Pełnomocnictwo
unsplash.com

Pełnomocnictwo ZUS udostępnił nowe formularze. Wystarczy skorzystać z Platformy Usług Elektronicznych (PUE) Zakładu Usług Społecznych.

Nowe formularze udostępnione zostały przez ZUS 30 września 2020 rok.

Za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS można skorzystać z uproszczonego formularza pełnomocnictwa (PEL) oraz odwołania pełnomocnictwa (PEL-O).

Pełnomocnictwo ZUS PUE
unsplash.com

Pełnomocnictwo ZUS PEL i PEL-O

Uproszczony formularz pełnomocnictwa ma tylko 3 strony. Wypełnia go osoba, która chce upoważnić inną do załatwienia w jej imieniu spraw w ZUS.

Uwaga! Wyjątkiem są sprawy związane z kontrolą wykonywaną przez pracowników Zakładu.

Warto też pamiętać, że jeśli jednoosobowa reprezentacja wynika z wpisu w KRS, nie trzeba składać formularza PEL.

W takiej sytuacji skontaktuj się z ZUS i poproś o dostęp do roli „Płatnik” na PUE ZUS.

Pełnomocnictwo ZUS PUE

Co jeśli spółka ma wielu przedstawicieli? W takiej sytuacji można dołączyć do formularza PEL załącznik PEL-Z.

Taki załącznik można złożyć elektronicznie przez PUE ZUS albo w formie papierowej w placówce ZUS.

Uwaga! Wszyscy przedstawiciele muszą podpisać załącznik!

 Pełnomocnictwo ZUS - PEL-O
unsplash.com

Pełnomocnictwo ZUS – PEL-O

Do czego służy nowy formularz PEL-O? To formularz na którym odwołasz pełnomocnictwo.

Może go również złożyć pełnomocnik, który chce zrezygnować z wcześniej udzielonego mu pełnomocnictwa.

Używając formularza PEL-O możesz odwołać wszystkie udzielone wcześniej pełnomocnictwa.

To nie wszystko. Chcesz tylko ograniczyć zakres udzielonego wcześniej pełnomocnictwa? Ponownie wypełnij formularz PEL i wskaż zakres. Nie musisz składać odwołania pełnomocnictwa.

Jeśli spółka ma wielu przedstawicieli, do odwołania pełnomocnictwa (PEL-O) trzeba dołączyć załącznik PEL-Z z podpisami wszystkich przedstawicieli.

Formularz PEL-Z można wysłać elektronicznie przez PUE ZUS jako załącznik do PEL-O albo złożyć w placówce ZUS.

Formularze „Pełnomocnictwo” (PEL) oraz „Odwołanie pełnomocnictwa” (PEL-O) możesz złożyć osobiście. Jednak wygodniej i praktyczniej jest skorzystać z platformy online. Wtedy możesz podpisać formularz profilem zaufanym (PZ ePUAP), podpisem osobistym (e-dowodem) lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Źródło: zus.pl