CEIDG
pixabay.com

Zmiana danych w CEIDG – zobacz, co trzeba zrobić, żeby uaktualnić dane swojej firmy w rejestrze przedsiębiorców.

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, to wszelkie zmiany danych firmy musisz zgłosić do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. To baza w której rejestrowałeś swoją działalność.

Zmiana danych w CEIDG

Podczas rejestracji firmy musisz podać informacje m.in. o przedmiocie działalności, adresie zamieszkania, nazwie działalności czy też nazwisku.

Kiedy jedna z tych kluczowych danych zmieni się, to musisz dokonać aktualizacji w rejestrze CEIDG. Zmiana danych w CEIDG jest bezpłatna.

Zmiana danych firmy
pixabay.com

Ile masz czasu na zgłoszenie zmian?

Siedem dni jeśli chodzi o m.in. imię, nazwisko, datę urodzenia (jeśli nie posiadasz numeru PESEL), dodatkowe określenia, które włączyłeś do nazwy firmy, informacje o obywatelstwie, adres do doręczeń oraz adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej (jeżeli takie miejsce posiadasz).

Niezwłoczne zgłoszenie – nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu zmiany – potrzebne jest w przypadku danych zarządcy sukcesyjnego, o ile zarządca sukcesyjny został powołany.

Pozostałe zmiany możesz zgłosić w dogodnym terminie, np. datę rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, datę zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej czy też informację o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej (gdy została zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG).

O jakie konkretnie dane chodzi?

Zmiana danych w CEIDG online, osobiście i przez telefon

O aktualizacji pamiętaj jeśli zmieniły się:

 • twoje dane osobowe lub obywatelstwo,
 • nazwa działalności gospodarczej,
 • adres do doręczeń, adres stałego miejsca wykonywania działalności, adres zamieszkania,
 • dane kontaktowe firmy (adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej, numer telefonu),
 • adres skrzynki ePUAP,
 • przedmiot wykonywanej działalności (opisanej kodami PKD),
 • data rozpoczęcia działalności,
 • dane zarządcy sukcesyjnego,
 • dane przedstawiciela ustawowego innego niż kurator lub opiekun, syndyk, nadzorca lub zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym (jeśli są wymagane),
 • małżeńska wspólnota majątkowa.

Aktualizację najłatwiej i najszybciej zrobić online. W jaki sposób? Korzystając z platformy CEIDG.

Najpierw trzeba zarejestrować się na platformie, potem wypełnić formularz i podpisać go elektronicznie (Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

Jeśli jednak chcesz załatwić tę sprawę w urzędzie, skorzystaj z pomocy dowolnego urzędu miasta lub gminy.

W urzędzie możesz podpisać wniosek elektroniczny wypełniony na stronie CEIDG, a następnie podpisać go osobiście w urzędzie. Żeby wypełnić wniosek nie musisz dodatkowo rejestrować się na stronie CEIDG – możesz to zrobić anonimowo.

Po wypełnieniu wniosku na stronie CEIDG nie musisz go drukować. Wystarczy, że zapamiętasz kod (numer wniosku), który pojawi się po wypełnieniu na stronie CEIDG. Z tym kodem idziesz do urzędu miasta/gminy. Urzędnik odszuka twój wniosek w CEIDG po kodzie wniosku, wydrukuje, przedłoży do podpisania i potwierdzi w systemie.

Jest jeszcze jeden sposób. Dane możesz zmienić razem z konsultantem – wystarczy zadzwonić do Centrum Pomocy (tel.: 801 055 088 lub 22 765 67 32). Po rozmowie, otrzymasz SMS z kodem (numerem wniosku). Z tym numerem trzeba pójść do urzędu. Tam urzędnik wydrukuje wniosek i poprosi cię o podpis.

Zmiana danych w CEIDG online
pixabay.com

Zmiana danych firmy – to jeszcze możesz zgłosić

Zmiana danych firmy online za pośrednictwem CEIDG dotyczy również uaktualnienia:

 • rachunku bankowego do urzędu skarbowego,
 • wpisu albo zmiany wpisu do REGON,
 • zgłoszenia identyfikacyjnego/aktualizacji NIP,
 • zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku VAT,
 • zmiany formy opodatkowania,
 • zawiadomienia o wyborze prowadzenia ksiąg rachunkowych,
 • numeru identyfikacyjnego uzyskanego w innych krajach do celów podatkowych lub ubezpieczeń społecznych,
 • pełnomocnika do CEIDG,
 • zarządcy sukcesyjnego do CEIDG.

Warto pamiętać, że jeśli chcesz zawiesić działalność gospodarczą, wznowić ją lub zamknąć, to również zgłaszasz to do CEIDG.

Źródło: biznes.gov.pl