przedsiębiorczość
unsplash.com

Przedsiębiorczość w Polsce – wszędzie widzimy pomysły na biznes, coraz lepiej postrzegamy przedsiębiorców, choć nadal boimy się porażki.

Obraz przedsiębiorczości w Polsce wyłania się z raportu z badania Global Entrepreneurship Monitor Polska 2019 przeprowadzonego wspólnie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

W badaniach w 2018 roku uczestniczyło 8 tys. dorosłych Polaków. Co mieli do powiedzenia na temat przedsiębiorczości?

Przedsiębiorczość w Polsce

Zaskakująco dużo dorosłych Polaków jest przekonanych, że własna działalność gospodarcza to dobry pomysł na karierę (86 proc. pytanych).

Coraz więcej osób darzy uznaniem przedsiębiorców, którzy założyli firmy i odnieśli sukces (76 proc.).

Takie wyniki dają nam bardzo dobre miejsce wśród innych krajów Europy uczestniczących w badaniach (średnia to 61 proc. i 69 proc.).

Wizerunek przedsiębiorców poprawia się w kolejnych edycjach badań GEM.

pomysł na biznes
unsplash.com

Raport przedsiębiorczość w Polsce – pomysł na biznes

Pomysł na biznes ma aż 7 na 10 Polaków. Natomiast nieco mniej niż połowa badanych uważa, że ma wystarczające umiejętności i wiedzę do prowadzenia firmy. To również lepsze wyniki niż w innych krajach europejskich.

Choć tak wielu Polaków dostrzega szanse biznesowe, to obawiają się też porażki. 31 proc. nie otwiera firmy jednoosobowej z obawy przed fiaskiem. To mniej niż w poprzednim badaniu.

Biznes planuje 10 procent badanych. Deklarują, że otworzą firmę w ciągu kolejnych trzech lat.

Przedsiębiorczość w Polsce

18 proc. – tylu Polaków zaangażowanych jest w przedsiębiorczość w Polsce. To mniej więcej tyle samo co średnio w Europie.

Działalność właśnie otwiera lub prowadzi od nie dłużej niż 3,5 roku 5,2 proc. Polaków. Zdecydowanie liczniejsza jest grupa przedsiębiorców z większym stażem (13 proc.).

Na 10 osób prowadzących młode firmy przypada więc 25 będących właścicielami dojrzałych podmiotów. Dla porównania w Europie odsetek mieszkańców prowadzących młode firmy jest dwa razy wyższy, a dojrzałych – niemal 2 razy niższy (7%) – czytamy w raporcie. 

Wśród młodych firm przeważają osoby, które wypłacają wynagrodzenie krócej niż trzy miesiące. Ubyło natomiast, w porównaniu do poprzednich badań, osób prowadzących nowe firmy. Przybyło przedsiębiorców, którzy działają na rynku dłużej niż 3,5 roku.

Własna firma – przymus czy szansa

Obraz przedsiębiorczości w Polsce zaciemniał fakt, że wiele osób zakładało działalność pod presją pracodawców. Przechodziły na samozatrudnienie choć wcale nie widziały w tym szansy biznesowej.

Ta sytuacja ma odzwierciedlenie w badaniach. Według badań GEM, motywacją do pracy we własnej firmie, jest przede wszystkim chęć wykorzystania okazji na poprawę standardu życia poprzez wzrost dochodów osobistych lub uzyskanie niezależności.

Tak deklarowało – według ostatnich danych za 2018 r. – 55 na na 100 osób prowadzących młode firmy.

Ile osób zaczęło działalność, bo nie mogło znaleźć pracy najemnej? W badaniach przyznało się to tego 8 proc.

Nadal jest więcej osób z pozytywną motywacją, ale mniej niż w poprzedniej edycji badań.

raport przedsiębiorczość w Polsce
unsplash.com

Przedsiębiorczość w Polsce – duża konkurencja

W tej sprawie trudno o zdziwienie – młodsi przedsiębiorcy częściej niż dojrzałe firmy sięgają po nowe technologie lub metody pracy.

W Polsce 12 proc. młodych firm deklaruje stosowanie technologii dostępnych na rynku do 5 lat, wśród dojrzałych jest to 4 proc. – wskazuje raport

Zdecydowana większość firm z obu kategorii wykorzystuje technologie dłużej dostępne na rynku. Pod tym względem jesteśmy daleko za przedsiębiorcami z Europy.

Również więcej młodych polskich firm uważa, że ich oferta jest nowa lub relatywnie nowa.

Polscy młodzi przedsiębiorcy mają wrażenie działania w warunkach wysokiej konkurencji. Tak twierdzi aż 74 proc. pytanych (w Europie to nieco więcej niż połowa badanych). Podobne zdanie mają dojrzałe firmy z Polski.

Jedynie 3% osób prowadzących młode firmy w Polsce i 4% – dojrzałe uważa,
że nie ma konkurencji, jeśli chodzi o oferowane wyroby – czytamy w raporcie.

(Dowiedz się, jak prowadzić biznes na próbę czyli działalność nierejestrowaną)

Przedsiębiorczość kobiet i mężczyzn

Kobiety równie często co mężczyźni dostrzegają szanse na biznes, jednak częściej boją się porażki i mają mniej wiary we własne umiejętności/wiedzę.

Polki częściej niż przeciętnie mieszkanki państw Europy objętych badaniem mają pozytywną ocenę swoich umiejętności przedsiębiorczych, w przypadku mężczyzn wynik jest na podobnym poziomie – zauważają autorzy raportu.

W Polsce kobiety nadal rzadziej są właścicielkami firm niż mężczyźni – w 2018 r. odsetek mężczyzn prowadzących młode firmy wynosił 6 proc., natomiast kobiet – 4,5 proc.

Firmy z dłuższym stażem prowadzi 10 proc. kobiet i 16 proc. mężczyzn.

11 na 100 mężczyzn i 5 na 100 kobiet stojących za sterami młodych firm deklaruje, że głównym powodem założenia biznesu był brak możliwości znalezienia pracy najemnej. Jednocześnie aż 95 proc. kobiet i 88 proc. mężczyzn prowadzących tego typu firmy założyło je z powodu chęci wykorzystania szansy jaką daje własna działalność.