Jakie ubezpieczenie na życie wybrać

Ubezpieczenie na życie to sposób na ochronę i wsparcie finansowe ubezpieczonego oraz jego bliskich w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń. Co wziąć pod uwagę przy wyborze ubezpieczenia na życie?

Spis Treści

Ubezpieczenie na życie: indywidualne czy grupowe?

Pierwszym wariantem ubezpieczeń na życie jest wybór między polisą indywidualną lub grupową. W zależności od wykupionego pakietu, w zakresie obu ubezpieczeń znajduje się ochrona podstawowa, dotycząca wsparcia finansowego w przypadku zgonu naturalnego. Polisy można rozszerzyć o ochronę finansową w zakresie nieszczęśliwego wypadku, zgonu w wypadku komunikacyjnym, w wyniku poważnego zachorowania, leczenia szpitalnego, a niekiedy również rehabilitacji czy operacji chirurgicznych.

 • Indywidualne ubezpieczenie na życie to rodzaj polisy, w ramach której osoba kupująca polisę ma możliwość dostosowania jej pod własne potrzeby i rozszerzenia ubezpieczenia o kolejne usługi, takie jak na przykład wsparcie finansowe po urodzeniu dziecka, urazie ciała czy wykupieniu dodatkowego ubezpieczenia medycznego, obejmującego między innymi domowe wizyty lekarza czy pielęgniarki.
 • Grupowe ubezpieczenie zawierane jest najczęściej pomiędzy zakładem pracy a wybraną instytucją ubezpieczeniową. Do dyspozycji pracowników zazwyczaj dostępnych jest kilka wariantów, ale najczęściej wybór konkretnych usług jest dość mocno ograniczony. 

Dodatkową korzyścią dla osób decydujących się na oba rodzaje ubezpieczenia na życie jest możliwość objęcia polisą również współmałżonka czy dziecka. 

Rodzaje ubezpieczeń na życie

Charakter ubezpieczenia może zmieniać się również ze względu na:

 • Wysokość składki – standardowa polisa ochronna, której cena zaczyna się już od około 30 złotych, obejmuje wypłacanie całości składki w ramach odszkodowania. Z kolei w ramach polis mieszanych: oszczędnościowych lub inwestycyjnych,  część składki gromadzona jest na koncie bądź przeznaczana jest na specjalne fundusze kapitałowe.
 • Czas trwania umowy – ubezpieczenie na życie można zawrzeć na okres bezterminowy lub terminowy. Pierwsza zapewnia dożywotni okres ochrony finansowej i jest często polecana osobom starszym, które nie kwalifikują się już do polisy terminowej. Druga może być zawierana na 5, 10 lub 25 lat. Wtedy umowa kończy się zazwyczaj wtedy, gdy ubezpieczony osiąga wiek 75 lat.

O co można rozszerzyć ubezpieczenie na życie?

W ramach ochrony podstawowej ubezpieczeni uzyskują ochronę finansową w przypadku zgonu naturalnego, ale istnieje możliwość wykupienia dodatkowych rozszerzeń na finansowe wsparcie w sytuacji, gdy ubezpieczony lub członek rodziny objęty polisą:

 • zginie w wypadku komunikacyjnym,
 • zginie w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
 • dozna urazu ciała (z wyłączeniem sytuacji, gdy ubezpieczony znajduje się pod wpływem alkoholu),
 • poważnie zachoruje (na chorobę, która znajduje się w tabeli dołączonej do OWU – Ogólnych Warunków Ubezpieczenia),
 • ucierpi na trwałe inwalidztwo,
 • dozna wypadku przy pracy,
 • będzie wymagał leczenia szpitalnego, rehabilitacji i operacji chirurgicznej (w przypadku leczenia szpitalnego pobyt musi trwać dłużej niż 3 dni, jednak krócej niż 90 dni).

Kwoty wypłacane w ramach odszkodowania zależą od wysokości składki, doświadczonej sytuacji oraz warunków zawartych w umowie. Na przykład w momencie zgonu, wsparcie finansowe może wynieść od 10 000 zł do nawet 2 000 000 zł i jest wypłacane osobie uposażonej do odbioru kwoty odszkodowania.