Jak rozliczyć stratę z lat ubiegłych
pixabay.com

Nie wiesz jak rozliczyć stratę podatkową? Sprawdź najważniejszej informacje, które dla ciebie przygotowaliśmy w tym przewodniku.

Ryzyko straty wpisane jest w działalność gospodarczą i prowadzenie firmy. Strata nie zawsze wynika z gorszej koniunktury na rynku lub błędów popełnionych przez przedsiębiorcę.

Czasem do straty prowadzi inwestycja, która teraz odczuwana jest jako obciążenie, ale w przyszłości przyniesie duże korzyści.

Jak rozliczyć stratę w działalności?

O stracie mówimy, kiedy przychody firmy są niższe od kosztów ich uzyskania. Inaczej mówiąc, na każde zarobione 100 złotych musiałeś wydać 120 zł. Jesteś 20 złotych na „minusie”.

Na szczęście w niektórych sytuacjach możesz odliczyć stratę od podatku płaconego państwu.

Jak rozliczyć stratę z lat ubiegłych przykład
pixabay.com

Rozliczenie starty – najważniejsze zasady

Odliczenie straty, która powstała w poprzednich latach, to sposób na zmniejszenie podatku.

Jak to zrobić?

Najpierw najważniejsza zasada:

5 lat po roku ze stratą – w takim czasie możesz ją odliczyć od dochodu.

Musisz też pamiętać, że strata musi zmniejszyć dochody pozyskane z tego samego źródła. Dodatkowo jednorazowe odliczenie w konkretnym roku nie może być wyższe niż połowa kwoty straty.

To nie wszystko. Brak dochodu w danym roku podatkowym oznacza, że nie odliczysz straty.

Prawo zostawia natomiast swobodę, kiedy w ciągu wspomnianych 5 lat odliczysz stratę. Od ciebie zależy również wysokość odliczenia.

Jak rozliczyć stratę z latu ubiegłych – przykład

Najłatwiej pokazać cały mechanizm na przykładzie. Posłużyliśmy się materiałem z rządowego portalu biznes.gov.pl

Pan Andrzej ma 5 tys. zł straty z 2016 roku. Postanowił rozliczyć ją w pięciu kolejnych latach podatkowych – po 1000 zł za każdy rok podatkowy.

2017 2018 2019 2020 2021
Dochód 1000 1100 1000 1300 2100
Kwota odliczenia straty 1000 1000 1000 1000 1000
Dochód do opodatkowania 0 100 0 300 1100
Kwota straty po rozliczenia w latach kolejnych 4000 3000 2000 1000 0

 

Jak rozliczyć stratę COVID-19
pixabay.com

Odliczenie straty na raz i w ciągu roku

Jednorazowe rozliczenie straty podatkowej możliwe jest od 2019 roku.

Najważniejsza zasada obejmuje limit do 5 mln zł. Po przekroczeniu tej kwoty obowiązują podstawowa reguła czyli odliczenie maksymalnie 50 proc. straty w jednym roku.

Są jednak wyjątki.

Jednorazowego rozliczenie nie zrobisz jeśli strata powstała: ze sprzedaży nieruchomości (jej części lub udziału), walut wirtualnych, źródeł przychodów, z których dochody są wolne od podatku dochodowego oraz z niezrealizowanych zysków, o których mowa w art. 30da ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych.

Warto pamiętać, że z rozliczeniem straty nie musisz czekać. Jak to zrobić w ciągu roku podatkowego?

Podczas ustalania kwoty zaliczek na podatek dochodowy. Może okazać się też, że masz stratę za cały rok. W takiej sytuacji tę kwotę odliczysz w kolejnych latach.

Zawieszenie działalności gospodarczej lub jej zamknięcie mieści się w pięciu latach przeznaczonych na rozliczenie straty.

Po „odwieszeniu” lub ponownym otwarciu biznesu, zachowujesz prawo do rozliczenia starty z poprzednich lat.

Strata i COVID-19

Nowością w przepisach są odliczenia strat wywołanych epidemią koronawirusa. Uwzględnia je rządowa Tarcza Antykryzysowa.

Przedsiębiorca, który z powodu COVID-19 poniósł w 2020 roku stratę z działalności, a przychody firmy spadły o przynajmniej połowę (w porównaniu do 2019 roku), może jednorazowo odliczyć poniesioną stratę z 2020 r. od dochodu uzyskanego w 2019 r. Uwaga! Nie może być to więcej niż 5 mln zł.

W praktyce polega to na złożeniu korekty zeznania rocznego PIT-36 lub PIT-36L za rok 2019.

Oto przykład z biznes.gov.pl.

Firma Pana Marcina w 2020 r., w związku z epidemią COVID 19, ma stratę 200 tys. zł. Może ją odliczyć wstecz, czyli w 2019 r.

Rok 2019 2020
Przychód 1 000 000 400 000
Koszty 600 000 600 000
Dochód/Strata 400 000 200 000

Korekta zeznania za 2019 r.

Przychód 1 000 000
Koszty 600 000
Dochód 400 000
Strata do odliczenia z 2020 r. 200 000
Dochód do opodatkowania w 2019 r. 200 000