zakupy w internecie
unsplash.com

Zakupy online – przeciętny polski internauta najwięcej pieniędzy wydaje miesięcznie na buty, jedzenie i kosmetyki. Ile zostawiamy w internetowych sklepach? 

73 proc. – tylu polskich internautów przynajmniej raz w życiu zrobiło zakupy online. To potężna armia ponad 20,5 mln osób, które zostawiły swoje pieniądze w sklepach www.

E-commerce w Polsce ma się lepiej niż kiedykolwiek. Ile wydajemy na zakupy w sieci?

Zakupy online – ile wydają na nie Polacy

Informacje przynosi najnowszy raport „E-commerce w Polsce” w 2020 roku przygotowany przez firmę Gemius we współpracy z Izbą Gospodarki Elektronicznej.

Nie ma wątpliwości: handel w internecie może być bardzo zyskowny. Spójrzmy na dane.

Oto jakie miesięczne wydatki deklarują badani internauci:

  • 76 zł – książki, płyty, filmy,
  • 78 zł – bilety do kina/teatru,
  • 118 zł – produkty farmaceutyczne,
  • 131 zł – kosmetyki i perfumy,
  • 190 zł – odzież, akcesoria, dodatki,
  • 194 zł – artykuły spożywcze,
  • 228 zł – obuwie,
  • 915 zł (na 6 miesięcy) – sprzęt RTV/AGD,
  • 793 zł (na 6 miesięcy) – urządzenia mobilne.
sklep internetowy
unsplash.com

Zakupy online – najwięcej na buty

Autorzy badań – przeprowadzonych w drugiej połowie marca 2020 – pytali respondentów o to ile pieniędzy i na co wydali w poprzednim miesiącu lub półroczu (w przypadku elektroniki w tym urządzeń mobilnych).

Okazało się, że najwięcej (średnio) pochłonęły zakupy obuwnicze. Na buty badani wydali 228 zł.

Co ciekawe, relatywnie najwyższe kwoty przeznaczyli na ten cel najmłodsi badani (15–24 lata) – 287 zł.

Zakupy online – jedzenie, ubranie i kosmetyki

Kolejną pod względem wydatków kategorią były artykuły spożywcze, na które respondenci wydali w miesiącu poprzedzającym badanie średnio 194 zł.

I w tym przypadku najmłodsi internauci różnią się od pozostałych grup wiekowych – na produkty spożywcze wydali najmniej.

Średnie miesięczne wydatki z ostatniego miesiąca poniesione przez kupujących online na odzież, dodatki i akcesoria wyniosły 190 złotych. To może być zaskakujące – także w tym przypadku najmniej wydały osoby najmłodsze (15–24 lata) – 148 zł.

Więcej wydały osoby lepiej wykształcone oraz pozytywnie oceniające swoją sytuacją finansową.

Ile pochłaniają zakupy kosmetyków i perfum w sklepach internetowych?

To już wydatek średnio 131 zł miesięcznie. Im lepsze sytuacja materialna badanego, tym wyższa ta kwota.

(Zobaczy ilu Polaków popiera zakaz handlu w niedzielę)

e-commerce Polska
unsplash.com

Zakupy online – kultura, lekarstwa,

Zakup książek, płyt i filmów wiązał się dla internautów kupujących online ze średnim miesięcznym wydatkiem na poziomie 76 zł, a na bilety – 78 zł.

Najmniej na kulturę wydają osoby najmłodsze (52 zł). Im starszy badany, tym deklaruje wyższe wydatki na ten cel.

Zdecydowanie więcej internauci przeznaczają pieniędzy na lekarstwa i suplementy diety. To średnio 118 zł miesięcznie. Kwota wydatków nie różni się w tym przypadku znacząco w poszczególnych grupach demograficznych.

RTV/AGD oraz smartfony w sklepach www

Jak wyglądają zakupy w najdroższych kategoriach?

Internauci, którzy deklarują zakup sprzętu RTV / AGD w ciągu ostatnich 6 miesięcy, wydali na ten cel średnio 915 złotych.

Więcej wyłożyli na te cele ludzie w wieku 35–49 lat, z wyższym wykształceniem i dobrze oceniające swoją sytuację materialną.

Natomiast średnie półroczne wydatki na urządzenia mobilne wyniosły 793 zł. Także w tej kategorii więcej wydały osoby bardziej majętne.

Połowa badanych deklaruje, że ich wydatki na e-zakupy nie ulegną zmianie w ciągu najbliższego roku. Jednocześnie 1/3 planuje ich zwiększenie, a jedynie co 20 badany ich zmniejszenie. Ci ostatni to przede wszystkim osoby najmłodsze oraz dobrze
oceniające swoja sytuację materialną.

Raport „E-commerce w Polsce” przygotowała firma Gemius we współpracy z Izbą Gospodarki Elektronicznej. Prezentowane w raporcie badanie zostało zrealizowane w formie ankiety elektronicznej z wykorzystaniem techniki CAWI (ang. computer-assisted web interview) na reprezentatywnej próbie ponad 1544 internautów, mających co najmniej 15 lat. Dane zbierano od 23 do 30 marca 2020 roku.