rzecznik przedsiębiorców
pixabay.com

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców pomoże jeśli urzędnicy naruszyli twoje prawa lub interesy. Sprawdź, na co możesz liczyć.

Urzędnicy nałożyli na ciebie karę finansową lub wydali decyzję, która blokuje rozwój twojego biznesu? Może zaalarmować Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz organizacjom przedsiębiorców.

Głównym zadaniem Rzecznik jest pilnowanie, by w praktyce urzędy i sądy przestrzegały zasad przyjętych Prawie przedsiębiorców z marca 2018 r.

Rzecznik ma również zadanie prowadzenia systemowych zmian w przepisach, które dotyczą przedsiębiorców. W 2020 roku dużo zaangażowania poświęcił kwestiom związanym z COVID-19.

Musisz jednak pamiętać, że nie rozstrzyga sporów między firmami.

rzecznik mikro małych średnich przedsiębiorców
pixabay.com

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

Jeśli chcesz poskarżyć się do Rzecznika, to warto sprawdzić, czy twoja sprawa może być przez niego rozpatrzenia. Na stronie instytucji znajdziesz ankietę, która pomoże to zweryfikować.

Jak działa Rzecznik? Z urzędu lub na wniosek przedsiębiorcy lub organizacji przedsiębiorców.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców – zadania

Jakimi sprawami zajmuje się Rzecznik? Oto kluczowe pola:

  • urząd wydał niekorzystną decyzję, zakazującą ci np. rozwijania działalności,
  • urzędnicy niesprawiedliwie uznali cię winnym jakichś uchybień i nałożyli karę,
  • urząd odmówił ci wpisu do rejestru działalności regulowanej, chociaż spełniasz wszystkie warunki.

Rzecznik rozpatruje sprawę, a potem może podjąć czynności czyli zbadać, czy urzędnicy naruszyli prawa lub interesy przedsiębiorcy (działając lub nie podejmują działań).

Rzecznik może również wskazać wnioskodawcy przysługujące mu prawa i środki działania, przekazać sprawę do innego urzędu oraz odmówić podjęcia czynności. W tej ostatniej sytuacji dostaniesz uzasadnienie takiego stanowiska Rzecznika.

Jeśli chcesz złożyć odwołanie od decyzji administracyjnej, to Rzecznik może wnieść skargę do sądu administracyjnego. Za jego pośrednictwem uzyskasz też objaśnienia prawne od organów dotyczące m.in. interpretacji przepisów, co do których istnieją wątpliwości.

Patrząc na konkrety, Rzecznik MŚP może m.in.:

  • zażądać wyjaśnień/informacji/udostępnienia dokumentów od urzędów i instytucji publicznych,
  • wesprzeć przedsiębiorcę w postępowaniu administracyjnym,
  • złożyć do właściwych urzędów wniosek o wydanie objaśnień prawnych,
  • zwrócić się do Naczelnego Sądu Administracyjnego lub Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie, kiedy sądy rozbieżnie stosują prawo,
  • poinformować właściwe jednostki nadzoru lub kontroli o odnotowanych nieprawidłowościach,
  • wnieść skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego,
  • zwrócić się o rozpoczęcie postępowania administracyjnego, wnosić skargi i skargi kasacyjne do sądu administracyjnego, a także brać udział w tych postępowaniach – na takich samych prawach jak prokurator.
rzecznik małych i średnich przedsiębiorców kontakt
pixabay.com

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców – kontakt

Rzecznik MŚP ma na liście celów m.in. reformę ZUS dla przedsiębiorców (m.in. warunków przyznawania Małego ZUS Plus), zamrożenie płacy minimalnej i jej regionalizację po kryzysie COVID-19 (obecnie to 2600 zł brutto), brak nowych obowiązków dla mikroprzedsiębiorców (czyli osób na samozatrudnieniu), możliwość rozliczania się ryczałtem od przychodów bez ograniczeń.

Jeśli masz pytania, wątpliwości lub czujesz, że urzędnicy pokrzywdzili cię, to napisz na kontakt e-mail: wnioski@rzecznikmsp.gov.pl.

Skargę możesz złożyć przez pełnomocnika. Musisz opłacić i dołączyć pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.