Polska Strefa Inwestycji ulga podatkowa
unsplash.com

Polska Strefa Inwestycji – jeśli planujesz inwestycję w branży przemysłowej lub nowoczesnych usług, to możesz postarać się o ulgę podatkową. Jak to zrobić?

Polska Strefa Inwestycji to sposób na obniżenie podatku na realizację nowej inwestycji.

Dużym plusem PSI jest to, że o ulgę może się starać każda firma, bez względu na wielkość. Dodatkowo ulga obowiązuje na terenie całego kraju.

Choć ulgę dostaną firmy w każdym regionie, to w niektórych województwach – przede wszystkim ze wschodniej Polski – pomoc państwa będzie większa.

ulga podatkowa
unsplash.com

Polska Strefa Inwestycji – ulga podatkowa 

Na czym polega pomoc w ramach Polskiej Stref Inwestycji?

Firma zostanie zwolniona z podatku dochodowego CIT (od osób prawnych, m.in. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne) lub z podatku dochodowego PIT (dla firm jednoosobowych) w związku z wykonaniem nowej inwestycji.

Jakie są limity ulgi? To procent od liczony od kosztów nowej inwestycji (czyli nakładów inwestycyjnych), lub kosztów zatrudnienia nowych pracowników (dwuletnich).

Konkretne kwoty pomocy zależą od tego jak duża jest twoja firma oraz w której części Polski zrealizuje przedsięwzięcie.

Polska Strefa Inwestycji – gdzie najwięcej zyskasz

Inwestycję możesz zlokalizować na prywatnych lub publicznych gruntach. Pomoc najłatwiej zdobywać w powiatach z wysokim bezrobociem i średnich, ubożejących miastach.

Najwięcej skorzystają mikro i małe przedsiębiorstwa – czyli np. osoba na samozatrudnieniu – inwestująca na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, Podlasiu lub na Warmii czy Mazurach. Ma szansę odzyskać nawet 70 proc. poniesionych kosztów.

Oto jak przedstawiają się limity zwolnienia z podatku:

Województwo lub podregion Mikro, mała firma Średnia firma Duża firma Liczona od:
lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie 70% 60% 50% Kosztów inwestycji albo 2-letnich kosztów nowo zatrudnionych pracowników
kujawsko-pomorskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, pomorskie, świętokrzyskie, zachodniopomorskie, oraz podregiony: ciechanowsko-płocki, ostrołęcko – siedlecki, radomski, warszawski wschodni 55% 45% 35%
dolnośląskie, śląskie, wielkopolskie 45% 35% 25%
podregion warszawski zachodni 40% 30% 20%
miasto Warszawa 30% 20% 10%

 

Twoja firma zapłaci niższy podatek przez 10,12 lub 15 lat lub do wyczerpania limitu. Ponownie najwięcej czasu dostaniesz realizując inwestycje w jednym z czterech najbiedniejszych województw.

Sięgnijmy po przykład.

Jeśli chcesz zainwestować w powiecie chełmskim (województwo lubelskie), to na jakie warunki możesz liczyć?

  • musisz zainwestować od 200 tys. zł (dla mikro przedsiębiorstwa) do 10 mln zł od dużej firmy,
  • pomoc publiczna wyniesie: 70 proc. dla mikro i małej firmy, 60 proc. dla średniej firmy i 50 proc. dla dużego przedsiębiorstwa,
  • okres korzystania z ulgi wynosi 15 lat.

Informacja wraz z interaktywną mapą powiatów gdzie możliwa jest inwestycja (wraz z warunkami) znajdziesz na stronie biznes.gov.pl/inwestycje

Polska Strefa Inwestycji kalkulator
unsplash.com

Polska Strefa Inwestycji – kalkulator

Wysokość ulgi podatkowej obliczysz dzięki kalkulatorowi dostępnemu na stronie biznes.gov.pl/pl/inwestycje/kalkulator-pomocy-publicznej

Obliczenia nie są trudne i możesz je wykonać też samodzielnie.

Pomnóż planowane koszty kwalifikowane inwestycji przez intensywność pomocy publicznej w danej lokalizacji:

Ulga podatkowa = koszt inwestycji * x intensywność pomocy publicznej w wybranej lokalizacji

Aby obliczyć wysokość dochodu zwolnionego z podatku należy wysokość ulgi podatkowej podzielić przez stawkę podatku:

Wysokość dochodu zwolnionego z podatku = ulga podatkowa/stawka podatku

Kolejny przykład.

Koszt twojej inwestycji w powiecie chełmskim to 200 tys. zł, masz mikro firmę. Intensywność pomocy dla takiego przedsiębiorstwa wynosi 60 proc.

Szybkie obliczenie i wiesz, że ulga podatkowa wyniesie 120 tys. zł. To kwota podatku CIT/PIT, którego nie będziesz płacił.

Przy stawce podatku CIT wynoszącej 19 proc., wysokość dochodu zwolnionego z podatku to 631 578,94 zł.

W ten sposób wiesz już, że przez 15 najbliższych lat nie zapłacisz podatku od dochodów w wysokości 631 578,94 zł. Jeśli przekroczysz ten limit, to zapłacisz podatek w standardowej wysokości (nawet przed upłynięciem 15 lat).

Źródło: biznes.gov.pl