kredyt kupiecki ubezpieczenie
pixabay.com

Kredyt kupiecki będzie miał rządowe zabezpieczenie. To efekt ustawy, która przeszła już przez Sejm i Senat, a teraz czeka na podpis prezydenta RP. Jakiej pomocy mogą spodziewać się przedsiębiorcy?

Ustawę zabezpieczającą kredyty kupieckie dla przedsiębiorców przygotowało Ministerstwo Rozwoju. Senatorowie przegłosowali ją 14 sierpnia. Ustawa czeka już tylko na podpis prezydenta RP.

Kredyt kupiecki – jego ubezpieczenie i zabezpieczenie

Co daje Ustawa o wsparciu rynku ubezpieczeń należności handlowych w związku z przeciwdziałaniem skutkom gospodarczym COVID-19? Możliwość podjęcia przez rząd uchwały dotyczącej programu wsparcia rynku ubezpieczeń należności handlowych.

Jednym z kluczowych wyzwań, jakie stoją przed polskim rządem, jest zachowanie płynności finansowej polskich firm. Jednocześnie w okresie po lockdownie, musimy przede wszystkim zadbać o to, aby otoczenie biznesu było w Polsce jak najbardziej przyjazne dla przedsiębiorców. Dlatego już dzisiaj musimy zapewnić polskim firmom nie tyle bezpośrednie dotacje, co szanse na dalszy dynamiczny rozwój. Reasekuracja kredytów kupieckich jest właśnie takim instrumentem, który pośrednio stabilizuje rynek- mówi wiceminister rozwoju Olga Semeniuk.

Na czym konkretnie polega propozycja rządu?

Rządowa propozycja w sprawie zabezpieczenia kredytów kupieckich

kredyt kupiecki ustawa
pixabay.com

Zgodnie z deklaracją chodzi o kolejną rozwiązania, które jak Tarcza Antykryzysowa mają pomoc właścicielom firm w czasie epidemii COVID-19.

Zakłady ubezpieczeniowe, uprawnione do ubezpieczenia kredytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dostaną możliwość scedowania (zreasekurowanie) części ryzyka na Skarb Państwa w zamian za przekazanie części składki ubezpieczeniowej.

Efekt? Komercyjni ubezpieczyciele należności ograniczą swoje ryzyko związane z możliwością wzrostu liczby i wartości wypłacanych odszkodowań w okresie pogorszenia koniunktury gospodarczej.

Kiedy będzie możliwa reasekuracja ubezpieczeń należności handlowych?

Reasekuracja będzie uzależniona od utrzymania przyznawanych przedsiębiorcom limitów kredytowych na poziomie zbliżonym do okresu sprzed wybuchu pandemii COVID-19.

Zgodnie z ustawą, reasekuracja dotyczyć może krajowych i eksportowych należności handlowych podmiotów ubezpieczonych przez zakłady ubezpieczeń w czasie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 r.

Skarb Państwa pokryje 80 proc. szkód wypłaconych przez zakłady ubezpieczeń dotyczących wyżej wymienionych należności handlowych w zamian za 80 proc. składki brutto.

Po przekroczeniu kwoty odszkodowań wypłaconych przez zakład ubezpieczeń z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową należności handlowych, pomniejszonej o kwoty uzyskane przez zakład ubezpieczeń w wyniku postępowań regresowych dotyczących tych należności handlowych, równej 243,75 proc. składki przypisanej brutto z ubezpieczenia należności handlowych w 2019 r., Skarb Państwa pokryje całość kwoty odszkodowań.

kredyt dla przedsiębiorców
pixabay.com

Grupa Coface oferuje ubezpieczenie należności Warszawa zapewni to przedsiębiorstwom ochronę przed ryzykiem braku płatności, wspomagając ich stabilny rozwój.

Odpowiedzialność Skarbu Państwa z tytułu wypłat odszkodowań nie przekroczy kwoty stanowiącej równowartość 375 proc. składki brutto zakładu ubezpieczeń pochodzących z ubezpieczenia należności handlowych w 2019 r.

Zmiany legislacyjne mają na celu umożliwienie rządowi uchwalenia programu wsparcia rynku ubezpieczeń należności handlowych.

Podobne rozwiązania szykowane są również w innych krajach europejskich. Polskie rozwiązanie jest wzorowane na niemieckim modelu wsparcia.

Niemcy wprowadziły program pomocy bazujący np. na gwarantowaniu/reasekuracji ryzyk zakładom ubezpieczeń. Gwarancja rządu niemieckiego dla ubezpieczycieli jest ograniczona do pokrycia kredytu kupieckiego zaciągniętego do końca 2020 roku. Program jest dostępny dla wszystkich zakładów oferujących tego typu ochronę w Niemczech. Obejmuje też kredyty kupieckie dla nabywców towarów i usług w krajach trzecich.

Kto skorzysta z programu wsparcia dla rynku ubezpieczeń należności handlowych?

W grę wchodzą cztery rodzaje podmiotów:

  • przedsiębiorcy, w tym osoby wykonujące działalność zawodową, prowadzący w Polsce sprzedaż towarów i usług z odroczonym terminem płatności (ok. 8 tys. firm),
  • polskich i zagraniczni kontrahenci dokonujący zakupu towarów i usług z odroczonym terminem płatności od przedsiębiorców z grupy pierwszej (ok. 200 tys. firm),
  • zakłady ubezpieczeń oferujące ubezpieczenia należności,
  • firmy faktoringowe/banki oferujące faktoring pełny.