Rozwój start-upów
unsplash.com

Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej – na jakich warunkach możesz sięgnąć po pieniądze dla nowych firm z tego programu? Sprawdź najważniejsze informacje.

Jeśli masz ciekawy pomysł na biznes, otworzyłeś działalność gospodarczą, jednak brak ci funduszy, przeczytaj o programie Rozwoju start-upów w Polsce Wschodniej.

Termin składania zgłoszeń mija 30 września 2020 roku. To już siódma, ostatnia tura naborów. W poprzednich brały udział firmy z branży: medycyna, zdrowie, branża IT, handel, żywność oraz sport.

Kto może dostać dofinansowanie i na co może wydać te pieniądze?

dotacja dla start-upów
unsplash.com

Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej

Pieniądze z programu na rozwój start-upów w Polsce Wschodniej mają wzmocnić mikro i małych przedsiębiorców. Konkretnym celem jest wsparcie dla startupów, które mają gotowy produkt i są gotowe do wejścia z nim na rynek.

Produkt przygotowany jest w ramach 1.1.1 POPW Platformy startowe dla nowych pomysłów.

Przedsiębiorcy – właściciele młodych firm technologicznych – muszą:

 • spełniać kryteria wyboru projektów 112 POPW,
 • prowadzić działalność w formie spółki kapitałowej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych (spółka akcyjna lub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością),
 • zakończyć program inkubacji innowacyjnego pomysłu w  ramach poddziałania 1.1.1 POPW Platformy startowe dla nowych pomysłów (osiągnęli wszystkie „kamienie milowe” planu inkubacji oraz otrzymali Raport z inkubacji uwzględniający rekomendację dotyczącą stopnia gotowości spółki do podjęcia działalności rynkowej),
 • realizować projekt w co najmniej jednym województwie Polski Wschodniej.

Dodatkowo tacy mikro i mali przedsiębiorcy nie mogą być notowani na giełdzie w okresie do pięciu lat po rejestracji. Pozostałe warunki:

 • nie przejęli działalności innego przedsiębiorstwa,
 • zyski nie zostały podzielone,
 • firma nie powstała w wyniku połączenia.

(Sprawdź, jak wygląd rynek e-commerce w Polsce)

Dofinansowanie na start-upy: ile pieniędzy?

Przedsiębiorcy mogą dostawać do 1 mln zł na realizację swojego pomysłu biznesowego.

Co do zasady, wsparcie wyniesie do 85 proc. wartości projektu. Inaczej mówiąc, wkład własny przedsiębiorcy musi wynieść przynajmniej 15 proc. (wydatków kwalifikowanych).

W całym konkursie jest do rozdania 300 mln zł.

Rozwój startupów
unsplash.com

Na co można wydać pieniądze?

Środki z tego programu przedsiębiorca może wydać na:

 • na zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego
 • wynagrodzenie pracy personelu projektu,
 • zakup środków trwałych, surowców lub materiałów oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • organizację i przeprowadzenie działań, w tym promocyjno-informacyjnych, służących ekspansji rynkowej, w tym także poza granicami Polski.

Wszyscy przedsiębiorcy zainteresowani dotacjami na rozwój start-upów w Polsce Wschodniej mogą dopytać o szczegóły dzwoniąc pod tel. 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202

Szczegóły – zasady i dokumenty do wypełnienia znajdują się na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (parp.gov.pl).

Źródło: parp.gov.pl