czynny żal
pixabay.com

Czynny żal – teraz można go złożyć elektronicznie. Osobista wizyta w urzędzie nie będzie już potrzebna.

Czynny żal przyda się jeśli zapomniałeś np. zapłacić podatku. Grożą ci wtedy poważne konsekwencje. Jednak przyznanie się do winy pozwoli ci wyjść z tarapatów.

Jak to zrobić?

czynny żal kks
unsplash.com

Czynny żal elektronicznie

Czynny żal składa sprawca przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Jeszcze niedawno, osoba, która chciała złożyć czynny żal musiała pofatygować się do urzędu.

Teraz jeśli naruszyłeś przepisy podatkowe, możesz wyrazić skruchę nie wstając od komputera.

(Sprawdź, jakie kary przewidziane są za wystawienie pustej faktury)

Czynny żal – KKS 

Skrucha podatnika, który dokonał przestępstwa lub wykroczenia, przewidziana jest w art. 16 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy.

Przepisy umożliwiają odstąpienie od ukarania wobec sprawców, którzy wyrazili „skruchę” z powodu popełnienia czynu zabronionego i dopełnili ciążących na nich obowiązków.

Czynny żal – przykłady

Czynny żal możesz złożyć jeśli np.:

 • nie złożyłeś zeznania podatkowego w terminie (czynny żal jest niepotrzebny, jeśli dokonałeś korekty deklaracji),
 • nierzetelnie prowadziłeś księgi rachunkowe,
 • nie zapłaciłeś lub zapłaciłeś nieodpowiedni podatek dochodowy PIT lub podatek dochodowy CIT, ew. podatek VAT
 • nierzetelnie wystawiałeś faktury,
 • bezprawnie stosowałeś obniżone stawki VAT,
 • bezprawnie stosowałeś zwolnienie VAT,
 • zataiłeś przed organem podatkowym prawdziwe rozmiary prowadzonej działalności gospodarczej,
 • wyłudziłeś zwrot należności celnej,
 • wyłudziłeś pozwolenie celne.
czynny żal przykłady
unsplash.com

Czynny żal online

Zamiast osobiście podczas wizyty w urzędzie, łatwiej załatwić sprawę elektronicznie. Możesz to zrobić korzystając z platformy e-PUAP właściwego urzędu skarbowego. W przyszłości będzie do tego służył również portal podatkowy.

Dokument, który złożył online musisz podpisać podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym. Jeśli chcesz złożyć wniosek w sposób tradycyjny – na papierze – to podpisujesz go odręcznie.

Jako sprawca musisz:

 • zawiadomić o popełnieniu czynu zabronionego (naczelnika urzędu skarbowego lub urzędu celno-skarbowego),
 • podać istotne okoliczności tego czynu,
 • wpłacić uszczuploną należność publicznoprawną, jeżeli czyn polega na jej uszczupleniu.

Jednak czasem może być zbyt późno na skruchę. Żal będzie bezskuteczny jeśli został złożony w sytuacji kiedy:

 • organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego,
 • rozpoczął czynności takie jak przeszukania lub kontrolę zmierzającą do wykrycia przestępstwa/wykroczenia skarbowego (o ile czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania o ten czyn zabroniony),
 • jesteś w trakcie postępowania kontrolnego,
 • zorganizowałeś grupę albo związek mający na celu popełnienie przestępstwa  skarbowego,
 • nakłaniałeś inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

(Sprawdź, co zrobić z wykrytym błędem na fakturze)