (PSA) może być niezłym pomysłem dla młodych firm. Do jej atutów będzie należała m.in. możliwość założenia jej przez internet, proste procedury i duża elastyczność.

Kuszący może być niezwykle niski kapitał akcyjny wymagany przy zakładaniu spółki – 1 zł. Atutem jest też np. możliwość podejmowania decyzji przy pomocy komunikatorów internetowych.

Oto na czym będzie polegała taka forma prowadzenia biznesu.

prosta spółka akcyjna kapitał akcyjny
unsplash.com

Prosta spółka akcyjna – co to jest?

Taką spółkę będziesz mógł założyć jednoosobowo lub ze wspólnikami (także z inną spółką). Nie ma przy tym warunku prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Natomiast zabronione będzie utworzenie prostej spółki akcyjnej przez jedną jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Najważniejszym organem PSA będzie walne zgromadzenie. Utworzą je właściciel firmy (akcjonariusze).

Walne zgromadzenie zdecyduje czy sprawy PSA będzie prowadził zarząd kontrolowany przez radę nadzorczą czy też rada dyrektorów czyli hybryda zarządu i rady nadzorczej.

W skład rady dyrektorów może wejść dowolna liczba osób. Tak samo jak w zarządzie, mogą w niej zasiąść akcjonariusze lub osoby przez nich wyznaczone.

Nowością jest możliwość podejmowania decyzji przez radę/zarząd przy użyciu narzędzi online: poczty elektronicznej lub komunikatorów internetowych.

Prostą spółkę akcyjną rozwiążesz z przeprowadzeniem likwidacji lub bez przeprowadzenia likwidacji. Na końcu będzie musiał wystąpić do KRS z wnioskiem o wykreślenie firmy z rejestru przedsiębiorców.

Prosta spółka akcyjna – od kiedy

Prostą spółkę akcyjną będzie można założyć w 2021 roku.

prosta spółka akcyjna co to
unsplash.com

PSA – jak zawrzeć umowę

Żeby rozpocząć prostą spółkę akcyjną trzeba przygotować umowę. Trzeba zapisać w niej:

  • nazwę, siedzibę,
  • przedmiot działalności,
  • organy spółki,
  • liczbę, serie i numery akcji,
  • uprzywilejowanie związane z akcjami,
  • ew. czas trwania spółki.

Wzorzec umowy znajdziesz na portalu S24 (prowadzi go Ministerstwo Sprawiedliwości). Na tym portalu założyciele mogą też podpisać umowę – korzystając z podpisu kwalifikowanego/Profilu Zaufanego.

Umowę zawrzesz również w klasyczny sposób czyli u notariusza. To może być lepsze rozwiązanie w przypadku niestandardowych zapisów – notariusz wprowadzi do dokumentu zmiany i rozwiązania na których wam zależy.

Dla porównania użycie wzorca umowy jest tańsze i szybsze. Nie możesz jednak go modyfikować.

Jak zarejestrować prostą spółkę akcyjną

PSA zarejestrujesz w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jeśli umowę zawarłeś korzystając z systemu S24, to rejestrację także robisz w internecie. Wniosek podpisują wszyscy członkowie zarządu/rady dyrektorów.

Koszt złożenia wniosku to 250 zł.

Skorzystałeś z pomocy notariusza? Dokumenty rejestracyjne musisz zanieść do wydziale gospodarczym sądu rejonowego. I w tym wypadku wniosek powinny podpisać wszyscy członkowie zarządu/rady dyrektorów.

Rejestracja w KRS kosztuje 500 zł.

W obu przypadek dodatkowo musisz uiścić 100 zł za ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Kapitał akcyjny i obrót akcjami w prostej spółce akcyjnej

1 zł – tyle przynajmniej musi wynieść kapitał akcyjny PSA.

Oprócz pieniędzy w grę wchodzą udziały w innej spółce, przedmioty, prawa niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług. To znaczy, że można zostać akcjonariuszem bez wkładu w postaci pieniędzy lub majątku.

Kapitał akcyjny w prostej spółce akcyjnej nie będzie ujawniany w jej umowie.

Akcje spółki nie będą miały wartości nominalnej, ale przełożą się na prawa członkowskie akcjonariuszy w spółce. Ogólna wartość akcji prostej spółki akcyjnej nie musi być równa kwocie kapitału akcyjnego.

Akcje PSA będą zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy w formie cyfrowej (rejestry poprowadzą domy maklerskie/notariusze).

Sprzedaż lub kupno akcji takiej spółki nie będzie polegał na fizycznym wydawaniu akcji PSA.