skala podatkowa 2020
unsplash.com

Skala podatkowa to najpopularniejsza forma rozliczenia się ze swoich dochodów z państwem. Chętnie sięgają po nią osoby prowadzące firmy jednoosobowe. Sprawdź na czym polega takie rozliczenie.

Wiadomo, że śmierci i podatków nie da się uniknąć. Jednak w kwestii płacenia daniny państwu mamy do wyboru kilka opcji. Wśród nich jest skala podatkowa czyli rozliczenie na zasadach ogólnych.

Skala podatkowa – zasady

Przedsiębiorca może zdecydować się na płacenia podatków według:

 • skali podatkowej,
 • podatku liniowego,
 • karty podatkowej,
 • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Nas interesuje teraz skala podatkowa czyli rozliczenie na zasadach ogólnych.

(Dowiedz się więcej jaki podatek płaci firma jednoosobowa)

skala podatkowa zasady
unsplash.com

Jak wspomnieliśmy, to najbardziej popularna formuła wśród płacących podatek dochodowy od osób fizycznych. Jest to też forma domyślna – podczas rejestracji działalności gospodarczej nie musisz o niej informować urzędu skarbowego.

Podatek płacisz w zależności od wysokości dochodów. Dochód to różnicą pomiędzy przychodem, a kosztem jego uzyskania.

Zeznanie podatkowe składasz po zakończeniu roku podatkowego, do 30 kwietnia roku następnego – podajesz wysokość osiągniętego dochodu/poniesionej straty.

Możesz rozliczyć się wspólnie z małżonkiem/na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci.

W rocznym zeznaniu – PIT-36 oraz załącznik PIT-36/B – oprócz rozliczenia dochodów z działalności gospodarczej, podajesz też inne dochody opodatkowane według skali podatkowej (np. ze stosunku pracy lub z emerytury).

Masz również obowiązek co miesiąc płacić zaliczkę na podatek dochodowy. Robisz to miesięcznie lub kwartalnie.

Jeśli rozliczałeś się według skali podatkowej w poprzednim roku, to możesz skorzystać z tzw. uproszczonej zaliczki.

Skala podatkowa 2020 – tyle zapłacisz

Dla przedsiębiorców rozliczających się wedle skali podatkowej, kluczowa jest kwota 85 528 zł.

Jeśli twój dochód będzie od niej wyższy, to wejdziesz w drugi próg podatkowy i zapłacisz państwu więcej.

Podatek dochodowy za 2020 r. obliczany będzie według następującej skali podatkowej (tabela z rządowej witryny www.biznes.gov.pl):

Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do
85 528 zł 17% minus kwota zmniejszająca podatek
85 528 zł 14 539 zł 76 gr + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł

 

Skala podatkowa – kwota zmniejszająca podatek

Jak możesz zmniejszyć podatek? Uwzględniają ulgi i odliczenia:

 • darowizny,
 • wydatki na Internet,
 • rehabilitację,
 • ulgę termomodernizacyjną,
 • stratę z ubiegłych lat,
 • składki zapłacone na własne ubezpieczenie społeczne.

Podatek możesz również obniżyć o opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne (7,75 proc. podstawy wymiaru składki) oraz ewentualnie o ulgę na dzieci.

Pamiętaj o kwocie wolnej od podatku! Kwota zmniejszająca podatek za 2020 r.:

 • 1360 zł – dla podstawy obliczenia podatku nieprzekraczającej kwoty 8000 zł,
 • 1360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834 zł 88 gr × (podstawa obliczenia podatku – 8000 zł) ÷ 5000 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 8000 zł i nieprzekraczającej kwoty 13 000 zł,
 • 525 zł 12 gr – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 13 000 zł i nieprzekraczającej kwoty 85 528 zł,
 • 525 zł 12 gr pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525 zł 12 gr × (podstawa obliczenia podatku – 85 528 zł) ÷ 41 472 zł – dla podstawy obliczenia podatku wyższej od 85 528 zł i nieprzekraczającej kwoty 127 000 zł.
skala podatkowa odliczenia
unsplash.com

Skala podatkowa koszty

Jednym z dużych atutów skali podatkowej jest możliwość uwzględnienia kosztów uzyskania przychodu. Dzięki temu mniej zapłacisz państwu.

O jaki kosztach mówimy? Chodzi o wydatki, które poniosłeś w ramach działalności gospodarczej żeby uzyskać/zabezpieczyć przychód.

Lista jest długa – zapytaj o nią księgową – znajdziesz na niej m.in. wydatki na paliwo, wynagrodzenia dla pracowników, zakup sprzętu komputerowego, papieru, towarów handlowych itd.

Warto pamiętać o wydatkach, które poniesiesz, ale nie stanowią one kosztów uzyskania przychodów (znajdziesz je w ustawie o podatku dochodowych od osób fizycznych, art. 23).

To m.in. wydatki na nabycie gruntów lub prawa wieczystego użytkowania gruntów (, z wyjątkiem opłat za wieczyste użytkowanie gruntów), odpisy i wpłaty na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika, wydatki na spłatę pożyczek i innych zobowiązań czy też grzywien i kar pieniężnych orzeczonych w postępowaniu karnym, karnym
skarbowym, administracyjnym i w sprawach o wykroczenia oraz odsetek od tych
grzywien i kar.