zasiłek chorobowy
pixabay.com

Wynagrodzenie chorobowe – sprawdź jakie świadczenie przysługuje ci w czasie przebywania na zwolnieniu lekarskim.

Jeżeli pracownik zgłoszony jest do systemu ubezpieczeń społecznych, to przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe.

Pieniądze przysługują za każdy dzień choroby. Do tego wlicza się też dni wolne od pracy.

Wynagrodzenie chorobowe a zasiłek chorobowy
pixabay.com

Wynagrodzenie chorobowe 2020

Na jakie wynagrodzenie chorobowe może liczyć pracownik? To zależy od rodzaju choroby i okoliczności związanych z przyczyną nieobecności.

Przyczyny wystawienia zaświadczeń lekarskich potwierdzają oznaczone na nich kody:

 • powtarzające się choroby w ciągu 60 dni – kod A
 • ciąża – kod B
 • nadużycie alkoholu – kod C
 • gruźlica – kod D.

Co do zasady wynagrodzenie chorobowe wynosi 80 proc. wynagrodzenia pracownika.

W niektórych przypadkach wynagrodzenie chorobowe będzie w wysokości całego wynagrodzenia pracownika.

Tak stanie się, jeśli pracownik okaże się niezdolny do pracy z powodu:

 • wypadku przy pracy,
 • choroby w trakcie ciąży,
 • podda się badaniom dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów lub zabiegowi ich pobrania.

Wynagrodzenie chorobowe – ile dni

Pracodawca wypłaca wynagrodzenie chorobowe przez pierwsze 33 dni choroby pracownika w roku kalendarzowym.

Do tego limitu sumuje się kolejne zwolnienia lekarskie w trakcie roku kalendarzowego.

Następnie, od 34 dnia zasiłek chorobowy zaczyna wypłacać Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Pracownikom, którzy skończyli 50 lat, od następnego roku kalendarzowego pracodawca płaci wynagrodzenie chorobowe tylko przez pierwsze 14 dni choroby. ZUS wypłaca zasiłek chorobowy od 15 dnia.

Wynagrodzenie chorobowe ile dni
pixabay.com

Wynagrodzenie chorobowe a zasiłek chorobowy

Okres zasiłkowy, czyli czas wypłaty wynagrodzenia i zasiłku chorobowego, jest limitowany i wynosi 182 dni. Dla pracownic i zleceniobiorczyń w ciąży oraz chorych na gruźlicę – 270 dni.

Co się stanie jeśli skończy się okres zasiłkowy, a pracownik nadal jest chory i niezdolny do pracy?

Taką osobą zbada lekarz orzecznik ZUS. Jeżeli uzna, że dalsze leczenie pracownika lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy, ZUS przyzna świadczenie rehabilitacyjne.

To świadczenie pieniężne – pracownik otrzyma je do czasu przywrócenia zdolności do pracy (maksymalnie przez 12 miesięcy).

Informacje o liczbie dni wypłacania wynagrodzenia w danym roku, pracodawca umieszcza w świadectwie pracy.

Uwaga! Jeżeli w firmie zatrudnionych jest ponad 20 osób – na umowę o pracę i umowy-zlecenie – zgłoszonych do ubezpieczeń, to pracodawca wypłaca zasiłek chorobowy. ZUS zwraca potem wypłacone pieniądze.

Wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy – kiedy nie przysługują

Pracownik nie dostanie wynagrodzenia i zasiłku jeśli:

 • nie minął 30-dniowy okres wyczekiwania,
 • niezdolność do pracy powstała w czasie urlopu bezpłatnego, wychowawczego, tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności,
 • został odsunięty od pracy z powodu podejrzenia o nosicielstwo zarazków choroby zakaźnej, nie podjął proponowanej innej pracy, niezabronionej takim osobom, odpowiadającej kwalifikacjom zawodowym lub taką, którą może wykonywać po uprzednim przeszkoleniu,
 • niezdolność do pracy była wynikiem umyślnego przestępstwa lub wykroczenia popełnionego przez tego pracownika, co stwierdzono prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • niezdolność do pracy spowodowało nadużycie alkoholu, wówczas świadczenie nie przysługuje za pierwsze 5 dni niezdolności,
 • pracownik w okresie zwolnienia wykonuje inną pracę zarobkową albo wykorzystuje zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z celem tego zwolnienia, albo zaświadczenie lekarskie zostało sfałszowane.

Źródło: biznes.gov.pl