prawo do błędu
unsplash.com

Prawo do błędu przedsiębiorcy – to szansa dla osób prowadzących biznes. Jednak nie każdy może z niej skorzystać. Sprawdź podstawowe informacje o tej regule.

Prawo do błędu mają tylko początkujący przedsiębiorcy. Początkujący, czyli osoby, które prowadzą działalność maksymalnie przez rok. Reguła dotyczy osób fizycznych.

prawo do popełnienia błędów
unsplash.com

Prawo do błędu przedsiębiorcy

Zgodnie z przepisami, które obowiązują od 2020 roku, osoba, która zbłądziła i złamała przepisy związane z wykonywaną działalnością, może uniknąć związanych z tym kar.

Załóżmy, że dopiero rozpocząłeś prowadzenie firmy jednoosobowej. W jakiej sytuacji masz prawo do błędu?

Musisz spełnić dwa warunki:

  • jesteś wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – prowadzisz osobiście działalność gospodarczą lub w ramach spółki cywilnej,
  • od momentu podjęcia przez ciebie działalności nie minęło 12 miesięcy.

Jeśli zawiesiłeś działalność lub ją zamknąłeś, to nadal zachowujesz prawo do błędu. Jednak musi minąć przynajmniej 36 miesięcy od dnia ostatniego zawieszenia/zakończenia działalności.

Prawo do popełnienia błędów

Jak w praktyce działa ta regulacja?

Zakładamy, że naruszyłeś przepisy prowadząc firmę. W takiej sytuacji zanim dostaniesz grzywnę lub administracyjną karę pieniężną, zostaniesz wezwany do usunięcia stwierdzonych naruszeń przepisów oraz usunięcia skutków tych naruszeń.

Możesz też przedstawić – podczas postępowania mandatowego – pisemne zobowiązanie do usunięcia stwierdzonych naruszeń przepisów oraz skutków tych naruszeń. Będziesz musiał zrobić to w wyznaczonym terminie.

Spełniłeś zobowiązanie. W takiej sytuacji nie podlegasz karze za popełnione wykroczenie lub wykroczenie skarbowe. Urzędnicy mogą też odstąpi od wymierzenia kary pieniężnej i skończy się na pouczeniu.

Jest jeszcze jedna ścieżka. Nie dostaniesz grzywny o ile sam, bez wezwania organu lub złożenia zobowiązania, przestaniesz naruszać przepisy (i usuniesz ew. skutki naruszeń). Musisz jednak powiadomić o tym odpowiedni urząd.

prawo przedsiębiorcy
unsplash.com

Prawo do błędu – kiedy nie działa

Niestety prawo do błędu nie dotyczy każdego występku. Nie skorzystasz z niego jeśli:

  • naruszenie dotyczy przepisów prawa, które zostały naruszone już przez przedsiębiorcę w przeszłości,
  • dopuściłeś się rażącego naruszenia,
  • usunięcie skutków jest niemożliwe,
  • konieczność nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego albo nałożenia lub wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej wynika z umowy międzynarodowej/bezpośrednio stosowanych przepisów prawa Unii Europejskiej,
  • naruszenie przepisów prawa polega na działaniu bez uzyskania wcześniejszej zgody, zezwolenia/pozwolenia właściwego organu na to działanie (ew. na postępowaniu niezgodnym z taką zgodą),
  • masz być ukarany za niewykonanie zaleceń pokontrolnych.

Musisz jeszcze pamiętać o jednej ważnej zasadzie. Prawa do błędu nie ma przedsiębiorca, który naruszył przepisy w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności, ale naruszenie to trwało także później.