Podatek liniowy
unsplash.com

Dla kogo podatek liniowy jest optymalnym rozwiązaniem? Przedstawiamy na czym polega ta forma opodatkowania i kto na niej może skorzystać.

Podatek liniowy, to jedna z czterech form podatku dochodowego od osób fizycznych. Kto powinien ją rozważyć? O tym już za chwilę.

Podatek liniowy – dla kogo

Na początku wyjaśnijmy, jaki podatek płaci firma jednoosobowa. Przedsiębiorca ma do wyboru na starcie (potem może też zrobić zmianę):

Najbardziej popularne jest rozliczenie z państwem na zasadach ogólnych czyli przy użyciu progów podatkowych. Jednak podatek liniowy też ma swoich zwolenników. Dlaczego?

Podatek liniowy 2020
unsplash.com

Podatek liniowy 2020 – zasady

Podatek liniowy jest przeznaczony dla osób, które mają dochody przewyższające 85 528 zł. To linia po przekroczeniu której rozliczając się na zasadach ogólnych wejdziesz w drugi próg i zapłacisz 32 procent podatku. Tymczasem podatek liniowy płacisz według stawki 19 proc.

Jednak coś za coś. Wybierając podatek liniowy stracisz możliwość uwzględnienia większości ulg podatkowych. W dodatku nie jest to forma dostępna dla osób, które chcą rozliczyć się z małżonkiem lub dzieckiem.

Opodatkowaniu podlega dochód przedsiębiorcy (przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania).

Zaliczki wpłacasz miesięcznie lub kwartalnie – do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu lub kwartale, którego zaliczka dotyczy. Warto też pamiętać, że jeśli w poprzednim roku rozliczyłeś PIT używając stawki liniowej, to możesz płacić uproszczone zaliczki – w wysokości 1/12 kwoty wynikającej z zeznania z poprzedniego roku lub sprzed dwóch lat.

Podatek liniowy – dla kogo?

Zakładamy, że rozważenie podatku liniowego ma sens w przypadku twoich dochodów. Sprawdźmy, czy spełnisz warunki formalne.

Musisz prowadzić pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej. Wchodząc w szczegóły: samodzielnie prowadzisz swoją działalność lub jesteś wspólnikiem spółki cywilnej/jawnej (opodatkowanie dotyczy wspólników w wysokości zgodnej z udziałem w zysku), partnerem spółki partnerskiej lub komandytariuszem/komplementariuszem spółki komandytowej albo prowadzisz działy specjalne produkcji rolnej.

Pamiętaj, że podatku liniowego nie zastosujesz do dochodów z etatu czy emerytury.

Prowadząc działalność gospodarczą i jednocześnie pracując na etacie masz do wyboru:

  • złożenie dwóch zeznań podatkowych (dla podatku liniowego oraz deklaracji przewidzianej dla opodatkowania skalą podatkową),
  • rozliczanie się z działalności na zasadach ogólnych (czyli zrezygnowanie z podatku liniowego).

Najszybciej i najłatwiej zgłosić chęć rozliczanie się przy użyciu podatku liniowego podczas rejestracji działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Jeśli tego nie zrobisz, to masz szansę na zmianę formy opodatkowania od nowego roku podatkowego.

Naturalnie możesz  też zrezygnować z podatku liniowego. W takiej sytuacji zawiadamiasz urząd o swojej decyzji i będziesz rozliczał się na zasadach ogólnych – skala podatkowa 17 proc. lub 32 proc. Możesz też złożyć wniosek o kartę podatkową lub oświadczenie o wyborze ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Prawo do korzystania z podatku liniowego stracisz jeśli będziesz miał przychód z wykonywania zadań na rzecz byłego/obecnego pracodawcy (praca na etat) i zakres obu działalności będzie się pokrywał. Chodzi o umowę o pracę obowiązującą w tym samym roku podatkowym.

Podatek liniowy odliczenia
unsplash.com

Podatek liniowy odliczenia – z jakich ulg nie skorzystasz

Przy wielu zaletach stawka liniowa ma też swoje wady. Przede wszystkim nie będziesz mógł skorzystać z większości ulg i odliczeń. Dlatego warto dobrze przekalkulować czy ta forma rozliczenia z państwem jest dla ciebie rzeczywiście optymalna.

Dochód obniżysz tylko o:

  • zapłacone w danym roku składki na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie osób współpracujących,
  • poniesione straty,
  • wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).

Sam podatek liniowy zredukujesz o zapłacone składki zdrowotne.