podatek dochodowy
pexels.com

Zakończyłeś działalność biznesową. Pozostało jeszcze rozliczenie podatku dochodowego – jak je prawidłowo wykonać?

Stało się, zamknąłeś działalność gospodarczą. Decyzja o zakończeniu biznesu wiąże się z wieloma obowiązkami. Jednym z nich jest rozliczenie podatku dochodowego.

Jak prawidłowo rozliczyć się z fiskusem?

wykaz składników majątku firmy
pexels.com

Rozliczenie podatku dochodowego

Rozliczenie podatku należy, bez wątpienia, do najważniejszych czynności związanych z finalizacją działalności firmy.

Dlatego musisz sporządzić wykaz składników majątku swojej firmy oraz zrobić spis z natury na dzień zamknięcia działalności.

Musisz przy tym pamiętać, że spis z natury robisz tylko wtedy, jeśli prowadziłeś podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR) lub opłacasz podatek w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Podatek dochodowy – wykaz składników majątku firmy

Wykaz powinien zawierać m.in.:

 • nazwę składnika majątku,
 • datę nabycia składnika majątku,
 • kwotę wydatków, jakie poniosłeś na nabycie składnika majątku oraz kwotę wydatków jaką poniosłeś na nabycie składnika majątku zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów,
 • wartość nabywczą.

Jeśli masz na stanie firmy towary, które nie są twoją własnością, to też umieszczasz je w wykazie. Ich wycena nie jest potrzebna. Napisz do kogo należą.

Składników majątku z wykazu nie uwzględniasz przy ustalaniu dochodu na dzień zamknięcia działalności – nie podlegają opodatkowaniu na ten dzień.

Podatek zapłacisz po ich sprzedaży – jeśli dojdzie do niej w ciągu 6 lat po zamknięciu biznesu.

Wykaz należy przechowywać przez pięć lat na wypadek kontroli skarbówki.

Spis z natury

Taki spis musisz zrobić jeśli prowadzisz podatkową księgę przychodów i rozchodów (PKPiR)/opłacasz podatek w formie ryczałtu.

Spis nazywany jest też remanentem likwidacyjnym. Wykonujesz go na dzień likwidacji firmy.

Pamiętaj, że z obowiązku zrobienia spisu wyłączeni są przedsiębiorcy prowadzący księgi rachunkowe i opodatkowani w formie karty podatkowej.

W spisie umieszczasz pozostałe w firmie:

 • towary handlowe,
 • materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze,
 • półwyroby,
 • produkcję w toku,
 • wyroby gotowe, braki i odpady,
 • wyposażenie – o ile płacisz zryczałtowany podatek dochodowy.

Uwaga! Jesteś opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych? Dodaj do spisu rzeczowe składniki majątku związane z wykonywaną działalnością, niebędące środkami trwałymi, zaliczane do wyposażenia.

Nie ma obowiązku składania sporządzonego spisu do urzędu skarbowego.

spis z natury
pexels.com

Podatek za ostatni miesiąc prowadzenia działalności gospodarczej

Podatek za ostatni miesiąc prowadzonej działalności zapłać:

 • na dotychczasowych zasadach – gdy jesteś opodatkowany według skali podatkowej, podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień za okres do dnia zaprzestania działalności – w przypadku gdy jesteś opodatkowany na zasadach karty podatkowej.

Podatek dochodowy od majątku firmy

W przypadku likwidacji działalności gospodarczej, majątek, który należał do firmy, staje się majątkiem prywatnym osoby prowadzącej działalność.

Czy musisz płacić podatek dochodowy?

Nie, chyba, że sprzedasz go w ciągu 6 lat od pierwszego dnia miesiąca, po miesiącu, w którym przestałeś prowadzić działalność gospodarczą.

Źródło: biznes.gov.pl