Podatek od czynności cywilnoprawnych online
unsplash.com

Podatek od czynności cywilnoprawnych zapłacisz zawierając umowę. Warto wiedzieć, kto ma go obowiązek płacić.

Podatek od czynności cywilnoprawnych zapłacisz wypełniając formularz PCC-3. Jednak są od tego wyjątki. Nie zawsze jest też jasne, kto powinien wpłacić pieniądze na konto urzędu skarbowego.

Przejdźmy do szczegółów.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Podatek  zapłacisz w sposób tradycyjny czyli w urzędzie lub online.

Wystarczy pobrać formularz PCC-3 (z internetu, na stronie podatki.gov.pl lub w urzędzie skarbowym) uzupełnić go i złożyć w urzędzie skarbowym. Pieniądze wpłacisz w kasie urzędu lub przelewając je na urzędowe konto.

Masz na to 14 dni, które liczy się do powstania obowiązku podatkowego. W większości przypadków w grę wchodzi dzień zawarcia umowy.

Podatek od czynności cywilnoprawnych kto płaci
unsplash.com

Podatek od czynności cywilnoprawnych – kto płaci i kiedy?

Urząd skarbowy czeka na pieniądze, kiedy zawierasz umowę np. sprzedaży, spółki, czy też pożyczki. Podobnie jeśli składasz oświadczenie o ustanowieniu hipoteki lub zawrzesz umowę ustanowienia hipoteki.

(Sprawdź jak rozliczyć stratę z lat ubiegłych)

Formularz PCC-3 trzeba wypełnić w sytuacji uprawomocnia się orzeczenie sądu czy też jedna ze strony otrzymuje wyrok sądu polubownego lub doszło do ugody.

Podatek od czynności cywilnoprawnych trzeba też zapłacić po podpisaniu umowy przeniesienia tej własności.

Wreszcie podatek należy uiścić po tym, jak spółka uchwala podwyższenie kapitału.

Jeśli umowę zawierasz u notariusza (np. kupując nieruchomość: dom, ziemię, mieszkanie czy też lokal użytkowy), to u niego płacisz podatek.

Kiedy nie zapłacisz podatku od czynności cywilnoprawnych

Unikniesz płacenia jeśli m.in. kupowane są rzeczy ruchome (o ile podstawa opodatkowania nie przekracza 1 tys. zł), pożyczka nie jest większa niż niż 9 637 zł (liczą się łącznie pożyczki z ostatnich 5 lat od jednej osoby) – jeśli to pożyczka od bliskiej rodziny (od osób spoza bliskiej rodziny jeśli nie jest to więcej niż 1 tys. zł).

Jednak możesz też nie zapłacisz podatku przy „rodzinnej” pożyczce większej niż 9 637 zł – wystarczy, że złożysz formularz i udokumentujesz otrzymanie pieniędzy. Masz na to 14 dni, deklarację składasz w urzędzie skarbowym.

Należy pamiętać o udokumentowaniu, że pieniądze trafiły na konto bankowe, rachunek, który prowadzi spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, albo przekazem pocztowym.

(Dowiedz się jaki podatek płaci firma jednoosobowa)

Podatek od czynności cywilnoprawnych sprzedaż
unsplash.com

Kto płaci podatek od czynności cywilnoprawnych

Oto tabela kto płaci podatek od czynności cywilnoprawnych (z rządowej strony www.gov.pl)

Rodzaj umowy Kto płaci Wyjaśnienia
Sprzedaż Ten, kto kupuje.
Zamiana Ten, kto zamienia. Wystarczy, że w Polsce jest jeden z zamienianych przedmiotów.
Darowizna – w części, która dotyczy przejęcia przez osobę, która jest obdarowana, długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy. Ten, kto jest obdarowany. Na przykład dostajesz w darowiźnie samochód i kredyt na ten samochód.
Dział spadku – w części, która dotyczy spłat lub dopłat. Ten, kto w wyniku umowy dostaje rzeczy lub prawa majątkowe ponad swój udział w spadku. Taką umowę możesz podpisać z pozostałymi spadkobiercami. Decydujecie w niej, jak podzielić spadek. Na przykład dostajesz z bratem w spadku samochód (po 50%). Podpisujecie umowę o dział spadku, w której zapisujecie, że to ty przejmujesz samochód i spłacasz brata. Wtedy nabywasz połowę samochodu ponad swój udział w spadku i jesteś jego jedynym właścicielem (twój udział to 50%, w wyniku działu spadku nabywasz drugie 50%, czyli teraz masz 100%). Wtedy to ty płacisz podatek od czynności cywilnoprawnych.
Zniesienie współwłasności – w części, która dotyczy spłat lub dopłat. Ten, kto staje się jedynym właścicielem rzeczy lub prawa majątkowego albo kogo udział w ich współwłasności wzrośnie. Taką umowę możesz podpisać, jeśli masz z kimś współwłasność i chcesz to zmienić. Na przykład ty i twój znajomy jesteście współwłaścicielami motorówki. Ty chcesz przekazać swoją część znajomemu. Ustalasz z nim, ile pieniędzy ma ci przekazać za twoją część. Znajomy daje ci pieniądze (spłaca cię) i to on staje się jedynym właścicielem motorówki. Wtedy to znajomy płaci podatek od czynności cywilnoprawnych.

Inny przykład: ty, siostra i brat jesteście współwłaścicielami samochodu. Każde z was jest właścicielem ⅓. Chcesz przekazać swoją część siostrze. Ustalasz z siostrą, ile pieniędzy ma ci przekazać za twoją część. Siostra daje ci pieniądze (spłaca cię) i staje się współwłaścicielem samochodu razem z bratem (udział siostry ⅔, a brata ⅓). Wtedy to siostra płaci podatek od czynności cywilnoprawnych.

Pożyczka pieniędzy Ten, kto bierze pożyczkę.
Depozyt nieprawidłowy Ten, kto przechowuje depozyt (przechowawca). Na przykład podpisujesz umowę, że będziesz przechowywać pieniądze swojego kolegi i w tym czasie możesz z nich korzystać. Kiedy umowa się skończy – musisz oddać tyle, ile powierzył ci kolega.
Ustanowienie ograniczonych praw rzeczowych w postaci odpłatnej służebności i odpłatnego użytkowania (w tym nieprawidłowego) Ten, na rzecz kogo jest ustanawiana służebność lub użytkowanie. Na przykład ustanawiasz na rzecz swojej matki odpłatną służebność mieszkania w swoim domu. Podatek płaci wtedy matka.
Ustanowienie hipoteki Ten, kto ustanawia hipotekę.
Umowa spółki cywilnej Wspólnicy spółki
Umowa spółki innej niż spółka cywilna Spółka Na przykład udzielenie pożyczki przez wspólnika spółki jawnej tej spółce.