podatek dochodowy
pixabay.com

Karta podatkowa – dla kogo taka uproszczona i wygodna forma podatku jest dopuszczalna? Przedstawiamy najważniejsze informacje, które ułatwią ci wybór.

Jak pewnie wiesz, prowadząc działalność gospodarczą, musisz płacić podatek dochodowy od osób fizycznych stosując:

Na ipo.pl znajdziesz opis każdej z tych form wraz z zaletami i wadami. Dziś przyszła kolej na opisanie karty podatkowej. Co musisz o niej wiedzieć?

karta podatkowa 2020
pixabay.com

Karta podatkowa – co to jest?

Karta podatkowa to uproszczona metoda naliczania i poboru podatku. Uproszczona, bo nie ma ustalonej podstawy wymiaru podatku. Bez względu na wysokość dochodu zawsze zapłacisz stałą – ustaloną z góry – kwotę podatku.

Podstawą płatności podatku jest indywidualna decyzja naczelnika urzędu skarbowego. Decyzja wydawana jest na wniosek podatnika. To w niej znajdziesz kwotę do zapłaty.

Nie musisz składać deklaracji podatkowej! Przelew robisz co miesiąc, do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień do 28 grudnia.

Chęć rozliczania się kartą podatkową zgłaszasz podczas rejestracji działalności czyli wypełniania wniosku CEIDG-1 (najwygodniej korzystając z platformy internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Możesz to zrobić również w urzędzie skarbowym.

Karta podatkowa – stawki

Wysokość stawek określa minister finansów.

Na wysokość podatku naliczonego w ramach karty podatkowej wpływa m.in.:

 • rodzaj wykonywanej działalności zarobkowej,
 • liczba mieszkańców miejscowości, w której jest prowadzona działalność,
 • liczba zatrudnionych osób.

Karta podatkowa 2020 to stawki np. dla osób naprawiających i konserwujących urządzenia elektroniczne w wysokości od 273 zł do 924 zł.

Rozliczając się kartą podatkową możesz zgłosić przerwę w prowadzeniu działalności spowodowaną np. chorobą. Podczas takiej przerwy jesteś zwolniony z obowiązku płacenia podatku w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień przerwy.

karta podatkowa stawki
pixabay.com

Kto może wybrać kartę podatkową?

To rozwiązanie dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą oraz dla spółek cywilnych osób fizycznych. Muszą one prowadzić wybrany rodzaj działalności, na liście jest:

 • handel detaliczny wyrobami spożywczymi, za wyjątkiem napojów o zawartości alkoholu powyżej 15‰ oraz wyrobami nieżywnościowymi, za wyjątkiem m.in. handlu paliwami silnikowymi,
 • usługi gastronomiczne,
 • usługi weterynaryjne i medyczne,
 • korepetycje,
 • usługi transportowe,
 • usługi rozrywkowe.

(zajrzyj do załącznika nr 4 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym – tam znajdziesz pełna listę).

Na tym nie koniec ograniczeń. Oto inne ważne zasady:

 • nie możesz korzystać z usług osób niezatrudnionych przez siebie na podstawie umowy o pracę oraz z usług innych przedsiębiorstw i zakładów (wyjątek to usługi specjalistyczne),
 • masz limit pracowników – limity są ujęte w załączniku nr 3 do wspomnianej wyżej ustawy. Pamiętaj: chodzi o ludzi na umowę o pracę, osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę nakładczą, członków rodziny mających inne niż podatnik miejsce pobytu stałego lub czasowego oraz wspólników spółki cywilnej,
 • twój małżonek nie powinien prowadzić działalności w tym samym zakresie,
 • nie możesz produkować wyrobów opodatkowanych – na podstawie odrębnych przepisów – podatkiem akcyzowym’
 • nie możesz prowadzić innej działalności gospodarczej.

Jeśli złamiesz jeden z tych warunków, to powinieneś poinformować o tym urząd skarbowy. Przejdziesz wtedy automatycznie na rozliczenie na zasadach ogólnych (według skali podatkowej).

Karta podatkowa – księgowość

Karta podatkowa jest wygodna ze względu na ograniczoną księgowość. Nie musisz prowadzić ksiąg, składać zeznań podatkowych czy wpłacać zaliczki na podatek dochodowy.

Jako podatnik będziesz musiał natomiast:

 • zbierać wystawione faktury/rachunki potwierdzające sprzedaż towarów
  lub wykonanie usług,
 • przechowywać w kolejności numerów kopie tych rachunków i faktur w okresie 5 lat podatkowych, licząc od końca roku, w którym wystawiono rachunek lub fakturę.
 • prowadzić ewidencję zatrudnienia,
 • prowadzić karty przychodów pracowników.