sprzedaż alkoholu
pixabay.com

Wyprzedaż detaliczna zapasów alkoholu regulowana jest przepisami prawa. Musisz mieć zezwolenie na takie działanie.

Zakładamy, że miałeś koncesję na sprzedaż alkoholu w detalu, ale zezwolenie wygasło. Co teraz? Zostałeś przecież z zapasami trunków.

W takiej sytuacji należy złożyć wniosek o zezwolenie na wyprzedaż zapasów alkoholu.

koncesja na sprzedaż alkoholu
pixabay.com

Wyprzedaż alkoholu

Wniosek o zezwolenie na wyprzedaż napojów alkoholowych możesz złożyć, jeżeli wygasło ci zezwolenie na sprzedaż detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych.

Zezwolenie wygasa, w przypadku:

 • likwidacji punktu sprzedaży,
 • upływu terminu ważności zezwolenia,
 • zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,
 • zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,
 • niedopełnienia w terminach obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży. Chodzi o wartość sprzedaży w roku poprzednim,
 • nie uiściłeś opłaty za korzystanie z zezwolenia na alkohol.

Zezwolenie na wyprzedaż zapasów alkoholu

Wniosek o taki dokument składasz do organu, który wydał ci zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (urzędu miasta lub gminy).

Urząd zgadza się na wyprzedaż zapasów napojów alkoholowych i podaje termin jej trwania.

Wyprzedaż nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia zezwolenia.

Zezwolenia wydaje się oddzielnie na napoje alkoholowe:

 • do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo,
 • powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • powyżej 18% zawartości alkoholu.

Urzędnicy sprawdzą twój wniosek – czy jest komplety pod względem formalnym i do zaakceptowania merytorycznie.

Jeśli czegoś brakuje, to dostaniesz 7 dni na uzupełnienie dokumentów. Jeżeli tego nie zrobisz, wydawane jest zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania lub postanowienie o zwrocie wniosku.

zezwolenie na wyprzedaż zapasów alkoholu
pixabay.com

Za zezwolenie musisz zapłacić (dowód dołączasz do wniosku):

 • 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,
 • 1,4% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),
 • 2,7% wartości sprzedaży zinwentaryzowanych napojów zawierających powyżej 18% alkoholu oraz piwa.

Natomiast w przypadku, gdy wniosek jest poprawny pod względem formalnym, ale niepoprawny pod względem merytorycznym, urząd wyda decyzję o odmowie udzielenia zezwolenia.

Wniosek zostanie rozpatrzony w miesiąc, lub w szczególnych przypadkach, w 2 miesiące.

Uwaga! Jeśli otrzymałeś zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych, możesz wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia upływu terminu ważności zezwolenia.

(Zobacz, co zrobić, żeby prowadzić hurtową sprzedaż alkoholu (słabszego)

Źródło: biznes.gov.pl