zamknięcie działalności gospodarczej
unsplash.com

Jak zamknąć działalność gospodarczą – sprawdź, co musisz zrobić jeśli chcesz skończyć prowadzenie jednoosobowego biznesu.

Zamknięcie działalności gospodarczej nie jest trudne (podobnie jak jej otwarcie). To skuteczne prowadzenie przedsiębiorstwa jest prawdziwym wyzwaniem.

Warto rozważyć – przed zamknięciem firmy – inne rozwiązania. To zawieszenie działalności gospodarczej. Po niedawnej zmianie przepisów możesz ją zawiesić bezterminowo i wznowić w dowolnym momencie.

Wróćmy do tematu artykułu. Jak zamknąć działalność gospodarczą?

zamknięcie działalności gospodarczej online
unsplash.com

Jak zamknąć działalność gospodarczą – 3 kroki

Działalność gospodarczą zamkniesz na platformie internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Zrobisz to korzystając z formularza CEIDG-1 – tego samego użyłeś do rejestracji działalności.

Dokument składasz w ciągu siedmiu dni od faktycznego zaprzestania sprzedaży, produkcji czy świadczenia usług.

Po złożeniu wniosku, system wyśle informację o twojej decyzji do innych urzędów, m.in. ZUS.

Jednak jeśli płacisz podatek przy użyciu karty podatkowej, to musisz złożyć do urzędu skarbowego formularz PIT-16Z.

(Przeczytaj jaki podatek płaci firma jednoosobowa)

Na tym nie koniec obowiązków. Zamknięcie działalności gospodarczej wiąże się ze sporządzeniem wykazu składników majątku firmy oraz spisu z natury na dzień zamknięcia działalności.

Zamknięcie działalności gospodarczej online

Najszybciej i bez wychodzenia z domu zakończysz działalność przez internet. Oto co należy zrobić:

  1. Logujesz się na na platformie online CEIDG,
  2. Wypełniasz wniosek CEIDG-1,
  3. Wysyłasz wniosek jednym kliknięciem.

Naturalnie masz też do wyboru tradycyjną drogę.

Jak zamknąć działalność gospodarczą – tradycyjny sposób

Wypełniasz papierowy formularz CEIDG-1 (możesz go wydrukować z internetu lub dostać w urzędzie miasta/gminy), podpisujesz i przekazujesz urzędnikowi.

To rozwiązania dla osób, które np. nie mają i nie chcą założyć Profilu Zaufanego (lub zdobyć podpisu kwalifikowanego).

Wypełniony formularz CEIDG-1 możesz też wysłać pocztą lub przekazać za pośrednictwem pełnomocnika.

To nie wszystko.

Możliwe jest również wypełnienie wniosku elektronicznie (bez rejestracji/logowania) na stronie CEIDG i podanie w urzędzie gminy/miasta kodu – numeru wniosku, który pojawi się na stronie Ewidencji.

Ostatnim rozwiązaniem jest telefon do Centrum Pomocy i wypełnienie wniosku wspólnie z konsultantem (tel. 801 055 088 lub 22 765 67 32). Po wypełnieniu wniosku dostaniesz sms-em kod/numer wniosku, który należy podać urzędnikowi.

Działalność będzie wykreślona w CEIDG najpóźniej w następnym dniu roboczym po wysłaniu wniosku online/dniu złożenia w urzędzie/dniu doręczenia wniosku do urzędu.

zamknięcie działalności gospodarczej online
unsplash.com

Zamknięcie działalności gospodarczej ZUS

Jak już wiesz, po złożeniu formularza CEIDG-1 w którym zamykasz działalność, informacja trafi do innych instytucji. Na liście jest również Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

ZUS sam wyrejestruje twoją firmę.

W jednym wniosku możesz  też wyrejestrować z ubezpieczenia pracowników i zgłoszonych członków rodziny (swoich i pracowników).

O tym musisz jeszcze pamiętać:

  • składki ZUS za dany miesiąc płacisz w miesiącu następnym (do 10 lub 15 dnia następnego miesiąca),
  • ostatnią składkę za ubezpieczenie społeczne zapłacisz już po zamknięciu firmy (w kolejnym miesiącu). Obliczysz ją proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności (np. jeśli wniosek złożono w połowie miesiąca, opłacisz połowę składki),
  • składka na ubezpieczenie zdrowotne musi być opłacona w pełnej wysokości – nie obliczasz jej proporcjonalnie do okresu prowadzonej działalności,
  • ubezpieczenie zdrowotne będzie obowiązywało jeszcze przez 30 dni od momentu zakończenia działalności.

Zamknięcie działalności gospodarczej po zawieszeniu

Jak wspomnieliśmy na początku: zamiast zakończyć biznes, możesz zawiesić działalność. Tak robią np. przedsiębiorcy, którzy działają sezonowo.

Naturalnie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby w trakcie zawieszenia zamknąć działalność. Możesz to zrobić wypełniają formularz CEIDG-1. Robisz to w sposób, który opisany został wyżej.