ZUS
pixabay.com

Mały ZUS plus to jedna z trzech głównych ulg, na które mogą liczyć przedsiębiorcy. Jest skierowana do firm z większym stażem. Sprawdź, czy możesz z niej skorzystać.

Mały ZUS plus pomoże ci zaoszczędzić na ubezpieczeniach społecznych. Jednak nie każdy przedsiębiorca będzie mógł z niej skorzystać. Poniżej dowiesz się na czym polega ta ulga i komu przysługuje.

Nie musisz czytać dalej jeśli w poprzednim roku wykonywałeś działalność jako twórca, artysta, osoba wykonująca wolny zawód, wspólnik spółki jawnej, spółki komandytowej, spółki partnerskiej albo jednoosobowej spółki z o.o. lub prowadziłeś publiczną/niepubliczną szkołę czy też inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół. W takiej sytuacji nie skorzystasz z Małego ZUS plus.

mały zus plus ile wynosi
pixabay.com

Mały ZUS plus – dla kogo

Przede wszystkim twoje dochody nie mogły przekroczyć w ubiegłym roku 120 tys. zł. To podstawowy warunek. To nie wszystko.

Druga sprawa: musiałeś prowadzić działalność gospodarczą w poprzednim roku kalendarzowym przez przynajmniej 60 dni kalendarzowych.

I jeszcze wyjątki. Mały ZUS plus nie jest dla ciebie, jeśli to twój pierwszy rok działalności gospodarczej lub spełniasz warunki do płacenia obniżonych składek ZUS, od podstawy wynoszącej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Wszystko się zgadza? Świetnie. Wysokość składki w 2020 roku ustalisz w oparciu o dochód z działalności gospodarczej, który miałeś w 2019 roku.

Mały ZUS plus – ile wynosi

Spójrzmy zatem ile zapłacisz składek zusowskich.

Uwaga! Podobnie, jak w przypadku obniżonych składek oraz Ulgi na start ZUS, musisz opłacać pełną składkę zdrowotną. W 2020 roku wynosi ona 362,34 zł.

Twoja składka jest liczona od dochodu uzyskanego w poprzednim roku.

Podstawę wymiary składki obliczasz mnożąc przeciętny miesięczny dochód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, przez współczynnik 0,5.

Otrzymany wynik zaokrąglasz do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 gr lub w dół, jeśli jest niższa.

Oto przykład z witryny Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej Pani Agaty w 2019 r. wyniósł 4 661,71 zł. Zatem jej podstawa wymiaru składek od 1 lutego  2020 r. wyniesie 2 330,86 zł.

4 661,71 x 0,5 = 2 330,855 zł.

Otrzymany wynik musisz porównać do kwoty 30 proc. minimalnego wynagrodzenia i 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Podstawa wymiaru składek nie może być niższa niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku i nie może przekraczać kwoty 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonej na dany rok.

Jeśli chcesz korzystać z Mełego ZUS plus, to dokumenty musisz złożyć – w ZUS lub przez platformę CEIDG – w 7 dni od dnia, w którym zaczynasz spełniać warunki do korzystania z Małego ZUS Plus.

mały zus plus dla kogo
pixabay.com

Mały ZUS plus – kiedy z niego nie skorzystasz

Trzeba pamiętać, że niższe składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Mówiąc inaczej: ulga ci nie przysługuje, jeśli ciągu 5 lat prowadzenia działalności gospodarczej korzystałeś z Małego ZUS/Małego ZUS Plus łącznie przez 3 lata.

Z Małego ZUS plus wyłączone są również osoby, które podlegały ubezpieczeniom społecznym/ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności.

Ograniczenie obowiązuje osoby, które tym lub poprzednim roku kalendarzowym w ramach działalności realizują zadania (te same) dla byłego lub obecnego pracodawcy.